(16.20 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Bylo tedy na senátorech, zda se vrátí k původnímu vládnímu návrhu, nebo podpoří zákon zcela bez poplatků. Nakonec senátoři připravili třetí variantu. Původně zvažovaný nárůst poplatků byl znovu snížen.

Je nutné si uvědomit, že poplatky za znečišťování ovzduší posledních dvacet let stagnovaly a přestávaly tak plnit svoji hlavní funkci. Dokonce i vládou navržená výše poplatků byla mnohem nižší než optimální výše, která by znečisťovatele motivovala ke změně technologie. Experti, kteří zpracovávali podklady pro Ministerstvo životního prostředí, například navrhli až trojnásobně vyšší poplatky pro emise prachu, než byl nakonec vládní návrh.

Je proto dobré si uvědomit, že už na začátku rozpravy o ovzduší stál výrazný kompromis. Nyní podle senátního návrhu budou podniky za vypouštěný prach platit jen šestinu toho, co doporučili experti. Úplné osvobození menších zařízení od poplatků bude oproti současné praxi výrazně rozšířeno. Pan ministr to tady zdůvodňoval snížením administrativní náročnosti. Takhle se dá snížit prakticky všechno, pak už se dají platit dobrovolně i daně.

Největší paradox však představuje rozsáhlá výjimka pro zařízení, která se pohybují v lepší polovině evropského seznamu nejlepších dostupných technologií. Poplatkům se takto úplně vyhnou například nové uhelné bloky elektrárny Prunéřov, přestože využívají technologii z konce 80. let. Starší plynové elektrárny přitom platit budou, přestože mají obecně nižší emise. Toto vše bude mít dopad na celkové množství peněz vybraných od znečišťovatelů v příštích letech, které se mohly dát českým obcím a krajům na podporu projektům pro zlepšování ovzduší. V předchozím bodu jsme tady slyšeli srdceryvné nářky, jak obce potřebují peníze. Potřebují, také o tom něco vím. Můžeme přijít také o příslušné dotace z evropských fondů. Žádosti o ně musí totiž vždy doprovázet spolufinancování českého státu a jeho zdrojem jsou právě poplatky.

Očekával jsem, že osminásobné překračování emisních limitů během letošní zimy, kdy se naši občané v řadě krajů, nejen Moravskoslezském a Ústeckém kraji, dusili pod smogovou poklicí, bude pro nás dostatečným argumentem k okamžitému a odváženému řešení. Ale vidím, že jiné argumenty jsou silnější než zdraví obyvatel.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, pro tento návrh, který přichází ze Senátu, který podle mého názoru není dobrý, nicméně je lepší než ten horší, který do Senátu šel z Poslanecké sněmovny, budou národně socialističtí poslanci hlasovat přes všechny výtky, které jsem tady uvedl. Nicméně v případě odsouhlasení návrhu zákona o ovzduší v té senátní verzi jsem okamžitě připraven předložit poslanecký návrh novely tohoto zákona, který bude navrhovat takovou výši poplatků za znečišťování ovzduší, jaká byla v původním vládním návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka pan poslanec Šincl. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Jenom v rychlosti bych reagoval na svého předřečníka prostřednictvím paní předsedající, na pana poslance Krupku. On mě totiž nepozorně poslouchal. Já jsem ve své řeči pana ministra chválil, že jako jeden z mála, vlastně jako jediný se podle mého názoru stará o životní prostředí v našem kraji. Sem tam tam jezdí. Řekl jsem sem tam tam jezdil. To byla jedna věc. A druhá věc. Opravím jeho nepřesnost. Já jsem nevykonával funkci náměstka primátora v minulém volebním období, ale v předminulém volebním období. Takže děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím paní poslankyni Janu Drastichovou. Po ní je přihlášen pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, jako poslankyně reprezentující Moravskoslezský kraj vám za obyvatele tohoto smogem dlouhodobě dušeného regionu připomenu, že ve třetím čtení projednávání tohoto zákona všichni přítomní poslanci Věcí veřejných jednotně hlasovali proti pozměňovacímu návrhu poslance Jana Bureše z ODS, který postupně ruší povinnost velkých podniků platit za vypouštění škodlivin do ovzduší. Původní návrh z pera Ministerstva životního prostředí přitom počítal s razantním zvyšováním poplatků za vypouštění škodlivin. Bohužel tehdy této smogové koalici napříč zde zastoupenými stranami čelily pouze Věci veřejné a jako jediný parlamentní politický subjekt tuto zlobbovanou změnu v zákoně o ochraně ovzduší odmítly.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje považovali pozměňovací návrh poslance Jana Bureše za výsměch občanům nejen v našem ekologicky sužovaném regionu, ale jako v případě jiných podobných zákonů i zde se ukázalo, že dobrá a léty zajetá mašinérie lobby ve Sněmovně je silnější než Sněmovna samotná. Pevně věřím a s nejvyšší naléhavostí žádám poslance alespoň o schválení senátní verze.

Klíčové téma jsou poplatky za znečišťování ovzduší. Upozorňuji všechny přítomné, že poplatky se od roku 1991 prakticky nezměnily. Věci veřejné se jako jediné plně postavily proti jejich zrušení a náš postoj se nemění. Vláda původně navrhla poplatky za znečištění výrazně navýšit. Většina ve Sněmovně, zejména pak KSČM, však vládní návrh při hlasování v březnu odmítla a poplatky zcela nepochopitelně zrušila. Senát naštěstí rozumně do návrhu zákona poplatky vrátil, bohužel už jen v podobě, která příliš nemotivuje k investicím do efektivnější výroby a do opatření proti znečišťování ovzduší. Návrh obsahuje výjimky, které většině znečišťovatelů co do počtu umožní se placení poplatků vyhnout. Poplatky tak budou motivovat jen částečně.

Pro úplnost je třeba říci, že výjimka bude do budoucna platit i pro největší zdroj znečišťování v České republice uhelnou elektrárnu Prunéřov, kterou provozuje ČEZ, a zdroje ArcelorMittal. I přesto považuji variantu navrženou Senátem za posun k lepšímu a věřím, že iniciativy vedoucí ke zpřísnění ekologických standardů budou pokračovat a Moravskoslezský kraj se konečně zdravě nadechne.

Věci veřejné jsou pro schválení senátního návrhu, v opačném případě pro jeho nepřijetí jako celku. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní pana poslance Břetislava Petra. Po něm je přihlášen pan kolega Tomáš Úlehla.

 

Poslanec Břetislav Petr: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem s velikým zájmem vyslechl úvodní slova pana ministra Chalupy a souhlasím s tím, že zákon o ovzduší není poplatkovým zákonem, ale má mnohem hlubší smysl. Z toho vyplývá, že zákon o ovzduší by měli respektovat všichni a měli by učinit vše pro to, aby jeho litera byla naplněna. Ale nemohu se zbavit jednoho dojmu, že Ministerstvo životního prostředí ve své roli, kdy dozoruje vše, co se týká životního prostředí, nějakým způsobem vůbec nezareagovalo na další ostravský problém a to je problém ostravských lagun.

Ostrava a její bezprostřední okolí nejsou ohrožovány pouze smogovými situacemi, ale je zde další fenomén, který se dotýká několika ostravských čtvrtí a říká se mu ostravské laguny. V letních měsících jsou tam takové koncentrace těkavých uhlovodíků a sirovodíků, že celá řada starších občanů z Fifejd, to je městská část, musela být hospitalizována. Laguny - jejich asanace měla být dokončena v loňském roce. Bylo vytěženo víc jak 200 tisíc tun ropných starých produktů, ale ejhle, když se již blížilo k závěrečné fázi, bylo najednou objeveno dalších 70 tisíc tun, na které nejsou peníze, čili nic se tam nedělá, uhlovodík a sirovodík vychází. Jsme v období vysokých teplot, takže to, co už mělo být k 31. 12. hotovo, je bez jakéhokoliv dalšího pokračování.

Já jsem si vědom, pane ministře, že přímá kompetence není na vašem ministerstvu, ale je to na Ministerstvu průmyslu a obchodu, ale na vás v důsledku nedostatku finančních prostředků byla v závěru loňského roku v říjnu adresována žádost o poskytnutí financí na dokončení této asanace. Doposud žádný výsledek neexistuje, a aby nedošlo k tomu, že to zůstane otevřeno, ta jáma hluboká a smradlavá, ještě další rok nebo dva, tak se vás táži, co je možné z hlediska Ministerstva životního prostředí pro její odstranění udělat. Já si myslím, že je třeba na tuto situaci v rámci nově přijatého zákona nějakým způsobem reagovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP