(15.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Ale když se vrátím k otázce daňové reformy, tak jak je sem předložena, já si myslím, že vůči tomuto návrhu ze strany sociální demokracie nikdy žádná obstrukce vedena nebyla. Prošel ten návrh prvním čtením. To, že se projednává ke konci roku, je dáno tím, že koalice prostě ten návrh nepředložila dříve. To není věcí sociální demokracie. A pokud ho koalice nestihne projednat do konce letošního roku, je to její problém, protože ona za prvé rozhoduje o termínu, kdy se ten zákon předloží, a za druhé rozhoduje koalice o termínech, ve kterých se projedná v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že to je věc, kterou má plně v rukou, a je chyba, že ty návrhy byly předloženy do té míry pozdě, že teď bude docela napínavé sledovat, jestli budou schváleny do konce letošního roku, nebo nikoli. Ale toto má koalice ve svých rukou.

A znovu zdůrazňuji, ano, my klademe intenzivní odpor návrhům zákonů, které byly vráceny ze Senátu, které znamenají velká rizika pro příští rok, znamenají ohrožení životní úrovně velké části obyvatel, znamenají velké nové dluhy v rámci veřejných rozpočtů. A těm návrhům sociální demokracie brání. Ale není to případ tohoto návrhu zákona, který tady teď projednáváme ve druhém čtení. Vůči tomuto návrhu sociální demokracie obstrukci neuplatňuje. Je to tak.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Šlégr. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Šlégr: Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já pevně věřím, že uspokojím pana Bártu, že budu věcný a budu mít pádné argumenty, o čem budu hovořit.

My zde hovoříme mimo jiné o zdanění loterijních společností, což se bezprostředně bude dotýkat českého sportu a především jeho financování. Proto mi dovolte pár slov o sportu. Ještě než začnu, rád bych prostřednictvím paní předsedající poděkoval paní kolegyni Orgoníkové za to, že zde přečetla petici od sportovců, protože si toho nesmírně vážím. Na druhou stranu - zase prostřednictvím paní předsedající - je mi líto a mrzí mě postoj pana kolegy Novotného ke sportovcům, protože jsem měl vždycky za to, že sportovci především sportují, reprezentují, dělají nám radost a především nám dělají obrovskou reklamu po celém světě. Ale zpátky k tématu sportu.

Jistě se mnou budete souhlasit, že sport je jedním z fenoménů dnešní doby. Má jistě pozitivní účinky na naše zdraví, tělesnou odolnost i výkonnost. Jinak by vědci z Cornellovy univerzity těžko došli k závěru, že jeden dolar vložený do sportu ušetří čtyři dolary ve zdravotnictví. Sport nepochybně pomáhá k sociální integraci, smazává rozdíly původu, rasy i sociálního statusu. Více investovat do sportu třeba na Šluknovsku by bylo jistě efektivnější a levnější než policejní kordony. Sport je i skvělý marketingový nástroj a je jistě i nejlepší reklamou státu. Ostatně při analýze pravděpodobně nejčtenějšího světového periodika New York Times se ukázalo, že 75 % všech pozitivních zpráv o České republice je z oblasti sportu.

Mladá generace potřebuje hrdiny a příklady, které formují její hodnoty. Kolik generací se nechalo ovlivnit Zátopkem, Čáslavskou, Masopustem či Jágrem! Sport je ale i byznys. Podle analýz Ministerstva školství a Českého olympijského výboru sport přináší České republice 2 % HDP a na daňových odvodech 8 až 14 miliard Kč, to je o 1 až 3 miliardy Kč více, než do sportu dává stát a municipality. Po tomto zjištění není divu, že se Česká republika ocitá z hlediska podpory sportu až na samotném chvostu Evropy, o prsa za Maltou a Bulharskem.

Před námi nyní leží návrh zákona, který má tuto ostudnou situaci ještě zhoršit. Pokud odsouhlasíme, že peníze z loterií nepatří do rukou sportovců, dostaneme český sport na samé dno. Komu sebereme peníze? Jardovi Jágrovi? Milanu Barošovi? To určitě ne. Sebereme je především našim dětem. Tam by totiž ty peníze měly směřovat. Český sport bude tak dobrý, jak silná a široká bude jeho mládežnická základna.

Já jsem se sportem zažil krásné věci. Pocit, kdy stojíte na zaplněném Staroměstském náměstí a nikde nekončící dav skanduje Češi, Češi!, to se nedá zapomenout. Věřím, že i vy jste tehdy křičeli. Vzpomeňte si na to, prosím, až budete o budoucnosti českého sportu hlasovat. A mějte na paměti, že to neděláte pro sebe nebo pro mě, ale především pro naše děti.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Novotný, poté dám slovo do obecné rozpravy panu poslanci Ladislavu Šinclovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Já bych jenom rychle - já jsem k těm milionářům, kteří by měli přispět, protože se dostali na vrchol s pomocí peněz z hazardu, myslel i kolegu Šlégra. (Smích.) A z toho údaje 1 ku 4 - já uvádím údaj 1 ku 6 proti, protože hazard vynáší 6,5 miliardy a dopady jsou 40.

Teď ale vážněji. Peníze obcím a státu, když dáme, tak tam by se měli sportovci ucházet o peníze, a myslím, že transparentně je i dostanou. Čili pokud těch peněz z hazardu získáme víc, dostaneme je i pro sport. Ať to tady nehrotíme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nyní už předávám slovo panu poslanci Šinclovi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte mi jen v krátkosti reagovat na vystoupení pana poslance Novotného, který se zde vyjadřoval ke čtvrté části týkající se změny zákona o loteriích.

Chci říci, že jeho zapálené snahy si velice vážím, a dokonce i obdivuji, ale tak trochu mi připomíná - se vší úctou - dominikánského řeholníka, mnicha Savonarolu, narozeného 21. září 1952, pardon, 1452. Jak jistě všichni víte, tento italský náboženský a politický reformátor, který žil ve Florencii, nastolil Republiku Kristovu, kde chtěl vymýtit veškerou neřest, marnotratnost, přepych, pýchu a vůbec veškeré nepravosti lidstva. Kdyby v té době existovaly i loterie, jistě by na ně nezapomněl. Chtěl bych jen pana poslance informovat, že jeho vlastní strana, pardon, církev, ho za jeho snahu odměnila tím, že ho donutila, aby pravdivost svých postojů dokázal zkouškou ohněm. Dne 7. dubna 1498 tuto zkoušku mnich Savonarola neustál a ztratil tak důvěryhodnost. Byl uvězněn a postaven před inkviziční soud. Dne 23. května 1498 byl Savonarola odevzdán světské moci, následně byl popraven a jeho tělo spáleno a vysypáno do řeky Arno.

Toto vám, vážený pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, v žádném případě nepřeji. (Smích.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: V tuto chvíli já nemám už další přihlášku do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Chci se ujistit, zda nepadl nějaký návrh k hlasování. Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k podrobné rozpravě.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Prvního mám přihlášeného pana zpravodaje Suchánka. Prosím.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěl na začátku podrobné rozpravy požádat všechny poslance, kteří budou předkládat pozměňující návrhy, aby je předkládali nejen v písemné podobě, ale potom buďto na rozpočtový výbor nebo legislativu i elektronicky, protože jich bude hodně, tak aby je mohli zpracovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jan Hamáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh svůj, který předkládám společně s kolegy Tejcem a Haškem. Jakkoliv tento návrh byl v řádném termínu rozdán vám na lavice, tak vzhledem k tomu, že jsme tady za poslední dobu prožili mnohé a nerad bych, aby v tom chaosu dní ten můj návrh někam zapadl, tak ho pro jistotu přečtu, je velmi krátký. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP