(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Dana Váhalová. Než přijde k mikrofonu, přečetla bych tady ještě omluvy, které se mi zde objevily. Z pléna Poslanecké sněmovny mezi 14. a 18. hodinou z dnešního dne se omlouvá pan poslanec Paroubek z osobních důvodů. Dnes od 20 hodin a zítra se omlouvá z rodinných důvodů paní poslankyně Kaslová.

Prosím, paní poslankyně, už můžete hovořit.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Dovoluji si přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán, a to: Navrhuji vypustit z návrhu zákona část sedmou Změna zákona o dani z přidané hodnoty článek 13. V § 6 odst. 1 se částka 1 milion korun nahrazuje částkou 750 tisíc korun. A vám všem, kteří podpoříte tento pozměňovací návrh, děkuji za podporu malých a drobných živnostníků v naší republice.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Lesenská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji, dobré odpoledne. I mně dovolte se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic a kterým se za prvé v části 17. článku 27 za bod 30 doplňuje nový bod 31, který zní: 31. V § 15 odst. 6 se písmeno f) zrušuje. Dosavadní body 31 až 47 se označují jako body 32 až 48. A za druhé, v části 74. se v článku 94 za slova: článek 7 až 10 doplňují slova článek 27 v bodu 31.

Děkuji za podporu, přeji pěkné odpoledne.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jan Bureš.

 

Poslanec Jan Bureš: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, předkládám pozměňovací návrh k tisku 473, který zní: Bod 29 se vypouští a ostatní body se přečíslují.

Rád bych tímto návrhem zajistil, aby daňové zvýhodnění životního spoření platilo i při změně pojišťovny. To mohu učinit, pokud navrhnu vypuštění bodu 29, který zavádí velmi obecně institut odkupného a znejisťuje tak dosud velmi stabilní systém životního pojištění. Mám za to, že je naší povinností předejít riziku znejistění zodpovědných lidí, kteří si spoří na stáří.

Svůj pozměňovací návrh jsem i s odůvodněním předložil písemně, a proto si dovolím být takto stručný. Těší mě, že již Ministerstvo financí s tímto návrhem souhlasí. Děkuji za pozornost i za podporu mého návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nyní je do rozpravy další přihlášený pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že jsem distribuoval svůj návrh požadovaným způsobem, tedy elektronicky i papírově, předpokládám, že ho máte všichni již ve svých lavicích, tak se na něj pouze odkážu. Samozřejmě jde o mnou avizované stravenky a jejich řešení. Kdyby náhodou ta řešení, která přinášejí kolegové z jiných politických klubů, byla anihilována, věřím, že budete věnovat tomuto návrhu stejnou pozornost, jako kdyby to byl návrh z jiné politické strany. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Miroslav Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, samozřejmě drahá vládo, já jsem též distribuoval svůj pozměňující návrh do vašich lavic, tak ho nechci předčítat. Jenom mi dovolte krátké věcné odůvodnění tohoto návrhu. Jedná se de facto o dva pozměňující drobné návrhy, přičemž první říká jedno zpřesnění, nebo upřesňuje přesněji význam, co se počítá mezi kurzové sázky, a že se do toho počítají i dostihové sázky. Což nějaký historický šum v zákoně prostě trošku zpochybňuje.

A druhá věc, která je myslím zajímavější, je pozměňující návrh, který upřesňuje, kam je směřován výtěžek z loterií. Mám na mysli například situaci v Praze, ale týká se to i jiných oblastí v republice, kdy obec je Praha a má své městské části a pochopitelně jedna městská část zakáže loterie, druhá část je má povolené a pochopitelně s tím jsou v tom druhém případě spojeny náklady, a tento návrh říká, že tam, kde loterie jsou, tak ať výtěžek jde do toho místa, tam, kde jsou vybírány poplatky, a ať to není plošně distribuováno na celé dané území.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Předávám slovo panu poslanci Jaroslavu Krupkovi.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych se jménem poslanců, kteří byli uvedeni v pozměňovacím návrhu ke sněmovnímu tisku č. 473, přihlásil k našemu pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a předávám panu poslanci Vackovi slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, dovolte, abych vás seznámil se dvěma pozměňovacími návrhy, ke kterým se v rámci návrhu přihlašuji. Jsou to pozměňovací návrhy k tisku 473. První pozměňovací návrh je předkládán mnou a Lenkou Kohoutovou. Jedná se o pozměňovací návrh, který hovoří o pozměňovacím návrhu, který ruší dosavadní body navrženého tisku č. 94 a 96. Jedná se o podporu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají zdravotně postižené. A druhý tisk podporuje jménem Michala Babáka, Víta Bárty, Martina Vacka a Radina Vysloužila zachování stravenek tak, jak v tuto chvíli fungují.

Děkuji vám za podporu těchto tisků.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Michal Babák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji. Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci se přihlásit k 11 tiskům, které vám byly rozdány na lavice, tudíž předpokládám, že je nemusím předčítat všechny, to bychom tu byli poměrně ještě hodně dlouho.

Takže první pozměňovací návrh Babák, Bárta, Vysloužil, Vacek, který prodlužuje platnost zákona o jednotném inkasním místě až od roku 1. 1. 2014.

Druhý tisk Babák, Bárta, Vysloužil, Vacek, který na základě zachování daňového zvýhodnění pro stravenky ruší daňový bonus 3000 korun za rok.

Třetí výtisk se týká hazardu a pouze variant přerozdělení loterijní daně, to znamená třetí výtisk je 70 % státní rozpočet, 30 % rozpočet obcí.

Čtvrtý výtisk je 60 % státní rozpočet, 40 % rozpočet obcí.

A pátý výtisk je 50 % státní rozpočet a 50 % rozpočet obcí.

Šestý výtisk Babák, Bárta, Vysloužil, Vacek se věnuje mezigenerační solidaritě, to znamená, že byla načtena do tohoto zákona mezigenerační solidarita, která byla sjednána v koaliční smlouvě, kdy poplatník má možnost uplatnit slevu na pojistném ve výši jednoho procenta pojistného základu. Tuto částku poplatník převede na svého rodiče.

Sedmý výtisk Babák, Bárta, Vysloužil, který řeší zrušení superhrubé mzdy, a to parametricky zvyšuje daň z příjmu fyzických osob z 19 na 21 % s tím, že dvěma procenty zdravotního pojištění zatěžuje zaměstnavatele namísto zaměstnance.

Osmý výtisk Babák, Bárta, Vysloužil, Vacek řeší též superhrubou mzdu jako druhá varianta, kdy pro rok 2014 by byla daň z příjmu fyzických osob 21 %, pro rok 2015 by byla daň z příjmu fyzických osob 20 %, pro rok 2016 19 % a to samé se přerozděluje jako v minulém výtisku. Dva procentní body jdou ze zaměstnance na úkor zaměstnavatele.

Dalším výtiskem, čili devátým, je Babák, Bárta, Vysloužil, Vacek, kdy se zvyšuje korporátní daň, resp. daň z příjmu právnických osob z 19 na 20 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP