(14.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já myslím, že je neuvěřitelné, že tato vláda nejprve zvedla DPH, slíbila, že poskytne kompenzace, a když jí to zdražení prošlo, tak teď ruší kompenzace, které byly původně slíbeny. Já nerozumím tomu, jak je možné, že ministr práce a sociálních věcí, který dával takováto závazná vyjádření, nerezignoval v okamžiku, kdy vláda něco takového vůbec do Poslanecké sněmovny poslala. Já si myslím, že je nestydaté, aby tato Poslanecká sněmovna něco takového projednávala. Je to porušení slibů, které daly vládní strany voličům jak před volbami, tak také po volbách, když tady prosazovaly jednotlivé reformy.

Já z tohoto hlediska proto navrhuji, abychom tento bod vypustili z programu schůze Poslanecké sněmovny. Je to bod číslo 45 a týká se změny tempa valorizace důchodů. To je můj první návrh.

Druhý návrh, dámy a pánové, vážená vládo, paní předsedkyně, já myslím, že pro řadu z vás bude velmi pochopitelný, protože to není nové téma. Možná jste se také dnes dočetli, že se na Ministerstvu práce a sociálních věcí chystá další zajímavý tendr, že ministerstvo se chystá provést rekordní outsourcing v rámci státní správy a pronajmout provoz veškerých budov v tomto resortu v rámci výběrového řízení. Má to tedy být obchod na čtyři roky za necelé dvě miliardy korun. Musím říci, že by mě to tolik nevzrušilo, kdybych si v tisku současně nepřečetl vyjádření jistého pana náměstka Šišky, který tuto věc komentuje a který pro tuto věc v tisku výrazným způsobem argumentuje. To je tentýž pan náměstek Šiška, aby bylo rozuměno, který měl na starosti řízení projektu transformace úřadů práce, která skončila jejich totálním rozvalem a problémem s informačními technologiemi, které jsou dnes předmětem řízení a přezkumu řady státních institucí.

Já se tedy chci zeptat a rád bych se zeptal v rámci samostatného bodu, jestli tedy pan náměstek Šiška byl nějakým způsobem posílen, odměněn za ty výrazné úspěchy, kterých dosáhl v rámci transformace a likvidace úřadů práce, a teď tedy v rámci toho posílení a odměnění má na starosti další obrovský tendr za dvě miliardy korun. No, mě to tedy příliš velkým klidem nenaplňuje.

A jenom ještě abych uvedl některé argumenty pro návrh, který za malou chvíli přednesu. Jenom dvě citace. První citace. Je to zpráva. Cituji: "Nechápu například, jak může ve vedení Ministerstva práce a sociálních věcí tolerovat tak problematickou osobu, jako je Vladimír Šiška, který zodpovídá za miliardové zakázky oprávněně budící obrovské pochybnosti a o jehož napojení na byznys si cvrlikají vrabci na střeše," podotkla politička. Možná vás překvapí, ale nebyla to politička z řad opozice, byla to paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Němcová z vládní Občanské demokratické strany. Abych ji tedy znovu odcitoval, ona pokládá Vladimíra Šišku za někoho, kdo zodpovídá za miliardové zakázky oprávněně budící obrovské pochybnosti. Tak. A o napojení pana náměstka Šišky si podle paní předsedkyně Němcové z ODS cvrlikají vrabci na střeše.

Teď druhý citát, tentokrát z Respektu: "To není můj dojem. Způsob, jakým média nonšalantně přešla výběrová řízení na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde byly miliardové zakázky bez výběrového řízení, kde v dodavatelském řetězci jsou firmy s anonymními akciemi a nic se neděje..." To je citát z úst pana premiéra Nečase, předsedy Občanské demokratické strany, rovněž součásti vládní koalice.

Je tedy evidentní, že i v řadách vládní koalice jsou pochybnosti o tom, že je vedení Ministerstva práce a sociálních věcí ve správných rukou. A jestliže jsou tyto pochybnosti v řadách vládní koalice a jestliže se nestalo vůbec nic, tak si myslím, že je na řadě Poslanecká sněmovna, aby se situací na Ministerstvu práce a sociálních věcí začala zabývat.

Vy víte, že jsme se tady snažili v minulosti na program schůze Poslanecké sněmovny zařadit body, které se týkaly destrukce úřadů práce. Nakonec nám vývoj dal za pravdu. Prostě úřady práce byly destruovány, a dokonce někteří ředitelé úřadů práce, jako třeba ředitel úřadu práce v Litoměřicích, kteří se netají tím, že volili pravicové strany, dnes hovoří o tom, že to je nejhorší devastace úřadů práce vůbec v historii.

Čili ano, bohužel, došlo k devastaci úřadů práce, a vy jste tady, přátelé z koalice, ignorovali naše návrhy na to, abychom se touto věcí zabývali. Víte, že jsme dokonce zorganizovali mimořádnou schůzi k situaci na Ministerstvu práce, vy jste nám ten bod neschválili, to znamená, že mimořádná schůze nemohla proběhnout.

Víte, že byla podána podání na ÚOHS, aby se zabýval způsobem, jakým se zadaly zakázky na nové informační systémy na úřadech práce. Tohle všechno proběhlo a nic se neděje. Nejenom že se nic neděje, ale my se dokonce dneska dozvídáme z médií, že pan náměstek Šiška, který měl na starosti celý ten projekt transformace úřadů práce, teď bude řešit největší outsourcing v rámci provozu státní správy v naší zemi. Dokonce je to označováno za pilotní projekt - pilotní projekt: rozumějte vzorový projekt - pro ostatní složky státní správy a budou ho realizovat titíž lidé, kteří evidentně selhali, pokud šlo o transformaci úřadů práce. To je přece věc, kterou, dámy a pánové, nemůžeme nechat jen tak.

Proto mi dovolte, abych na základě tohoto odůvodnění navrhl zařazení nového bodu na program schůze Poslanecké sněmovny. Chtěl bych navrhnout, aby to byl bod, který by se nazýval Informace o hospodaření Ministerstva práce a sociálních věcí, s tím, že tuto informaci by poskytl ministr práce a sociálních věcí pan Drábek. Navrhuji zařazení tohoto bodu jako první bod v pátek tohoto týdne. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím pana poslance Jiřího Paroubka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, můj návrh je téměř totožný s návrhem, který tady již předložil místopředseda Sněmovny pan Zaorálek. Já bych si jenom spíše dovolil formulovat jej trošku jinak. Domnívám se, že se nejedná jenom o věc, která se týká předsedy vlády, ale také ministra financí a ministra pro místní rozvoj. To zdůvodnění by bylo prakticky identické, jen doplněné více čísly, proto vás tím nebudu zdržovat.

Navrhuji tedy, aby někdy v příštím týdnu v zásadě, pokud by to nešlo, pokud by neprošel návrh pana místopředsedy Sněmovny Zaorálka, tak klidně ve středu v příštím týdnu byl zařazen a projednán mimořádný bod Informace předsedy vlády, ministra financí a ministra pro místní rozvoj k aktuální situaci v oblasti čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Informace předsedy vlády, ministra financí a ministra pro místní rozvoj. Ano.

Dále předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura má slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Mám několik návrhů k pořadu jednání. Je to protinávrh k návrhu z grémia Poslanecké sněmovny, a to abychom na příští středu 9. května pevně zařadili jako první bod číslo 1, což je sněmovní tisk 369, zákon vrácený prezidentem republiky, a za to jako druhý pevně zařazený bod zařadili bod číslo 52, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací rozhodnutí Evropské rady, sněmovní tisk 348-E. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP