Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
2. května 2012 ve 14.00 hodin
Přítomno: 191 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 38. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás na ní a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Prosím též, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní.

Nyní vás seznámím s omluvami z dnešního jednání. Z poslanců se omlouvají: Vlasta Bohdalová - pracovní důvody, Michal Hašek - bez udání důvodu, Jiří Koskuba - pracovní důvody, Alfréd Michalík - zdravotní důvody, Marie Rusová - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Pavel Dobeš - zahraniční cesta, Leoš Heger - zahraniční cesta, Kamil Jankovský - pracovní důvody, Miroslav Kalousek - zahraniční cesta. Tolik k omluvám. (V sále je velký hluk.)

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 38. schůze. Návrh pořadu je uveden na pozvánce.

Ráda bych vás nejprve seznámila s výsledky dnešního grémia, které se sešlo. Pravidelně se schází vždy a předkládá Sněmovně tento návrh postupu pro tento týden, tedy to, jak bychom pracovali dnes ve středu, ve čtvrtek a v pátek.

Ještě počkám, až se všichni usadí na svá místa....

Dámy a pánové, prosím, abyste se usadili na svá místa.

Ráda bych vás upozornila, asi to všichni víte, že dnes jmenoval prezident republiky ministrem školství pana Petra Fialu. Dovolte mi, abych mezi námi nového člena vlády uvítala a popřála vám, pane ministře, jménem poslankyň a poslanců mnoho úspěchů. (Potlesk.)

Nyní k avizovanému výstupu z dnešního jednání grémia. Grémium navrhuje strukturu tohoto týdne takto:

Dnes, ve středu 2. května, bychom projednávali body v tomto pořadí: Nejprve bod číslo 1, sněmovní tisk 369/9, poté bod číslo 2, tisk 337/8, bod číslo 3, sněmovní tisk 426/4, bod číslo 4, sněmovní tisk 449/4, bod číslo 6, sněmovní tisk 470/5, a bod číslo 52, sněmovní tisk 348-E.

Dále bychom rozhodli o zařazení nového bodu. Je to Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 623 ve výborech Poslanecké sněmovny. Tento návrh je na základě žádosti ministra Pavla Dobeše. Opakuji - je to sněmovní tisk 623.

Dále bychom dnes projednávali body z bloku druhých čtení.

Zítra, ve čtvrtek 3. května, bychom projednávali nejprve písemné interpelace. Poté bychom projednávali bod 54, je to sněmovní tisk 545, dále bod 62, sněmovní tisk 626, bod 63, sněmovní tisk 629, bod 67, sněmovní tisk 663, a bod 19, sněmovní tisk 551. Toto zařazení je na základě žádosti ministrů Pavla Dobeše a Alexandra Vondry.

Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku smlouvy, tedy smlouvy první a druhé čtení.

A zítra, ve čtvrtek, po skončení ústních interpelací odpoledne, nejpozději od 18 hodin, a to do devatenácti, bychom pokračovali v neprojednaných bodech z bloku smlouvy, případně z bloku Zprávy, návrhy a další. To je ke čtvrtku.

Prosím ještě o vaši pozornost, následuje informace k pátečnímu jednání.

V pátek 4. května bychom jednali v tomto pořadí: bod 86, sněmovní tisk 609, bod 9, sněmovní tisk 558, bod 15, tisk 536, bod 46, tisk 660, bod 5, tisk 463/5, bod 8, tisk 528/4, bod 68, tisk 619, bod 18, tisk 548, bod 21, tisk 575, bod 56, tisk 561, a bod 59, sněmovní tisk 566.

Dále grémium navrhuje zařazení nového bodu do bloku prvních čtení, a to jako bod 26 návrhu pořadu. Je to Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 665, prvé čtení podle § 90 odst. 2.

Dále grémium navrhuje vyřadit body 22 a 82, je to druhé a třetí čtení církevních restitucí. Jedná se o sněmovní tisk 580 - vyřadit tyto body z pořadu schůze.

Dále je zde oznámení zastupitelstva hlavního města Prahy, které schválilo zpětvzetí bodu 50 návrhu pořadu, je to tisk 497, o silniční dopravě, prvé čtení.

Na závěr ještě, pokud jde o mé informace, potom dostanete slovo vy k pořadu schůze, na závěr vás chci informovat, že příští úterý, 8. května, bude v prostorách Poslanecké sněmovny den otevřených dveří. Veškeré materiály prosím ukliďte ze svých stolků. Budou jinak skartovány.

Tolik z mé strany. Nyní prosím, abyste se k pořadu schůze vyjádřili vy. Mám zde přihlášky k návrhu pořadu schůze tak, jak byly podány ještě minulé úterý. Je zde návrh pana poslance Zbyňka Stanjury z minulého úterka k pořadu schůze. Ptám se, zda platí návrh pana poslance Zbyňka Stanjury.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Neplatí, ale mám dnes novou přihlášku. Tak teď nevím, jak to uděláme. Minule to bylo k procedurálnímu návrhu na přerušení schůze. Nicméně mám návrh k pořadu, ale klidně počkám podle pořadí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobře, takže až po dalších přihlášených.

Pan kolega Bohuslav Sobotka - momentálně tady není přítomen.

Pan místopředseda Lubomír Zaorálek, poté pan kolega Vojtěch Filip, poté pan poslanec Jiří Paroubek, pak předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, Marek Šnajdr po panu předsedovi Stanjurovi.

Pan místopředseda Lubomír Zaorálek má slovo k návrhu pořadu schůze. Prosím, uvolněte tady prostor před stolkem řečníků.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové, chtěl bych navrhnout bod.

Vlastně bych chtěl ještě před tím vyzvat premiéra Petra Nečase, aby na sebe vzal odpovědnost za vývoj situace kolem čerpání evropských strukturálních fondů. Já jsem zaregistroval, že v projevu, který pan premiér věnoval, kterým uvedl hlasování důvěry vládě, se zmínil o tom, že evropské fondy jsou průšvih, pokud si to přesně vybavuji. To je docela významné prohlášení premiéra, protože ještě na té schůzi před tím si pamatuji, že nám pan premiér vytýkal hysterii, když jsme to téma zvedali. Tak teď pan premiér řekl veřejně, že se jedná o průšvih.

Proto bych chtěl na příští týden ve středu zařadit bod Řešení situace evropských fondů, kde bych chtěl požádat premiéra Petra Nečase, aby nám připravil zprávu, jakým způsobem - mne především zajímá - se situace kolem evropských fondů promítne do sestavování rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP