(16.30 hodin)
(pokračuje Petr)

Občané Ostravy hodnotí vaši činnost dvěma různými způsoby. Chválí vás za to, že se staráte o naplnění zákona a že jste připravil nový zákon. Ale pod jistou podmínkou - že poplatky měly směřovat do vaší složky, to je do fondu životního prostředí. Na druhé straně když se jedná o peníze, aby byla dokončena významná akce pro Ostravu, tak najednou neslyšíte. Já bych se vás zdvořile zeptal, kdy se ti, kteří jsou torpédováni dotazy občanů, dovědí, zda akce bude pokračovat, nebo zůstane rozdělána, anebo konečně se najdou peníze na to, aby byla dokončena. Byl bych nesmírně rád, kdybyste v závěrečné odpovědi mohl aspoň takový obecný příslib, že se s tím začne něco dělat, dát. Občané Ostravy by vás za to jistě pochválili.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní pana poslance Tomáše Úlehlu a po něm je přihlášena paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, mnoho věcí tady bylo řečeno. Já bych se chtěl přidat k těm předřečníkům, kteří podporují návrh, který nám byl doručen ze Senátu. Myslím si, že to má logické a pragmatické odůvodnění, a tak jak řekl i pan ministr, skutečně bylo vykonáno mnoho práce na legislativě, která si zaslouží, aby byla uvedena do života. Protože pokud by se tak nestalo, komplikovali bychom život nejenom úřadům, které mají v kompetenci se starat o ochranu ovzduší, ale také provozovatelům zdrojů znečištění ovzduší. Samozřejmě předpokládám, že tak jak tato novela zákona je předkládána, tak nemusí mít příznivce ze všech táborů. Nicméně je to určitý konsenzus, který na základě dlouhých a složitých vyjednávání, což mohu říct jako místopředseda výboru pro životní prostředí i klubový zpravodaj, byl dosažen po diskusích, které byly mnohahodinové.

Takže se přimlouvám za to, abychom podpořili senátní verzi, a myslím, že tím určitě uděláme vše pro to, abychom dosáhli nejlepšího možného řešení v současné době. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím paní poslankyni Kateřinu Konečnou.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Jen upozorňuji, že mé vystoupení rozhodně nebude krátké. Proto ti z vás, kteří nejste z Moravskoslezského či Ústeckého kraje, kterým se budu věnovat především, si klidně můžou udělat pauzu. Nicméně byla by to škoda, pak byste možná neslyšeli argumenty, které jsou podle mého názoru velmi podstatné. Teď k věci.

Dovolte mi, abych hned v úvodu svého vystoupení se připojila ke svým předřečníkům a pogratulovala stejně jako oni zástupcům průmyslových podniků v České republice a jejich PR agenturám k vynikající práci. Na druhou stranu ode mě nečekejte farizejství nejvyššího zrna, že nakonec, přestože vím, že ten návrh je špatně, tak vám řeknu, že bych ho podpořila. Budu se vám snažit naznačit důvody a argumenty pro to, proč to nedělat.

Mediální téma s názvem poplatky, na které se podařilo soustředit pozornost médií a veřejnosti, umožnilo v Senátu vyjednat zcela bez pozornosti médií výrazný odklad povinnosti zavádět evropské emisní limity pro oxidy dusíku, oxid siřičitý a pochopitelně také mediálně tak známý polétavý prach. Vyjádřeno ekonomicky to znamená, že do poloviny roku 2020 budou průmyslové podniky v celé České republice odvádět na poplatcích za znečišťování ovzduší řádově stovky milionů korun, vedle toho však ročně ušetří desítky miliard korun, které by, nebýt senátní verze zákona, musely do roku 2016 investovat do modernizace technologií čištění svých emisí.

Slyšeli jsme opakovaně a z mnoha stran, jak darebáci poslanci odsouhlasili zrušení poplatků a jak to musí moudří senátoři opravit. Slyšeli jsme to dokonce i od pana ministra Chalupy, který při individuálních jednáních s poslanci napříč politickým spektrem před projednáváním ve třetím čtení velmi stál o přijetí kompromisu, který předložil jeho stranický kolega Bureš. Stál o něj, protože mu připadal lepší než návrh hospodářského výboru a protože věděl, že vládní návrh není schopen prosadit ani ve vlastní straně, natožpak v Poslanecké sněmovně.

Ostatně pan ministr Chalupa vynaložil nemalé úsilí také při jednání se senátorským klubem ČSSD. Výsledkem těchto jednání je další kompromis pana ministra životního prostředí, který dnes leží před vámi a o kterém máme za chvíli hlasovat, vážené kolegyně a kolegové. A ptáte-li se, zda je lepší senátní kompromis, než byl ten, který si pan ministr vyjednal v Poslanecké sněmovně, pak vám musím zcela zodpovědně oznámit, že není. Důvodů pro své tvrzení mám mnoho a uvedu vám dnes a na tomto místě pouze ty nejzávažnější.

Tedy: Zásadní problém pro ochranu ovzduší v České republice vidím ve skutečnosti, že senátní návrh odkládá povinnost zavádět moderní technologie a plnit evropské limity pro znečišťování ovzduší až do poloviny roku 2020. Oproti původnímu termínu, který jsme si schválili zde v Poslanecké sněmovně, 2016. Současně senátní návrh ruší poplatky pro 93 % zdrojů emisí v České republice, a to nikoliv od roku 2016, opět tak jak jsme si v návrhu kolegy Bureše schválili v Poslanecké sněmovně, ale již od začátku příštího roku, tedy od 1. 1. 2013. Jedná se o více než 4000 zdrojů emisí znečišťujících látek, které již od začátku příštího roku nebudou platit prostě žádné poplatky a navíc nebudou až do poloviny roku 2020 nuceny zavádět moderní technologie čištění emisí. Uvědomíme-li si, že se v mnoha případech jedná o 20 i více let staré zdroje a technologie, pak snadno pochopíme, jak negativní dopad na stav ovzduší v České republice bude mít přijetí senátního návrhu zákona.

Počet 4000 zdrojů znečištění je velké číslo. Abych vám ještě plastičtěji znázornila velikost problému, který by přijetím senátního návrhu zákona nám všem vznikl, připravila jsem si pro vás stručný přehled firem. Ne, nebojte se, nebude to těch 4000, ale jen těch poměrně důležitých. A ne tak, jak o nich mluvil pan ministr, jako jsou domovy důchodců a další, ve dvou nejvíce znečištěných krajích České republiky, v kraji Moravskoslezském a Ústeckém. A tyto firmy, o kterých budu mluvit, nejenom že přestanou platit poplatky, ale v celé řadě případů jsou také zbaveny povinnosti investovat do moderních technologií čištění svých průmyslových emisí.

A i když jsem pro následující stručný výčet opravdu - a slibuji, kolegové a kolegyně - vybrala pouze podniky znečišťující ovzduší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, kde máme se znečištěním největší problém, ujišťuji vás, že se jedná o problém všech krajů České republiky.

Bude-li přijata senátní verze návrhu zákona o ochraně ovzduší, přestanou již od začátku příštího roku v Moravskoslezském kraji platit poplatky za znečišťování ovzduší například tyto provozy. Upozorňuji, že čísla jsou přepočítávána na zvyšující se ceny poplatků, a tudíž jsem nevycházela pouze ze statistiky, ale opravdu počítala. A doufám, že budete počítat se mnou.

Takže v Moravskoslezském kraji to nebude v oblasti Ostravy:

ArcelorMittal Tubular Product Ostrava, a. s., v Kunčicích nad Ostravicí

AUTO Heller, s. r. o., Autolakovna.

Bohemia Asfalt, s. r. o., obalovna Polanka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP