(16.30 hodin)
(pokračuje Heger)

Projednávaný návrh zákona navazuje na vládní návrh zákona o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování, který je projednáván jako sněmovní tisk číslo 405, již zmíněný.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že po vysvětlení potřebnosti přijetí nové právní úpravy zdravotnické záchranné služby tento vládní návrh podpoříte. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Štětinu.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, systém poskytování přednemocniční neodkladné péče v České republice prostřednictvím výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby má svoji vysokou odbornou kvalitu. Tato služba je velmi dobře organizována a lze jednoznačně říci, že krajský systém se osvědčil. Tento významný segment zdravotní péče plně garantovaný státem má dlouhodobě jediný problém - absenci zákona, který stanoví, jak bude tato služba poskytována a zejména financována. Jediný zákonný paragraf, který zdravotnickou záchrannou službu definuje, je § 18b zákona č. 20/1966 Sb. Od té doby bylo několik nižších právních úprav. Já bych jenom jmenoval metodické opatření Ministerstva zdravotnictví č. 34/1974 Sb. a zejména vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, to znamená vyhláška č. 175/1995 Sb. a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 14/2001Sb.

Je naprosto jasné, že tento segment musí mít svůj zákon, a proto je velmi dobré, že tento zákon je navrhován a předkládán. Já tady musím zopakovat slova, která měl zde pan ministr, protože se domnívám, že ta slova je potřeba znovu zdůraznit. Že tento zákon má za cíl nahradit stávající právní úpravy, to znamená formy vyhlášek, neboť tyto vyhlášky nevyhovují. A samozřejmě se jedná o financování tohoto systému, který je vlastně nedostatečný.

Myslím, že návrh zákona navazuje na obecnou právní úpravu zdravotních služeb obsaženou v návrhu zákona o zdravotních službách a jejich poskytování, které jsou též předkládány současně.

Je třeba se také zmínit o jedné zásadní věci: Zatímco integrovaný záchranný systém má svoje zákony, na které jsme čekali také dlouhou dobu, ale je to již 11 let, co tyto zákony byly přijaty, to znamená zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, dále zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ale zdravotnická záchranná služba jakožto základní článek integrovaného záchranného systému svůj zákon neměla. V rámci vypořádání připomínek nebylo vyhověno některým zásadním připomínkám podstatné povahy uplatněným připomínkovými místy. Jedná se zejména o sociální náležitosti členů výjezdových skupin a dalších osob, které chceme řešit zásadním pozměňovacím návrhem, a budu velmi rád, když k tomuto pozměňovacímu návrhu - já ho budu navrhovat, abychom ho navrhli ve zdravotním výboru, aby se k tomuto návrhu samozřejmě připojili i kolegové z opozice.

Jsem přesvědčen o tom, že tento vládní návrh zákona není zákonem politickým, ale jedině a pouze odborným a věcným, a proto si dovoluji, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádat o vyjádření souhlasu v prvním čtení s předloženým textem.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji panu poslanci Jiřímu Štětinovi. Otvírám obecnou rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec David Rath. Po něm paní poslankyně Soňa Marková.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, někdy mám pocit, že se trochu budu opakovat, ale opět - máme tady návrh zákona, který v podstatě tu stávající právní úpravu jenom zhoršuje. Z mně nejasného důvodu. Stávající právní úprava říká, že záchranná služba má dojet od výzvy do 15 minut. Na většině území naší země je tento limit dodržován, může jít o nějakých 70 až 80 % území, počtem obyvatel může jít o nějakých 90 % obyvatel, tedy má zajištěnu dostupnost záchranné služby do 15 minut. Pak jsou skutečně odlehlá místa a každý jistě pochopí, že pokud je třeba na Sněžce, tak tam záchranná služba asi do 15 minut prostě dorazit nemůže. Čili jsou odlehlé lokality a místa, kde je to problematické, toto zajistit. Nicméně tato novela přichází s prodloužením limitu z 15 na 20 minut. V podstatě, když se ptáte proč, tak já jsem nikde odpověď nedostal. Jediné, co mně přijde logické, je, že někdo předpokládá, že za těch pět minut zemře více pacientů, než stačí dojet záchranná služba, a tudíž zdravotní systém ušetří a je to příspěvek řekněme k celkové politice vlády - šetřit, šetřit, šetřit, hlavně šetřit na těch druhých. Jiné logické vysvětlení tohoto prodloužení limitu ze stávajících 15 minut dojezdu záchranné služby na 20 minut skutečně nevidím. Jistě bude mít asi radost pan ministr Kalousek, protože, jak říkám, stoupne procento úmrtí, a jak víme, za úmrtí se zase tolik neplatí, hledání nebožtíka tolik nestojí, takže státní pokladna nejspíš ušetří. Jestli to bylo cílem předkladatelů? Vypadá to, že skutečně ano.

Druhá řekněme velmi zajímavá věc, nevím, jestli si toho všimli poslanci pravicových stran - víte, že souhlasem s tímto zákonem znárodníte soukromé záchranné služby? A abyste viděli, že si nevymýšlím, tak vám tady ocituji přímo ustanovení tohoto vašeho zákona: "Poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je příspěvková organizace zřízená krajem, která má oprávnění k poskytování zdravotnické záchranné služby." Bod č. 2 v § 8: "Zdravotnická záchranná služba je na území kraje poskytována jedním provozovatelem zdravotnické záchranné služby."

Čili dámy a pánové, nevím, jestli poslanci pravicových stran zaznamenali, že v České republice mnoho a mnoho let funguje řada soukromých záchranných služeb, které mají smlouvy s pojišťovnami, jsou zařazeny do sítě a kooperují s krajskými záchrannými službami. Já musím říci, že nejsem zastáncem toho a myslím si, že to byla taková trošku zvláštnost, že k této privatizaci někde došlo, nicméně k ní došlo, a nutno říci, že zkušenosti jsou spíše dobré na rozdíl od třeba soukromých nemocnic, kde zkušenosti jsou spíše špatné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP