(11.40 hodin)
(pokračuje Lesenská)

U všech se ruší osvobození od odvodů pojistného, což povede k razantnímu zdražení těchto plnění a postupnému omezování jejich poskytování. Bez náhrady se zaměstnavatelům ruší daňové úlevy při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením.

Jaké budou dopady na nízkopříjmové zaměstnance? Například zaměstnanci se mzdou 10 tis. Kč se měsíční odvody zvýší o 631 korun - 200 korun zdravotní pojištění a 171 korun zdanění z pojištění benefitů, 300 korun v důsledku zvýšení DPH, naproti tomu se daň z příjmů sníží pouze o 40 korun. Ročně tento zaměstnanec odvede navíc o 7,5 tisíce korun. To znamená, reforma připraví tohoto zaměstnance téměř o celý měsíční příjem.

Dopady na další skupiny zaměstnanců. S průměrnou mzdou zaplatí více zhruba o 596 korun za měsíc, což je 7 100 za rok. S dvojnásobkem průměrné mzdy zaplatí více o 821 a zaměstnanci s dětmi si budou moci měsíčně od daně odpočítat o 150 korun měsíčně více. Zvýšení DPH bude tak rodinám se zdanitelným příjmem částečně kompenzováno. Na rodiny bez zdanitelných příjmů zvýšení DPH dopadne v plném rozsahu.

Celkový nárůst zatížení, tj. daně a pojistné, zaměstnanců odhadujeme až zhruba cca na 15 mld. korun.

Myslím si, že navržené reformy sociálních systémů, daní a pojistného podle tohoto tisku povedou k sociálnímu vyloučení a nárůstu chudoby, a proto se ztotožňuji se senátním zamítnutím. Již stávající situace rodin s nejnižšími příjmy je značně obtížná. Od ledna 2012 by však mělo dojít podle ministra práce a sociálních věcí k navýšení minimální mzdy z dnešních 8 tisíc na 8 400 až 8 500 Kč měsíčně. Současně s tím by se měly zvýšit i úrovně tzv. zaručené mzdy, tedy minimální tarify pro jednotlivé skupiny prací.

Co to je vlastně minimální mzda, předpokládám, že všichni mí kolegové a kolegyně toto vědí a znají. A kolik tato minimální mzda činí v naší republice v současné době? Je to 48,10 Kč za hodinu odpracovanou zaměstnancem, 8 tisíc korun za měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin. 90 % z minimální mzdy, tj. 7 200 korun, resp. 43,30 Kč za hodinu v případě, že jde o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu šesti měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. 80 % z minimální mzdy, tj. 6 400 Kč v případě, kdy jde o mladistvého zaměstnance. 75 % z minimální mzdy, tj. 6 000 Kč, kdy jde o zaměstnance, který je poživatelem důchodu pro invaliditu 1. nebo 2. stupně, a 50 % z minimální mzdy v případě, kdy jde o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, nebo mladistvého zaměstnance, který je invalidním ve 3. stupni a nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Tolik z nařízení vlády 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy v platném znění zákoníku práce.

V tuto chvíli jsem zpět u otázek a budou další. Jsme opravdu s touto minimální mzdou schopni vyžít?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Paní poslankyně, uplynul čas pro obě vaše vystoupení. Děkuji vám.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Bohužel. Byla jsem přihlášena ještě jednou, ale -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pustila jsem vám dvakrát deset minut! A než dám slovo panu poslanci Ladislavu Skopalovi, mám zde dvě faktické - pardon, tři faktické. První vystoupí paní poslankyně Lenka Kohoutová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěla jenom napravit některé nepřesnosti, kterých se dopustila moje předřečnice.

Za prvé, nové posuzování, které zavádíme v sociální reformě římská jedna - paní poslankyně ho moc dobře zná - tak tento systém cosi zpřesňuje, a ne aby komukoliv cokoliv bral, ale abychom mohli zacílit jednotlivé dávky, které zpřesňujeme. Už včera jsem panu poslanci Látkovi tady vysvětlovala, že jde o to, že vymezujeme systém, který platí na mezinárodních standardech, na mezinárodní klasifikaci, a k tomu teď vzniká vyhláška. A já se jenom divím, že kolegové ze sociální demokracie nám s ní nepomáhají. Zatím pouze koaliční partneři oslovili ministerstvo v tom, že se na ní chtějí podílet. Já jsem jedna z nich.

Dále bych tady chtěla uvést na pravou míru, že se ruší chráněné pracovní dílny. Prosím vás, v rámci chráněného pracovního trhu, který je stanoven v zákoně o zaměstnanosti, pouze říkáme, že je přetransformováváme na jednotlivá chráněná pracovní místa, to znamená, že nadále chráněný pracovní trh bude podporován, a akorát říkáme, že zaměstnavatel, který zaměstnává lidi doma, tak že oni budou nadále dostávat příspěvek na zaměstnávání. Oni akorát nedostanou doplatek nebo částečnou úhradu na provoz chráněné dílny a to jsou dva tisíce. Čili zaměstnavatel může dostat osm a nedostane pouze dva, protože zaměstnavatel nehradí provoz. Provoz nehradí - nemá kancelář, nemá pracovní místo, kde by -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Paní poslankyně, uplynul váš čas. (Děkuji.) Děkuji vám. Teď tady mám ještě další tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec František Bublan, poté pan poslanec Ivan Ohlídal a poté paní poslankyně Lesenská. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedající. Já jsem trpělivě čekal na nějakou metanoiu, na nějaké změknutí vašich srdcí. Nestalo se tak, takže musím vznést námitku proti postupu předsedající. Podal jsem si přihlášku k bodu 88, sněmovní tisk 410, což je zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Nebyl jsem dosud vyzván ke svému příspěvku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zazněl zde procedurální návrh - námitka proti předsedající. Já přivolám kolegy a nechám o této námitce hlasovat. Poté dám prostor k dalším faktickým poznámkám, které zde ještě byly k předcházející diskusi. Prosím ještě o chvíli strpení. (Čeká se na příchod poslanců do jednacího sálu.)

 

Ještě zopakuji, že pan poslanec Bublan vznesl námitku vůči postupu předsedající.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Protesty, že hlasování nebylo spuštěno.) Už to jde! (Smích.) Kdo je proti?

V hlasování číslo 312 z přihlášených 122 pro 47, proti 70. Tento návrh byl zamítnut.

 

Takže zpátky k faktickým, které jsem zde měla. Hlásil se pan poslanec Ohlídal, kterému dávám slovo. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP