(13.10 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Na žádost předsedů všech poslaneckých klubů nebudeme projednávat zbývající body našeho pořadu schůze. Musím dát hlasovat o tom, že Sněmovna souhlasí s vyřazením zbývajících neprojednaných bodů schůze z programu jednání.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 212 z přihlášených 140 poslanců pro 89, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Chci jen upozornit ty poslance, kteří hlasovali proti, že by se měli obrátit na své předsedy poslaneckých klubů, abychom zjistili, jak reprezentativní ta stanoviska předsedů poslaneckých klubů jsou.

Děkuji a v tuto chvíli ukončuji 23. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze skončila ve 13.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP