(9.50 hodin)

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Vážená Sněmovno, dovoluji si předložit následující návrh procedury: Nejprve bychom měli potvrdit zpětvzetí pozměňujícího návrhu pod písmenem C poslankyň a poslanců Langšádlové, Navrátilové a Čechlovského.

Následně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí.

Nejprve bychom potvrdili hlasováním legislativně technický návrh pana poslance Sedi, který se týká pozměňovacích návrhů H1, H2 a 3.

Následně navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, vyjma A68, A69. Vysvětlím proč. Je to proto, abychom umožnili hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vojtěcha Adama pod písmenem B17, který se dotýká stejné věci, a tím jsme umožnili Sněmovně, aby případně přijala variantu.

Pokud tento pozměňovací návrh nebude přijat, budeme muset dohlasovat ještě pozměňovací návrhy A68 a A69 výboru pro zdravotnictví.

Následně bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu H4.

Dále máme sadu pozměňovacích návrhů poslance Vojtěcha Adama pod čísly B1 až B16 a B18 až B27. To jsou zbylé pozměňovací návrhy pana poslance Adama.

Následuje série pozměňovacích návrhů poslance Šnajdra pod kódy D1, D2, D3 a D4.

Pozměňovací návrh poslance Skalického k lékárenské péči pod kódem E.

Pozměňovací návrh poslankyně Peckové k domácí hospicové péči pod kódem F.

Pozměňovací návrh poslance Štětiny upřesňující přeregistraci na základě pozdějších jednání i s lékařskou komorou pod kódem G.

Následně bychom hlasovali sérii pozměňovacích návrhů H1, H2 a H3 pana poslance Sedi, přičemž upozorňuji, že v případě přijetí pozměňovacího návrhu A, tedy včetně A30, bude pozměňovací návrh pana poslance Sedi H2 nehlasovatelný, ale pokud by pan poslanec Seďa proti tomu dal jakoukoliv námitku, jsem připraven o něm nechat hlasovat.

Nakonec je tady soubor legislativně technických připomínek nebo návrhů poslance Šťastného načtených ve druhém čtení pod kódem I.

Následně bychom hlasovali o celém návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Takto navrženou proceduru - hlásí se pan poslanec a předseda klubu ČSSD pan Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Hezké dopoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové.

Já bych chtěl vyjádřit docela vážnou obavu, a to jménem celého poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, protože tohle je určitě zákon, který do budoucna bude velmi často užíván. Je to norma, která bude upravovat vztahy v tak závažné oblasti, jako je poskytování zdravotní péče, a tam jde o tak důležitou hodnotu, jako je lidské zdraví a jako je lidský život.

Vláda tvrdí, že tady předkládá promyšlené připravené reformy, a my jsme tady teď byli seznámeni s tím, že je tady opět obrovské množství pozměňovacích návrhů, které dokonce byly předkládány až tady, na půdě Poslanecké sněmovny. Já bych skutečně chtěl vyjádřit obavu nad tím, že teď tady na plénu Poslanecké sněmovny budeme rozhodovat z takového velkého množství pozměňovacích návrhů, a chtěl bych se zeptat, jak je to možné, že buď platí A, reformy jsou dobře připraveny, promyšleny a vláda ví, co dělá, anebo platí B, že se věci vyvíjejí a vytvářejí až na poslední chvíli pod různými tlaky a politickými kompromisy v rámci koalice. Ale pak se ptám, zdali je tady někdo, kdo ochrání zájmy občanů a ochrání zájmy pacienta v této situaci, kdy se legislativa, pravidla, práva a povinnosti upravují na poslední chvíli takovýmto chaotickým způsobem.

A já se vás chci zeptat, dámy a pánové, jestli skutečně všichni víte, o čem budete hlasovat ve variantách C1, B2, D3, jestli skutečně všichni víme, o čem je tady řeč. Já jako poslanec, který není odborníkem v oblasti zdravotnictví, se spoléhám na to, že ministerstvo, které je kompetentní podle zákona a placené za to, aby předkládalo legislativní návrhy, tak je připraví a předloží v perfektním stavu. Jestliže nebyly předloženy v perfektním stavu, tak by se ministr zdravotnictví měl omluvit Poslanecké sněmovně, že nás dostává do takovéto prekérní situace, kdy my tady budeme rozhodovat o tak důležitých věcech, jako je přístup ke zdravotní péči, který se týká lidského zdraví a lidských životů, na poslední chvíli v chaosu velkého množství pozměňovacích návrhů.

Já to říkám také proto, že úplně stejná situace je u všech dalších návrhů zákonů. I tam se předkládaly ještě tady na plénu Poslanecké sněmovny návrhy a musím říci, že jsem byl v šoku v minulých dnech, kdy nám přistávaly na stole stále další a další listy s tím, že některý z vládních poslanců předkládá pozměňovací návrh. Já bych rozuměl tomu, že pozměňovací návrh může předložit opozice v politickém slova smyslu, navrhne vypuštění některé části zákona, navrhne zamítnutí zákona, ale je varovným signálem, skutečně velmi varovným signálem, jestliže takové velké množství návrhů předkládají dokonce sami vládní poslanci.

Já bych rád požádal o stanovisko ještě před hlasováním ministra zdravotnictví, aby jasně řekl, co je tedy příčinou této situace, zdali ministerstvo něco nezvládlo, nebo zda reformy nejsou domyšleny, proč se věci mění na poslední chvíli. A chci také upozornit na to, že velmi často i v těchto návrzích jsou skryty různé lobbistické zájmy, které potom mohou vést k důsledkům, které my tady vůbec při hlasování v Poslanecké sněmovně nejsme schopni domyslet. Čili bych rád ještě vyzval ministra zdravotnictví, aby vysvětlil příčinu tohoto stavu, a chtěl bych ho také požádat, aby jasně sděloval svá stanoviska, a chtěl bych také požádat i zpravodaje, který nás bude provádět hlasováním, chtěl bych požádat pana poslance Šťastného, který je zpravodajem, aby jasně řekl, o čem se při dané věci jednání, to znamená v čem spočívá tato změna a k čemu tato změna povede, tak aby Poslanecká sněmovna o věci byla informována. A myslím si, že stejným způsobem bychom měli postupovat u všech dalších návrhů zákonů, které tady budeme hlasovat. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan ministr Kalousek a pan poslanec Seďa. Jen chci upozornit, že rozprava byla skončena, teď vedeme pouze debatu k proceduře. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dovolte jenom stručnou reakci k proceduře na pana předsedu Sobotku. Parlamentní debata přece je o tom, že se ve druhém čtení podrobně diskutuje, předkládají se a přijímají, či nepřijímají pozměňovací návrhy. Já myslím, kolegové, že je potřeba si to ujasnit. Buď tady budeme slýchat kritiku, že Poslanecká sněmovna je hlasovací stroj, který slepě tlačí vládní návrhy a nepřipustí parlamentní debatu, anebo budeme kritizovat, že existuje parlamentní debata, jsou vznášeny a přijímány pozměňovací návrhy. Já jsem přesvědčen, že ke slovu parlamentarismus platí to druhé, a to se tady také odehrálo.

Chtěl bych jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jasně říci na záznam, že se cítím dostatečně informován a poučen o všech pozměňovacích návrzích, které budou hlasovány. Pravda je, že poslanecká práce je obtížná. Pro někoho může být na pokraji sil, ale to si musí každý zvážit sám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan ministr zdravotnictví s přednostním právem.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedající, za slovo. Já bych si vaším prostřednictvím dovolil odpovědět panu poslanci Sobotkovi asi v tomhle duchu nad rámec toho, co tu říkal můj předřečník poslanec Kalousek.

Není pochyb o tom, že je potřeba se omluvit v tom směru, že zejména komplexní návrh, který vzešel po projednání ve výboru pro zdravotnictví, obsahuje naprostou většinu bodů, které jsou drobnosti, které měly být zachyceny legislativci Ministerstva zdravotnictví, popřípadě Legislativní radou vlády, a jsou to věci jako překlepy, čárky a podobně, další legislativně technické záležitosti.

To, že i v rámci koalice se vede diskuse a jednotliví poslanci mají na některé věci své odlišné názory, je pravdou, ale je otázkou, jestli je to špatně, nebo jestli bychom chtěli tady mít tu hlasovací mašinu koalice úplně stoprocentní. Já bych řekl jeden příklad, který je asi nejpregnantnější a bude až z dalšího zákona o specifických zdravotnických službách, kde se velmi bouřlivě i tady na půdě Sněmovny debatoval věk matky potenciálně mající podstoupit umělé oplodnění. Jsou prostě věci, na které jsou názory různé, jsou věci, které jsou apolitické, ty diskuse se objevují a budou se objevovat i poté, co tenhle názor bude uzavřen.

Takže ta omluva za to, že ten produkt nebyl dokonalý, že byl připravován jaksi ve větším chvatu celý minulý rok, než by mělo být obvyklé, tak ten důvod k té omluvě tady je, ale ne absolutní. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP