(16.10 hodin)
(pokračuje Babák)

Další výtisk je Vysloužil, Babák, číslo 10, kdy limit pro zaměstnanecké výhody pro daňové osvobození se zvyšuje z 10 tisíc na 20 tisíc.

A poslední, jedenáctý výtisk Vysloužil, Babák je změna současného návrhu, který by znamenal, že zaměstnanecké výhody na výše uvedený limit by měly velmi nevýhodný daňový režim. Tato úpravy by upravila daňový režim na standardní úroveň.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec František Dědič.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně, kolegové. Já bych se chtěl jenom přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsme předložili jako skupina poslanců, kde kromě mě jsou uvedeni pánové Bublan, Skokan, Kováčik, Úlehla, Dolejš a Urban, který vám byl rozdán na lavice a směřuje k rozšíření pozměňovacího návrhu poslanců Svobody a Doktora a zavádí body 10 a 13, jak je v materiálu uvedeno. Zároveň bych vás chtěl poprosit, abyste si v písemném materiálu právě ten odkaz na návrh poslanců Svobody a Doktora upravili i v bodě 1 i 2, protože směřuje právě k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Věřím, že tuto úpravu, která umožní podporu materiálně-technického vybavení dobrovolných hasičů a na projekty zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, podpoříte stejně tak jako ten základní návrh kolegů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dříve než předám slovo panu poslanci Novotnému, tak se hlásil s faktickou pan poslanec Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Vážené kolegyně, kolegové, omlouvám se, každopádně bych se chtěl opravit zejména z důvodu stenozáznamu. U prvního pozměňovacího návrhu Babák, Bárta, Vysloužil, Vacek, který řeší platnost, respektive účinnost jednotného inkasního místa, tak to není platnost. Je to účinnost tohoto zákona, ne platnost. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Josef Novotný st. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Dobré odpoledne ještě jednou. Já se jménem kolegů Vysloužila a Johna hlásím k pozměňovacímu návrhu, který se týká části 73 zákona č. 300/2011, a sice, jak jsem avizoval, jde o reakci na nález Ústavního soudu, který je zatím podle výkladu Ministerstva financí aplikován pouze na obce, kde jsou vyhlášky, a tímto pozměňovacím návrhem se snažíme zkrátit dobu, která byla schválena, na tři roky přechodnou, na jeden rok plus potom vydaná vyhláška do roku odstranit. Takže je to zjednodušeně pozměňovací návrh, který říká bedna jako bedna, nicméně tím, jak je tam kompromis, tak je to skoro.

Neumím si představit, že Poslanecká sněmovna nebude reagovat na nález Ústavního soudu, a toto je vhodný kompromis. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan ministr Leoš Heger. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku 473. Já nezastírám, že ho podávám ve prospěch konání Ministerstva zdravotnictví, kterému se objevily některé diskrepance v posledních krocích, a tak se je snažíme v tomto návrhu napravit a vesměs jsou ve prospěch systému a pacientů.

V prvním bodě se usnadňuje výklad opatření, že léky bez lékařského předpisu nejsou hrazeny. Definuje se, za jakých podmínek mohou být hrazeny tyto levné léky, a vyjímají se zcela jednoznačně potraviny pro zvláštní lékařské účely, u kterých došlo k dvojímu výkladu tohoto dřívějšího pozměňovacího návrhu, a tak jsme tu formulaci zvolili tak, aby byla zcela jednoznačná nyní.

V bodě 2 se řeší stejná problematika, a to zasílání výpisů účtů zdravotních pojišťoven pacientům, o které tady říkal pan kolega Votava svůj návrh v trošku jiném znění. A jestli si mohu dovolit kratičké vysvětlení k celé problematice, které rád ještě učiním kuloárně, nejedná se o nějakou zlou vůli. Celá problematika zasílání výpisů byla velmi dramaticky diskutována v koalici a nakonec z našeho úsilí ji tam dostat vypadla. Ukázalo se, že je proti tomu řada výhrad, takže ji tam vracíme v takové polovičaté podobě, a důvod, proč ne v té podobě, jak to navrhl pan kolega Votava, je ryze praktický. I když je to smutné, kompletní výpisy se musí zasílat doporučeně nebo eventuálně do vlastních rukou, aby nedošlo k prolomení citlivých osobních údajů, a plné zasílání by znamenalo náklad asi půl miliardy korun pro zdravotní pojištění.

V bodě 3 pozměňovacího návrhu se řeší drobná technická diskrepance v příloze č. 3 zákona ohledně předepisování prostředků pro vlhké hojení ran, chcete-li v lidovém pojetí, na bércové vředy, kde se upřesňuje spektrum odborníků, kteří mohou tyto prostředky předepisovat, nebo se to spektrum rozšiřuje.

A čtvrtý bod jsou přechodná ustanovení, aby vše začalo platit v nejbližším možném termínu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Předávám slovo paní poslankyni Langšádlové. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, který jsem předložila společně s kolegy Burešem a Babákem. Tento pozměňovací návrh řeší zejména mezigenerační solidaritu, zdanění loterií a další legislativně technické podněty. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Posledním přihlášeným je pan poslanec Pavel Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji. Vidím, že jsem poslední, tak nebudu zdržovat. Já se chci pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu k usnesení rozpočtového výboru č. 182. Tento pozměňovací návrh podávám spolu s kolegou Michalem Doktorem a dnes dopoledne vám byl, kolegyně a kolegové, všem rozdán do lavic. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nebyl jste poslední, pane poslanče. Ještě se hlásí pan zpravodaj Suchánek a poté pan poslanec Votava.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu poslanců Lukši, Suchánka a Babáka. Je to druhý pokus o zdanění nelegálně provozovaných sázek přes internet v České republice formou srážek ze vsazených částek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Předávám slovo panu poslanci Votavovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil ještě načísti k svému pozměňovacímu návrhu, k oběma pozměňovacím návrhům, poslední větu, která by zněla: "Zasílání výpisů je též možné elektronickou formou."

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. V tuto chvíli již nemám nikoho přihlášeného do podrobné rozpravy. Vidím, že se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ujistím se u pana zpravodaje, jestli nepadl žádný návrh na hlasování. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Nyní se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, mám procedurální návrh, abychom hlasovali o přerušení této schůze do středy 9. listopadu do 9 hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP