(13.10 hodin)

 

Poslanec Marek Šnajdr: Ano. První návrh je návrh na zamítnutí tohoto zákona. Stanovisko negativní. (Stanovisko ministerstva negativní.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 86. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 86 přítomno 160, pro 57, proti 98. Tento návrh přijat nebyl. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Marek Šnajdr: V tomto případě budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A, to jest usnesení výboru pro zdravotnictví. Stanovisko doporučující. (Stanovisko ministerstva pozitivní.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 87. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 87 přítomno 160, pro 94, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Šťastného B1. Stanovisko doporučující. (Ministerstvo zdravotnictví s tímto návrhem souhlasí.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 88. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 88 přítomno 160, pro 93, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Tímto jsou pozměňovací návrhy B2 a G2 nehlasovatelné, a nechávám tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu G1 pana poslance Janka. Stanovisko doporučující. (Stanovisko ministerstva je souhlasné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 89. Ptám se, kdo je pro návrh. A proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 89 přítomno 160, pro 94, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Nyní budeme hlasovat nejprve indikativně, jak už jsem zmínil v úvodu, o věkové hranici asistované reprodukce. Připomínám, že vládní návrh říká 55 let. Nejprve bychom hlasovali o věkové hranici 45 let, následně bychom hlasovali o věkové hranici 49 let a potom vzápětí na výsledku hlasování nechám hlasovat v pořadí těchto pozměňovacích návrhů.

Tedy nyní budeme hlasovat o věkovém limitu 45 let. Stanovisko nedoporučující.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Ministerstvo zdravotnictví pokládá všechny návrhy za zdravotně přijatelné. Ostatní je na svědomí poslanců. My bychom souhlasili s naším návrhem 55 let nebo s návrhem 49 let.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji tedy orientační hlasování. Ještě legislativa? Ne. Zahajuji orientační hlasování o věkové hranici 45 let a táži se, kdo je pro tento návrh.

V hlasování pořadové číslo 90 přítomno 159, pro návrh se vyslovilo 38.

 

Promiňte, zeptám se - paní poslankyně Černochová, Fischerová, Janek Michal? Nejsou to přihlášky.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o věkové hranici 49 let. Stanovisko zpravodaje neutrální. (Stanovisko ministerstva neutrální.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 91 a ptám se, kdo tedy favorizuje hranici 49.

V hlasování pořadové číslo 91 přítomno 160, pro se vyslovilo 99.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji, paní předsedkyně. V tomto pořadí tedy budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Nejprve však nechám hlasovat o souhlas Poslanecké sněmovny se stažením poslaneckého návrhu písmeno F pana poslance Šťastného, jak to bylo navrženo v rozpravě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, o tomto návrhu zahajuji hlasování pořadové číslo 92. Kdo souhlasí se stažením návrhu pana poslance Borise Šťastného, jak bylo avizováno. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 92 přítomno 160, pro 153, proti 1. Návrh byl tedy rozhodnutím Sněmovny stažen. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C i E poslanců Chalánkové a Antonína 49 let, který mění limit pro asistovanou reprodukci na 49 let.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 93. Zahajuji toto hlasování. (Stanovisko zpravodaje je neutrální, rovněž tak ministerské.) A kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 93 přítomno 160, pro 106, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. S ohledem na to je nehlasovatelný poslanecký návrh D pana poslance Plachého. Můžeme hlasovat o usnesení k zákonu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili o všech návrzích bylo hlasováno. Ještě legislativa. Prosím o vyjasnění.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Já jsem navrhoval proceduru. Ano, mám zde poznámku, že nebylo hlasováno o pozměňovacím návrhu C2, C3. Můžeme o nich hlasovat, i když si myslím, že jsme to měli změnit v proceduře, ale můžeme o nich hlasovat, pokud nebude námitka.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Není-li námitka Sněmovny a v souladu s doporučením legislativy bychom nyní hlasovali o návrhu C2.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Ano, nejprve zvlášť C2 a následně C3.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska k C2, prosím? (Stanovisko zpravodaje neutrální. Ministerstvo nesouhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 94. Kdo souhlasí s návrhem C2? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 94 přítomno 160, pro 24, proti 109. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Marek Šnajdr: A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C3. Stanovisko negativní. (Ministerstvo má stanovisko neutrální.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 95. Kdo souhlasí s návrhem pod písmenem C3? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 95 přítomno 161, pro 3, proti 110. Návrh přijat nebyl.

 

Nyní tedy můžeme hlasovat o celém návrhu zákona. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o specifických zdravotních službách, podle sněmovního tisku 407, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 96. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem zákona. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 96 přítomno 160, pro 92, proti 64. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP