(11.50 hodin)

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Já jsem se přihlásil ještě do obecné rozpravy k bodu 98, tisk 412. Nejenže jsem nebyl vyzván, ale dokonce jsem se nenašel ani v seznamu těch lidí, kteří mají v obecné rozpravě ještě vystupovat, a z toho usuzuji, že v rozporu s § 59 odstavcem 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny jste mi odepřela vystoupit v této obecné rozpravě k tomuto bodu, k tomuto tisku. Proto mi nezbývá, než abych vyjádřil námitku proti vašemu postupu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji za pozornost. Než jste přicházel, doufala jsem, že mě nezarmoutíte další námitkou, ale byla vznesena.

Nechám hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 313. Z přihlášených 123 pro 43, proti 73. Tento návrh byl zamítnut.

 

S další faktickou poznámkou byla přihlášena paní poslankyně Lesenská, které tímto předávám slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji. Prostřednictvím paní předsedající Lence Kohoutové.

Lenko, prosím tě, omlouvám se, že ti tykám, ale jsme kámošky. Ano, ruší se institut chráněné pracovní dílny. (Hlasitý smích v sále.) Ruší se institut chráněné pracovní síly. Ruší, ano. Máš pravdu. Transformují se. Promiň, že jsem použila jiný výraz.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tak to byla faktická a já zde již žádné faktické poznámky nemám. Mám dalšího přihlášeného, jímž je pan poslanec Ladislav Skopal. Má dvě vystoupení za sebou.

Takže pane poslanče, jakmile dokončíte jeden svůj proslov, hned vám pustím stopky s dalšími deseti minutami. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající, za vaši benevolenci.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych nejdříve hovořil k bodu 92, tisk 377.

Zvýšení DPH v podstatě zasáhne u nás všechny spotřebitelské oblasti. Zdraží nám vodné, stočné, teplo, doprava, knihy, časopisy, noviny, které nám zde leží a každý den je čteme aspoň někteří, ubytovací služby, vstupné na kulturní akce, léky a zdravotnické pomůcky, dětské pleny, stavební práce a další. (Smích v lavicích.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to kruté. Pokud se týká vodného a stočného, ten, kdo má pozemek, má tam rodinný domek, tak je schopen si vykopat studnu a třeba může i ušetřit. Ale ne všichni tuto možnost mají. A hlavně ti, kteří mají nižší příjmy, budou muset zplakat a zaplatit více. A to nemluvím o tom, že v současné době nejenom ve státní správě dochází k velkému propouštění, ale samozřejmě i snižování mezd a platů.

Budeme se otužovat. Já myslím, že pro nás některé je to dobře, protože prostě přiškrtíme ten kohoutek, začneme se otužovat, možná budeme i zdravější. Ne každý ale tuto možnost má, protože tam, kde se dodává tepelná energie v rámci teplovodů, to bude komplikovanější, protože ta energie se stejně rozpočte - myslím tepelná energie - na všechny, kdo ji využívají, takže čím míň budeme spotřebovávat - a vidíme to i u vodného a stočného - tím vyšší cena bude, protože většinou teplárny, ale i vodárny si nesnižují své náklady, ale rozpočítávají je na své spotřebitele.

Bez nových knížek, novin a časopisů se asi obejdeme. Můžete říct "ano, začneme využívat internet, za ten tolik nemusíme platit". Ale ne každý tuto možnost má. Možná řeknete "budeme se dívat na televizi, budeme poslouchat více rozhlas", ale nedojde, vážení, k zvýšení například koncesionářských poplatků následně? Já si myslím, že nejspíš ano, protože tato vláda, čím víc něco využíváme a spotřebováváme, tím více nám to zdražuje s ohromnou chutí a náladou.

Chtěl bych říct, že pokud se týká ubytovacích služeb, tam vidíme, a můžete se zeptat našich hoteliérů, ale i když se podíváte do našich restaurací, neřkuli hospod a vináren, dochází ke snížení tržeb. Ale to se promítá potom do toho, že více zařízení začíná nejenom snižovat pracovní síly, ale potom se můžu zeptat pana ministra práce a sociálních věcí, jestli má v rámci rozpočtu nejenom na rok 2012, ale i rok 2013 vyšší finanční zdroje na to, abychom platili nejenom v rámci sociální sítě naše občany, ale i v nezaměstnanosti, protože ta se bude zvyšovat. Aspoň se to takhle jeví.

Pokud se týká kin, divadel, asi kulturu nechceme, i když v jednom pohledu se dívám na to, že podporujeme kulturu v rámci fondu kinematografie, kde jsme snížili reklamu České televize, ale požadujeme po komerčních televizích, aby nám přispívaly do tohoto fondu. Ptám se: Je to potřeba? Když lidé stejně do těch kin nebudou chodit, na co budeme a pro koho budeme točit tyto filmy? Tam možná můžeme začít spořit, protože prostě tyto filmy nebudou potřeba, protože když je nikdo nebude sledovat, a určitě to netočíme pro jednoho dva diváky, ale máme zájem, nebo určitě režiséři mají zájem, aby to zhlédlo co nejvíc lidí, ale ti na to nebudou mít.

V čem se nemůžeme omezit, jsou potraviny. Samozřejmě ono dochází k navýšení - v roce 2012 to bude zatím, nebo pouze na 14 %, ale podíváme se na to, že v roce 2013 to bude 17,5 %, a možná že za chvilku dojde další návrh na zvýšení na 20 %, protože pan ministr financí Kalousek tady již naznačoval, že příjmová stránka rozpočtu je ohrožena a že se budou muset hledat další zdroje. Ale nejlepší ty zdroje se hledají v nepřímých daních.

Co zbude našim chudákům zemědělcům a potravinářům? Co jim zbude? Budou muset začít šetřit, protože víte, že obchodní řetězce tlačí na potravináře, na zemědělce, aby snižovali ceny. Jak se snižují ceny? Šetří se na surovinách do výrobků, ať jsou to salámy, ať je to pečivo. A když se podíváte - já třeba se snažím vyzkoušet v současné době, když si koupím salám, protože dneska už je to skoro rostlinný výrobek, protože se tam dává rostlinný tuk, dává se tam sója. Nejlepší zkouška je, abychom zjistili, jestli je to ještě živočišný výrobek, ten salám, dát to psovi. Tam to poznáte, protože ten, když to nemá žádný maso, tak to nežere. Ale my prostě jsme schopni sežrat všechno. Já se omlouvám, že to říkám tak vulgárně, ale někdy to tak, pánové, kolegyně a kolegové, vypadá. Mě to mrzí. Ale vždyť si přečtěte i v novinách, v časopisech - bylo porovnání kvality výrobků - podotýkám, za stejnou cenu v Německu a u nás. Bylo to v nejmenovaném obchodním řetězci, nebudu ho tady jmenovat, abych mu nezvýšil popularitu, patřičně nesnížil. A když měli zdůvodnit i výrobci, proč u nás je horší kvalita, tak řekli, že spotřebitelé si to žádají. Mě by zajímalo, který spotřebitel. A chtěl bych vidět ten průzkum, kde my si žádáme horší výrobky za stejnou cenu, než jsou v Německu. (Hlas z pléna: Vyšší)

Zvýšení DPH v podstatě nám doopravdy přinese špatné období do budoucna, protože ti, kteří měli příjem u těch nízkopříjmových obyvatel zhruba na jednoho člena domácnosti 7 071 korun, utratí zhruba za potraviny čtvrtinu částky svého rozpočtu, myslím rodinného rozpočtu. Tam, kde je rodinný příjem, a to bereme jako střední třídu, na člena domácnosti 12 213 korun, tam je to nižší z hlediska toho spotřebního koše. Tam utratí tato rodina cca 19,5 % ze svých příjmů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP