(15.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Takže není prostě pravda, co říkáte, že vládní koalice něco občanům zdražuje. Pokud někdo něco zdraží, tak to bude konkrétní zastupitelstvo v té které obci s konkrétní politickou většinou, která se samozřejmě město od města a obce od obce liší. To je jediné, co jsem k tomu chtěl říct. Nejsem zastáncem vysokých poplatků, ale je třeba říct, že o tom nerozhodují politici ve Sněmovně a v Senátu, ale na každé obci. A už dneska může být nula, a kdo chce, tak si tu nulu v zastupitelstvu umí prosadit, pokud je v koalici a má většinu. Kdo ne, tak má pět set. A když si vezmu náš Moravskoslezský kraj, tak mnohá města jsou na tom maximu. Tam hrozí - mnozí z těch primátorů a starostů bez ohledu na politickou příslušnou říkají: "Proč nás omezujete? My bychom to rádi zvýšili."

To je všechno, čím jsem chtěl do rozpravy přispět. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě pan kolega Jeništa, poté pan kolega Seďa.

 

Poslanec Luděk Jeništa: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, musím se přidat k tomu táboru, který chce tento zákon nebo novelu schválit. Jsem starosta dvanáctitisícového města. Dělal jsem rozpočet už asi desetkrát a ještě se mi nestalo, že by to město mělo dostatek finančních prostředků na ty věci, které opravdu potřebuje.

Pokud tento zákon neschválíme, tak se vlastně dostaneme do pozice, že nařizujeme obcím jakousi plošnou dotaci občanů. Plošnou dotaci. My budeme vlastně částečně, nebo obce budou částečně dotovat svoz a likvidaci komunálního odpadu všem občanům, a to i těm občanům, kteří to v žádném případě nepotřebují, kteří finance na to mají. Ale ta města potřebují peníze nasměrovat, když už se bavíme o finančních problémech některých lidí, potřebují je nasměrovat tam, kde opravdu potřeba jsou: do městské hromadné dopravy, kterou jezdí drtivá většina důchodců, do dopravní obslužnosti, kterou používají lidé, kteří nemají peníze na osobní automobily a osobní dopravu. Potřebujeme je nasměrovat do pečovatelské služby a do těchto oblastí, kde finance jsou dávány opravdu těm, kteří je potřebují. (V sále je rušivá atmosféra.)

Neschválením tohoto zákona se dostaneme vlastně do situace, kdy povinně nutíme obce dotovat plošně i občany, kteří to v žádném případě nepotřebují. A za to já bych se opravdu nepřimlouval a byl bych rád, kdyby tento zákon, nebo tato novela byla schválena. A jak už tady říkal pan kolega Stanjura, nechť je to na zastupitelstvech těch obcí. Pokud chtějí občanům na svoz a likvidaci odpadů přispět, tak to samozřejmě udělat mohou podle jednotlivé situace finanční těch jednotlivých obcí. Myslím, že to tak bude mnohem spravedlivější a správnější.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Seďa. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající.

Já nejsem ve při s panem předsedou poslaneckého klubu ODS, naopak si to uvědomuji. Ale na druhou stranu jsem zastupitel města Uherské Hradiště. Tam vládne pravicová koalice, která v rozpočtovém určení, respektive při změně rozpočtu posledního zvýšila schodek rozpočtu města, tzn. dluh, o 21 milionů na 179 milionů. Důvodem jsou úvěry například na akvapark.

To jak tady kolega říkal, hromadná doprava, s tím bych neměl problém. Ale uvědomme si, že i svoz tuhého komunálního odpadu je veřejná služba, že to nejsou starostové, zastupitelé, kteří by brali ty peníze z nějakých virtuálních peněz. Jsou to peníze daňových poplatníků, občanů. A my vlastně tímto zákonem umožníme těm nezodpovědným zastupitelům - z mého pohledu, z jiných pohledů možná zodpovědným -, aby třeba nedotovali, tzn. aby nedali to břímě, o kterém jsem mluvil, zase na bedra občanů. Prostě občané už takto jsou zavaleni různými zvýšeními daní, snížením platů, teď jim zvedneme poplatky. Já s tím opravdu nemůžu souhlasit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Husák ještě.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já na to musím zareagovat. Předřečník zde mluvil o nezodpovědných zastupitelích. To tak vůbec není. Já si myslím, že naše zastupitelstva v našich obcích jsou naprosto zodpovědná a jsou to instituce, které jsou natolik svébytné, že jsou schopny o svých věcech rozhodovat naprosto zodpovědně.

Ale je něco úplně jiného rozhodovat třeba v Uherském Hradišti nebo ve větším městě a na obci, kde se musí ty obce vypořádat se svým rozpočtem a musí počítat s tím, že občan bude mít určitý podíl na tom, že bude přispívat na tuto službu, která je sice pro něho vykonávána tou obcí, ale současně je třeba, aby si ten občan uvědomil, že tato služba také něco stojí a že je třeba, aby k tomu také zodpovědně přistupoval, i co se týče vzniklých nákladů na likvidaci a svoz odpadů. To je jeden z motivů, proč jsme předložili tuto novelu a úpravu té částky, která je samozřejmě limitována skutečnými náklady. Ty jsou limitem a položkou, která limituje maximální výši. Takže to nemůže každý udělat jen podle svého rozhodnutí. Musí vycházet z těchto jednoznačných podkladů.

Proto znovu apeluji, abychom vyšli vstříc zastupitelstvům, abychom respektovali to, že jsou to zodpovědní lidé, kteří mají právo rozhodovat o své obci. Nevnucujme jim nějaký populistický politický pohled snad teď před hrozbou krajských voleb. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Braný. A faktická poznámka? Takže faktická poznámka - pan kolega Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Máme 6 500 obcí a teď bychom mohli dávat příklady každé obce, kdo, která koalice zvyšuje, či nezvyšuje poplatky. Chtěl bych vzkázat panu poslanci Seďovi prostřednictvím paní předsedkyně, že v Opavě koalice ČSSD zdvojnásobila poplatky a my jako obec jsme hlasovali proti. Proto jsem říkal, že je to politicky neutrální, že se rozhoduje v konkrétním zastupitelstvu. A není jednoduchý recept, že všude zastupitelé za ČSSD drží nízké poplatky a naopak. Anebo to samé o zastupitelích ODS.

Takže když už tady zazněl jeden příklad, kdy pravice zvedla poplatky a levice byla proti, tak v našem městě to bylo přesně naopak. Tak jenom abychom z toho nedělali nějaké pravidlo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Braný. Prosím.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, vážená vládo. Víte, my se tu bavíme o poplatcích, ale v podstatě to sklouzává k rozpočtovému určení daní a kolik potřebují obce na svůj chod, aby zabezpečily základní služby. Samozřejmě z tohoto pohledu já nemůžu podporovat to navýšení, protože je nesystémové, a povím proč.

Za prvé první důvod je, že zrovna tak bychom tady mohli předložit návrh, že zpoplatníme občanům veřejné osvětlení. Je to taky služba, také to stojí peníze a velké prostředky. A asi nás to čeká, jestli půjdeme takovou salámovou metodou, abychom vykrývali.

Ale podstata mého vystoupení, proč jsem se přihlásil o slovo, není v tom, co ještě bychom zpoplatnit měli a kdo je a není rozumný, ale přece víme, a já už jsem tady o tom hovořil, že rozpočtové určení daní - když jsem mluvil s inženýrem Kratochvílem, pan ministr Dyba, když to připravoval, tak to připravoval jako matematický model s velkou mírou dočasnosti. A jak je dočasnost u nás velké časové měřítko, tak to platí dodnes s různými modifikacemi. A je přece veřejným tajemstvím, že rozpočtové určení daní a příjmy obcí se mají z gruntu měnit, aby to mělo nějaké to systémové měřítko, aby to bylo finanční krytí opravdu potřeb obcí. A jeden z modelů je přece i v prvé republice. V prvé republice platilo pravidlo, chce-li obec dotace, musí všechny poplatky a to, co mu umožňuje zákon, mít na doraz. Když to nemá, nemá právo si žádat o dotaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP