(10.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pan poslanec Seďa má slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl požádat vaším prostřednictvím pana zpravodaje, aby se o bodu H2 hlasovalo, protože není identický s bodem A30. A zároveň bych požádal, aby se o bodech H1, H2, H3 hlasovalo zvlášť. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan zpravodaj rozumí, souhlasí nebo vyjádří se na mikrofon? (Dává přednost posl. Rathovi, který byl přihlášen před ním.) Zpravodaj může vystoupit kdykoliv, tak to smeťte ze stolu. (Smích zejména v řadách opozičních poslanců.)

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Paní předsedající, myslím, že jste teď jasně ukázala, jak přistupuje vládní koalice k návrhům opozice: prostě je jednoduše smeťte ze stolu, ať to máme za sebou!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Smést ze stolu můžete věc i velmi pozitivním způsobem.

 

Poslanec David Rath: To je asi věc názoru. Já myslím, že většinou, když něco smetete ze stolu, tak to spadne na zem a pošlape se to. Takže jestli je to pozitivní, budiž. Ale o tom jsem nechtěl zde hovořit.

Chtěl bych reagovat na to, co tady řekl pan ministr Kalousek, který se tady doslova pochválil, nebo chcete-li holedbal, že on přesně ví a zná všechny pozměňovací návrhy a on přesně bude vědět, o čem hlasuje. Tak to mě vyprovokovalo k jakési otázce, slovy klasického filmu: mám kontrolní otázku, jaksi pana ministra vyzkoušet, zda skutečně přesně ví, co zákon obsahuje, a všechny pozměňovací návrhy. A tou otázkou je, zda pan ministr, aniž by se kohokoliv zeptal na správnost odpovědi, je to takový kvíz, zda pan ministr Kalousek ví, zda ten návrh obsahuje, nebo neobsahuje zavedení registru alkoholiků ČR. A podotázka: zda si myslí, že ho nějaký lékař do tohoto registru zanese. Prosím o odpověď. (Pobavení.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, pokud nejsou jiné kvízové otázky, já bych si dovolil navrhnout, abychom začali pracovat a hlasovali. Je tak možné prosím?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To samozřejmě je možné učinit a ráda to udělám, pakliže se ujistím, že v této znovuotevřené rozpravě už nikdo nechce vystoupit. Je tomu tak, a nejdříve tedy ukončím rozpravu. A teď prosím pana zpravodaje - ale myslím si, že i s ohledem na proběhlou debatu bude dobré, pokud se Sněmovna vyjádří hlasováním k navržené proceduře.

 

Poslanec Boris Šťastný: Já ji ještě jednou prosím pěkně zopakuji, aby to bylo jasné. Řeknu ji velmi stručně. Budeme hlasovat o zpětvzetí písmene C, dále budeme hlasovat o A, vyjma A68 a A89, pak B17, A68 a A69. Samozřejmě budeme hlasovat tak, jak navrhl pan poslanec Seďa o H4, dále B1 až B16 a B18 až B27 poslance Adama, D1, D2, D3 poslance Šnajdra, poslanec Skalický číslo E, poslankyně Pecková číslo F, poslanec Štětina číslo G a dále pan poslanec Seďa po jednotlivých bodech: H1, H2, H3 a na konec I. Ještě předtím schválíme legislativně technické změny poslance Sedi, čímž začneme úplně na začátku. Takto je navržena procedura.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Přihlaste se prosím, pokud jste tak již neučinili.

 

A o takto navržené proceduře zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 61 z přihlášených 175 poslanců pro 125, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle schválené procedury. Prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a aby se k nim jednotlivě vyjadřoval. Prosím první návrh.

 

Poslanec Boris Šťastný: Jako první navrhuji hlasovat o potvrzení zpětvzetí (návrhu) poslance Čechlovského a poslankyně Langšádlové a Navrátilové pod písmenem C. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Stanovisko - pan ministr? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 62 z přihlášených 175 poslanců pro 171, proti 1. Tento návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Nyní nás čeká hlasování o legislativně technické změně načtené ve 3. čtení pana poslance Sedi. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr? (Ministr: Doporučuji.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 63 z přihlášených 175 poslanců pro 172, proti 1. Tento návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Budeme hlasovat o písmenu A. Jde o pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví, vyjma bodu A68 a A69. Souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr? (Ministr: Doporučuji.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 64 z přihlášených 175 poslanců pro 106, proti 45. Tento návrh též byl přijat. Prosím další.

 

Poslanec Boris Šťastný: Čeká nás pozměňovací návrh pana poslance Vojtěcha Adama pod kódem B17, který se vztahuje právě k bodům A68 a A69, k národním registrům zdravotnických pracovníků. V tomto případě nedoporučuji. (Ministr: Stanovisko je negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 65 z přihlášených 175 poslanců pro 67, proti 107. Tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Boris Šťastný: Nyní je třeba dohlasovat zbylé pozměňovací návrhy A68 a A69 z původního návrhu zdravotního výboru. V obou případech souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr? (Ministr: Souhlasím.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 66 z přihlášených 175 poslanců pro 108, proti 47. Tento návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu H4 pana poslance Sedi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Stanoviska? (Zpravodaj: Nesouhlas. Ministr: Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 67 z přihlášených 175 poslanců pro 46, proti 107. Tento návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Boris Šťastný: Čeká nás rozsáhlý soubor pozměňovacích návrhů pana poslance Adama. Jde kódy B1 až B16 a B18 až B27. V tomto případě nesouhlas. (Ministr: Stanovisko negativní.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP