(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Já připomínám, že se mluví a jsou údaje, že v loňském roce se muselo dokrývat 16 miliard, které chyběly, a nebylo to dáno z evropských fondů. V tomto roce byla předložena zpráva pana ministra Jankovského, ve které mluví, že z těch administrativních důvodů, že jsme to nestihli zpracovat, se bude propadat 33 miliard. Ale zpráva, kterou předložil ministr Jankovský, nekalkuluje ty škody, které vyplývají z toho prodlení v čase. Proto ta zpráva vlastně není celá a já bych si přál, aby pan premiér, potažmo také ministr financí Miroslav Kalousek nám vyčíslili varianty těch jednotlivých možných scénářů, respektive rizika, o kterých se také zpráva ministra Jankovského nezmiňuje, a samozřejmě i ty nedobré scénáře, kdy jde o to, jakým způsobem by se pak řešily. Takže vyčíslení dopadů, rizika, která obnáší to nečerpání, které nás zřejmě bohužel čeká, vyčíslit jeho rozsah a zároveň jakým způsobem se to bude řešit. Protože připomínám, že to je nesmírně důležité, jestli zase řešením bude zvyšování DPH, snižování důchodů či některé jiné podobné věci, které samozřejmě občany nesmírně zajímají. Jestli je to tak, že vývoj rozpočtu a otázka sestavování rozpočtu je takto těsně spojena s vývojem čerpání evropských fondů, tak si myslím, je to otázka dostatečně zásadní pro to, abych navrhl zařazení tohoto bodu jako prvního bodu na příští týden ve středu. A prosím, aby se této role ujal právě premiér, protože já jsem přesvědčen, že to není jenom otázka jednotlivých ministrů. V souvislosti s nástupem nového ministra školství se mluví o tom, že ministr školství bude mít těžkou úlohu ve zvládání velmi obtížné situace právě třeba kolem čerpání evropských fondů do otázek vědy a výzkumu. Já se domnívám, že nelze zužovat tento problém pouze na problém ministerstev a ministrů. Tohle je systémová otázka, a tu roli tam má naprosto nezastupitelnou premiér.

Proto opakuji: Vyzývám premiéra, aby se k odpovědnosti za tu situaci i za řešení především přihlásil, a prosím ho, aby nám předložil zprávu, co se s tímto problémem bude dělat. I s tím, jak říkám, opakuji, vyčíslit varianty a popsat rizika, která nás čekají.

V červenci, pokud vím, se bude rozhodovat o tom, jestli se rozhodne o tom, že Evropská komise to zastavené proplácení faktur obnoví. To znamená, tady jsou zase možnosti, buď k tomu dojde, nebo ne, a zase by mě zajímalo, co to znamená. Připadá mi, že vzhledem k závažnosti té věci - opakuji, vzhledem k té závažnosti, která souvisí s tím, jak se bude řešit státní rozpočet - je tohle podle mě opravdu priorita.

Takže první bod příští středa - řešení situace evropských fondů, žádám o to premiéra Petra Nečase.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále pan poslanec Bohuslav Sobotka ještě se přihlásil, chyběl před chvilkou, nebo pan kolega Filip. Pan kolega Filip, poté pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já si dovolím navrhnout bod - jako první bod bloku zpráv, návrhů a dalších bodů, bez podrobného zařazení, protože si myslím, že je možné po některé ze schůzí vlády. Ten bod by byl poměrně jednoduchý, byla by to informace předsedy vlády Petra Nečase o dalším postupu ve vyšetřování a vyvození právní a politické odpovědnosti v kauze ProMoPro.

Je zřejmé, že informace, které jsme měli na té jedné ze schůzí, spíše ten problém otevřely, než by ho uzavřely. Podle mého soudu ani ten, kdo je za ně odpovědný, ani premiér, který může tuto situaci řešit, nám zatím výsledek v této věci nesdělil. Je nepochybné, že velká část z více než 900 milionů Kč vydaných na ozvučení českého předsednictví prošla na úplně jiné účty, než byly účty za sjednání těchto služeb. Připomínám, že například v Dánsku předsednictví stálo pětkrát méně. Nemyslím si, že u nás máme takové platy ani takové ceny jako v Dánsku, přece jen je Dánsko v jiné řekl bych váhové kategorii, pokud jde o zejména mzdy v Evropské unii, a že by to mělo zůstat bez povšimnutí.

Takže jako první bod bloku zpráv s tím, že se dohodneme v průběhu jednání schůze Sněmovny, kdy by to bylo konkrétně zařazeno. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Bohuslav Sobotka má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, vážená vládo. Dovolte mi, abych dal dva návrhy při příležitosti zahájení této schůze Poslanecké sněmovny.

První návrh se týká vypuštění bodu, který tady máme pod číslem 35. Je to tisk č. 659, novela zákona o důchodovém pojištění. Je to vládní návrh, ve kterém se navrhuje poměrně zásadní změna oproti stávající legislativní praxi. Jenom chci stručně připomenout, že se jedná o návrh, ve kterém se mění způsob valorizace důchodů. To je věc, která se dotýká více než 2,5 milionu obyvatel České republiky. Je to tedy poměrně zásadní legislativní změna a podle mého názoru bychom jí měli věnovat dostatečnou pozornost. A ještě dříve, než bude projednávána tady v prvém čtení v Poslanecké sněmovně, tak by mělo dojít k širší politické debatě. Protože tohle je změna, která nejenom zasahuje obrovské množství občanů České republiky, ale také se týká základních parametrů fungování důchodového systému v naší zemi.

A já, když jsem si četl volební programy jednotlivých politických stran, které kandidovaly do této Poslanecké sněmovny v minulých volbách, tak všechny politické strany slibovaly v zásadě bez výjimky, ať už pravicové, nebo levicové, že stávajících důchodců se důchodová reforma nedotkne. Tvrdila to mimo jiné ve svém programu explicitně i Občanská demokratická strana. Pokud šlo například o volební program TOP 09, tam se navrhovalo jednoroční zmrazení důchodů, ale jinak se tam předpokládalo, že i důchody nadále budou valorizovány podle stávajícího schematu. Žádná z politických stran, které kandidovaly ve volbách do této Poslanecké sněmovny, neměla ve volebním programu návrh na to, aby se odstoupilo od stávajícího způsobu valorizace důchodů. Já to pokládám za dost nepoctivou hru vůči významné části voličů. Je evidentní, že starší lidé, a velmi často důchodci, patří mezi voliče, kteří chodí k volbám. Patří mezi voliče, kteří si velmi často čtou volební programy, a kdyby kterákoli ze stran, které nyní navrhují změnit schema valorizace penzí, přišla ve svých volebních programech s touto informací, tak by to nepochybně mohlo ovlivnit podstatným způsobem volební rozhodnutí voličů.

My jsme tady v loňském roce, v této Poslanecké sněmovně, byli ze strany pana ministra Drábka ujištěni, že vláda zohlední zvýšení DPH ve valorizaci penzí v následujících letech. My jsme byli ujištěni, že i když byl porušen ten první slib, to znamená, že důchodová reforma se nedotkne stávajících důchodců, a já se za chvíli vrátím k tomu, jak byl porušen, tak že alespoň bude dodrženo to, na co byli důchodci zvyklí v minulých letech a s čím počítají. To znamená, že důchody budou kopírovat zdražování s oním jednoročním zpožděním.

Důchodci platí důchodovou reformu. Platí ji ve vyšším DPH na potraviny a léky. Protože právě vyšším DPH chce tato vláda zacelit díru, která vznikne ve financování penzí vznikem takzvaného druhého pilíře. Takže důchodci tu důchodovou reformu zaplatí, a teď se ukazuje, že ji vlastně zaplatí dvakrát. Jednou ji zaplatí ve vyšším DPH na potraviny, léky, vodné, stočné, veřejnou dopravu a další položky a podruhé ji zaplatí tím, že tato vláda v čele s ministrem Drábkem jim navrhuje zrušit stávající tempo valorizace důchodů.

Doteď to bylo tak, že důchody se zvyšovaly podle míry inflace a také se zohledňovala třetina růstu reálných mezd. Teď vláda navrhuje, aby důchody zohledňovaly pouze třetinu vývoje inflace a třetinu vývoje reálných mezd. To je zásadní rozdíl. To opatření má začít platit už od příštího roku, a pokud si uvědomíme, že právě letos dojde k výraznému nárůstu cen, očekává se, že inflace se bude pohybovat mezi 3 až 3,5 procenty, a to uvádím konzervativní odhad zdražování v letošním roce, tak je evidentní, že vláda tuto změnu navrhuje nikoli ze systémových důvodů, ale jenom proto, že chce ušetřit na důchodcích peníze.
Přihlásit/registrovat se do ISP