(Jednání pokračovalo v 15.12 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já tedy poprosím pana poslance Čechlovského, jestli by mohl ještě upřesnit svůj pozměňovací návrh. Prosím, pane poslanče. Poté hned dám slovo paní poslankyni Konečné. Prosím.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji vám zdvořile za váš limit. Chtěl bych upřesnit svůj pozměňovací návrh. Je to pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k § 10b odst. 4 bodu b).

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Tím jsme tu věc vyřešili a já poprosím paní poslankyni Konečnou, která má nyní slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Já jsem ráda, že jsme si to upřesnili.

Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abych také já načetla svůj pozměňovací návrh k tomu samému paragrafu de facto a k tomu samému odstavci, akorát s úplně jiným vyzněním. Já se totiž vůbec nedomnívám, že - a chápu, že základem celého tohoto návrhu zákona poslanců TOP 09 bylo zvýšit poplatky za komunální odpad a dneska se nám do toho dostaly i jiné věci, které bezpochyby jsou důležité, rozpočtový výbor je přijal, takže možná bychom mohli tento zákon považovat za nosič něčeho dobrého, a to pouze v případě, když z tohoto zákona právě to zvýšení poplatků za komunální odpad vyjmeme. Já se nedomnívám, že v situaci, v jaké se dnes Česká republika nachází, že v situaci občanů, do které jste je vy jako pravicová vláda vehnali od 1. ledna 2012, a bude to ať už sociální reformou, zdravotní reformou nebo dalšími věcmi a zvýšením DPH, kdy jste na ně přenesli váhu toho, co by měl řešit stát, kraj či obce, jako na občany, kdy jim zvyšujete náklady neúměrně tomu, kolik a jak si mohou vydělat, nehledě na to, že je spousta regionů, kde tito občané mají velký problém sehnat práci, takže si vlastně ani vydělávat nemůžou, tak my ještě říkáme, že dáváme obcím nástroj, a pan kolega Husák má určitě pravdu s tím, že můžeme zvyšovat a obce můžou zvyšovat, my jim to nepřikazujeme, na druhou stranu každá obec, která již dnes doplácí za komunální odpad a které se z druhé strany snižují její příjmy, tak neudělá nic jiného, než že tu zátěž opět, a možná jste je to naučili a naučili jste je to dobře, přenese na občany. Protože prostě řekne, že ano, tady můžeme ušetřit, tady jim to můžeme navýšit a z druhé strany, milý občane, plať! Já si nedovedu představit, jak na standardním okresním městě, kde už dneska, každý z vás to ví, máme stovky, možná tisíce neplatičů, kteří nemají, a velmi často nemají na to, aby již dnes platili za čtyř- pětičlennou rodinu 500 korun za komunální odpad, tak když tuto sumu navýšíme, tak se dostaneme na částku poměrně vyšší a to znamená, že možná jediné, co nám přinese tento zákon, bude zvýšení počtů neplatičů, které ta jednotlivá města a obce budou mít.

Pan kolega Stanjura tady stojí. Já vím, že v Opavě se za komunální odpad neplatilo téměř nic? (Odpověď mimo mikrofon.) Dvě stovky, výborný. Bezpochyby nám řekne, jak krásně to udělal, že to byly jednom ty dvě stovky, kolik na to to město doplácelo a kolik na to bude muset doplácet nadále, protože pokud nedoplácelo nic, tak já bych poprosila všechny starosty malých, větších obcí, aby zašli za panem Stanjurou a zeptali se ho, jak je to s tím, aby občané mohli platit pouze dvě stě korun za svoz komunálního odpadu, protože to rozhodně není standardní částka. Standardně se v těch městech pohybuje daleko výš.

Takže k mému pozměňovacímu návrhu. Jak jsem řekla, bude se týkat stejné věci, jako byl pozměňovací návrh mého předřečníka, to znamená v bodě 3 § 10b odst. 4 se částka 750 korun nahrazuje částkou 250 korun, to znamená, že zůstaneme na tom, na čem jsme dnes.

Já chápu a vítám zájem poslanců TOP 09, že si tento zákon vzali jako nosič úplně jiných věcí včetně loterií. Je to určitě pozitivní a věřte tomu, že my jako KSČM ve chvíli, kdy v tomto zákoně neprojde zvýšení poplatků za komunální odpad, tak budeme moc rádi, když vám tento zákon budeme moct podpořit. Ve chvíli, kdy přenášíte zátěž na občany, přenášíte ji v době, kdy na občany přenášíte i zátěž ze státu, tak si myslím, že to není nic jiného než další útok na to, aby se z lidí stávali neplatiči, aby se z lidí stávali dlužníci, a to je to, co KSČM nechce dovolit. Obce mají své povinnosti. Dodnes si je plnily, zvládaly to i s pětisetkorunou, nevidím důvod, proč by i rozumní starostové toto měli navyšovat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Teď tady mám několik přihlášených. První s faktickou poznámkou byl předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl vzkázat paní poslankyni Konečné prostřednictvím paní předsedající, aby neříkala dopředu, co já tady chci říct, aby mi nevkládala svá slova do mých úst.

Já nebudu hlasovat pro tento zákon, nebudu tady vysvětlovat, proč bylo v Opavě 200 korun, protože vždycky říkám, že politické priority se projeví v rozpočtu, ne v proklamacích. A pokud jsme v Opavě, když já jsem byl primátorem, měli jako prioritu mít nízké jednoduché poplatky, tak ten rozdíl mezi skutečnou cenou a sumou, kterou jsme měli od občanů, jsme platili z rozpočtu města. Nebylo to tak, že jsme přenášeli sto procent nákladů na občany. Jenom pro připomenutí. V té době, v roce 2010 naposled, byla skutečná cena zhruba 830 korun na občana, přestože poplatky byly 200 korun, a bylo politickým záměrem a politickým rozhodnutím 630 korun na občana hradit z městské pokladny. Myslím si, že je to legitimní rozhodnutí městského zastupitelstva a Sněmovna to nemá posuzovat ani se znaménkem plus, nebo znaménkem minus, protože to jsou peníze toho konkrétního města. Takže bych prosil, abyste dopředu neříkala, co já tady řeknu a jestli budu pro, nebo proti. Já svůj názor vyjádřím hlasováním.

Já si myslím, že stávající úprava je vyhovující. Pokud by většina měla jiný názor, tak bych určitě podpořil názor pana kolegy Čechlovského, ať zákonodárce nestanovuje hranici a nechá to na samotné samosprávě, která ví kolik, a sama se rozhodne, zda je politickou prioritou toho kterého zastupitelstva hradit část nákladů na svoz a likvidaci odpadů, nebo není.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále byl přihlášen k faktické poznámce pan poslanec Kubata. Faktická má přednost, protože vidím, že se hlásí pan poslanec Bendl, samozřejmě dostane slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl prostřednictvím vaším také se obrátit na paní předřečnici. Velmi mě mrzí, že se na této půdě Poslanecké sněmovny neustále snažíme předjímat, jak a kdo bude v pozicích starostů, rad a zastupitelstev rozhodovat, a především se tato Sněmovna mnohdy staví do (role) mentorů zastupitelstev, aniž by si uvědomila, že sami jsme voleni stejně jako ti zastupitelé, a zpochybňovat jejich korektní rozhodování vůči svým vlastním voličům, kteří jsou podstatně blíže, mi přijde opravdu hloupé.

Já také musím souhlasit s kolegou Stanjurou, že stanovování jakýchkoliv hranic a nastavování mantinelů pro starosty a tím jim znemožňovat jejich svobodné rozhodování mi přijde zvláštní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP