(10.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Hlásí se předtím pan poslanec a předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, vážené paní a pánové, vlivem paní předsedající není sice rozprava, nicméně tady existuje bohulibý institut, kterým se naštěstí opozice může vyjádřit - alespoň vyjádřit. Ještě těsně před hlasováním pokusit ledacos zachránit.

Já musím říci, že se postupuje - tedy vláda postupuje - při přijímání takto zásadních zákonů, jako je právě ten, o kterém budeme za chvilku hlasovat, nejhůř, jak může. Možná podle toho prastarého principu, že na počátku všeho byl chaos a z toho chaosu se potom postupně utvořil řád. Ale na to utvoření řádu z toho prvopočátečního chaosu měl svět miliony a miliardy let. Zatímco nám se tady ten chaos předkládá dál, na pokusy o utvoření řádu, alespoň jakéhosi, máme pro jistotu co nejvíce zkrácené lhůty, abychom se snad proboha nepokusili dát si ty vaše návrhy, které plynule přicházejí především z řad vládních poslanců - mne fascinuje, vláda přinese zákon a vládní poslanci, ještě není ani hotový, už jej novelizují prostřednictvím pozměňovacích návrhů - to je ten chaos - abychom se snad ani nepokusili si dát tyto návrhy doopravdy věcně, odborně posoudit, alespoň my, kterých kvalifikace je jiná než organizace zdravotnictví nebo přímo lékařství. A potom z toho vyleze něco, do bude ovlivňovat životy lidí možná desítky let, tedy alespoň má to tu ambici. Nahrazuje to zákon o péči o zdraví lidu z roku 1960, máme teď rok 2011, to je poměrně docela dlouho, dlouho to fungovalo. Já vím, že mnohokrát novelizovaný, já vím, že možná i mluvím jaksi šířeji, než je mým zvykem, ale chci říci jednu věc.

Pokud se chceme podívat lidem do očí, pokud chceme, aby tento zákon lidem neškodil, aby stát prostřednictvím tohoto zákona lidem neškodil, aby nebylo dvojí zdravotnictví, aby se ve smyslu ústavy občané nadále mohli cítit alespoň primárně, základně rovni, nemůžeme takovýmto způsobem postupovat. Z chaosu tohoto typu řád nikdy nevznikne.

Pokud by se opozice jako taková vzala do skutečné, reálné diskuse a ne do té okleštěné parlamentní debaty - a podtrhuji okleštěné, protože všechny lhůty, které byly, se zkrátily, převálcovaly, takto byla okleštěna parlamentní debata, debata, ve které opozice byla vnímána vládní koalicí jako pouze jakési nutné zlo, jako nepříjemný otravný hmyz, který je potřeba odehnat, aby ony posvátné myšlenky, které snad jsou v tomto návrhu obsaženy, mohly být nerušeně prosazeny.

Já říkám jenom jednu věc. Poslanecký klub KSČM ani omylem, ani kdybychom všichni měli čtyřicetistupňovou horečku, nemůžeme něco takového podpořit, budeme všichni hlasovat proti tomuto návrhu zákona, a navíc - a smějte se možná, jak chcete - ale v okamžiku, kdy to budeme moci učinit, také učiníme všechno pro to, aby tento zákon byl změněn, tato reforma, která je proti lidem, byla zrušena.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců opozice.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Jsou zde ještě dvě přihlášky, jedna s přednostním právem. Já musím konstatovat, že vystoupením pana ministra byla debata znovu otevřena. Prosím, pan předseda Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já jsem rád, že pan ministr se ve svém vystoupení alespoň trošku začervenal nad tím způsobem, jakým je projednáván návrh zákona.

Musím říci, že zejména byli zděšeni poslanci zdravotního výboru v situaci, kdy se tam dostal takzvaný komplexní pozměňovací návrh, který obsahoval opravdu velké množství pozměňujících návrhů. Ten komplexní návrh přitom předložila fakticky vláda prostřednictvím vládních poslanců. To znamená, že je evidentní, že legislativa byla vytvářena velmi překotně, že prostě nebyl tomu věnován dostatečný čas a náležitá pozornost, jestliže jsou zákony z iniciativy vlády měněny na poslední chvíli tady v průběhu legislativního procesu.

Chtěl bych také připomenout koaličním poslancům a členům vlády, že to byla koalice, kdo navrhl a prosadil zkrácení lhůty pro projednání ve výborech. Byla to koalice, kdo si prohlasoval zkrácení lhůty pro projednání ve výborech. To znamená, že výbory fakticky ani nemohly splnit svoji roli. Protože jak může zdravotní výbor splnit svoji roli v situaci, kdy je zkrácena lhůta pro projednávání ve výborech na 40 dnů, a současně poslancům přistane na stolech rozsáhlý komplexní pozměňovací návrh zpracovaný Ministerstvem zdravotnictví? Přece tady existuje systém, který by měl zabránit tomu, abychom tady na poslední chvíli dostávali desítky papírů s různými pozměňovacími návrhy, jejichž legislativní kvalita je zatím velmi sporná. Ten systém se jmenuje výbory Poslanecké sněmovny. K čemu máme výbory Poslanecké sněmovny, pokud jim sami zkracujeme lhůty k projednávání a současně i po jednání těchto výborů tady řešíme desítky různých pozměňovacích návrhů?

My tady jako sociální demokraté nemáme většinu v této Poslanecké sněmovně, nemůžeme to zařídit, ale já bych chtěl apelovat na vládní poslance, aby už nehlasovali pro zkracování lhůt pro projednávání ve výborech. Pak bychom mohli výbory rovnou zrušit, pokud budeme postupovat tak, že tyto věci budeme rozhodovat a hlasovat jenom na plénu Poslanecké sněmovny. A chtěl bych také apelovat na vládní koalici, aby neschvalovala zákony takovýmto způsobem.

A koneckonců jsem rád, že se k tomuto návrhu vládní koalice přihlásila. Chci toho využít a konstatovat, že ponese veškerou politickou odpovědnost za veškeré chyby, které v tomto návrhu zákona budou. Sociální demokraté pro něj ruku nezvednou, my se od tohoto způsobu schvalování zákonů v naší zemi jednoznačným způsobem distancujeme. Nebudeme a neponeseme odpovědnost za chyby, které vy tímto způsobem projednávání zákonů v naší legislativě v příštích měsících a letech způsobíte. A že tam ty chyby budou, to jsem připraven se na místě vsadit s kterýmkoliv poslancem a s kteroukoliv poslankyní v této Poslanecké sněmovně. Ty chyby tam být musí, jestliže se na poslední chvíli dělají stovky změn v zákoně, který mělo kvalitně připravit právě Ministerstvo zdravotnictví. Já doufám, že až přijdou ty problémy, že vládní koalice bude stejně odhodlána, aby se přihlásila k odpovědnosti, kterou za ně bude mít. (Potlesk poslanců opozice.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan zpravodaj Boris Šťastný a poté poslanci v pořadí Seďa a Rath.

 

Poslanec Boris Šťastný: Ano, děkuji. Já pouze technicky si dovolím říci, že zdravotní výbor se věnoval této materii na dvou svých zasedáních. A jestliže tady hovoříme o množství pozměňovacích návrhů, tak já jsem si sečetl počet pozměňovacích návrhů koaličních a opozičních poslanců přednesených ve druhém čtení - celkem budeme hlasovat přibližně o 31 pozměňovacích návrzích ze strany opozice a o 8 ze strany koalice. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP