(16.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Čili zatímco tato vláda a Ministerstvo zdravotnictví podporuje vznik privátních nemocnic a privatizaci nemocnic, kde, jak jsem říkal, jsou zkušenosti spíše špatné a převažují zkušenosti velmi problematické, tak tady, kde máme za sebou zhruba dvacet let zkušeností s fungováním soukromých záchranných služeb, které za dvacet let prokázaly, že dovedou fungovat zhruba stejně dobře jako ty krajské či státní, navíc šetří i svým způsobem finanční prostředky, tak ty tady chceme zlikvidovat. Šmahem znárodnit. Já už se těším: jako kraj z tohoto ministerského zákona já budu povinen je asi znárodnit. Čili já tam pošlu někoho jako národního správce, který si tam sedne a převezme tu soukromou záchrannou službu. Třeba v našem kraji zajišťují řadu stanovišť na Slánsku, Kralupsku, ale i na Praze-západ, Praze-východ, takže jsem zvědav, jak to jako uděláme. Asi tam pošleme nějaké komando, nějakého dělnického správce - doufám, že ho jmenuje pan ministr, aby to nebylo na nás - který tam přijde, převezme sanitky, převezme dispečinky, převezme zaměstnance a předá to nám jako kraji ke správě.

Takže tady poprvé za dvacet let tato vláda, tato vládní koalice přichází se skutečným znárodňovacím zákonem. Zatím třeba pravice o znárodnění mluvila nebo se o tom debatovalo, ale tohle je reálný návrh zákona, který znárodní soukromé záchranné služby. Velice pozoruhodné. Jak říkám, kdybychom s tím přišli my, tak já se třeba netajím tím, že si myslím, že role soukromých nemocnic by měla být spíše menší právě z negativních zkušeností, které s nimi máme. Myslím si, že pokud se zprivatizují důchody, tak je na místě do budoucna uvažovat o jejich opětovném zestátnění, tak jak to dělají v Maďarsku a v celé řadě dalších zemí, protože je to v podstatě tunelování důchodového systému. Tady bych se naopak spíše soukromých majitelů záchranných služeb zastal, protože jsou to řekněme podnikatelé menší střední velikosti, a znovu říkám, navíc jsou s nimi dlouholeté docela dobré zkušenosti, tak tady úplně nelogicky přichází tato vláda a tato vládní koalice a chce je znárodnit. Ptáte se proč. Já nechápu. Možná nám to pan ministr osvětlí.

Takže, dámy a pánové, navíc tento zákon zapomněl na vyřešení financování záchranných služeb. Je tam sice takové vágní ustanovení, že záchranné služby jsou placeny z pojištění a taky něco stát a taky jako krajské rozpočty, ale tak to už funguje dnes. To je popis současného neutěšeného stavu ve financování záchranných služeb. Vysvětlím, proč je neutěšený.

Nevím, jestli to víte, ale drtivou většinu peněz na provoz záchranných služeb musí dávat kraje. Já celkem proti tomu nic nemám, ale musím se ptát trošku po důvodu. Protože máme systém zdravotního pojištění a systém zdravotního pojištění má přece pokrýt všechny složky péče o pacienta. Z mého logicky postaveného uvažování bych předpokládal, že právě záchrannou službu, která zachraňuje životy, pokryje z drtivé části právě povinné zdravotní pojištění. Protože proč si platíme zdravotní pojištění? Právě proto, aby o nás bylo postaráno v případě těch řekněme nejvážnějších, nejtěžších či složitých onemocnění. A tady se jaksi tiše roky předpokládá, že záchranné služby zaplatí kraje. Nikolivěk zdravotní pojišťovny. Dobře, já bych to pochopil, kdyby záchranné služby byly součástí ne zdravotnictví, ale součástí integrovaného záchranného systému stejně jako policie, stejně jako hasiči jsou také placeni z veřejných rozpočtů. Nicméně záchranářům nepatří statut takový, jako mají třeba hasiči nebo jako mají policisté. Na záchranáře, pracovníky záchranky, lékaře, sestry na záchrance je hleděno jako na zdravotníky, zdravotnické pracovníky. Jejich práce je výkonem povolání zdravotnického pracovníka, čili nemají všechny řekněme výhody, které mají ostatní složky integrovaného záchranného systému, a tento zákon samozřejmě nepředpokládá, a tento návrh, tak jak je předložen, že by tyto řekněme stejné výhody a stejné ochrany dostaly i tito pracovníci.

Čili ve financování to nepřináší vůbec nic nového, popisuje to status quo a nepřináší to ani žádné řekněme benefity, zlepšení pracovních podmínek pro pracovníky záchranných služeb. Čili v podstatě shrnuto a podtrženo, pane ministře, dámy a pánové, je to předloženo úplně k ničemu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal zpravodaje, který se hlásí, a má tedy přednostní právo vystoupit, jinak tady mám řádné přihlášky, Soňu Markovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo a jsem rád, že kolega Rath se vyjádřil k tomuto zdravotnickému zákonu. Já mu velmi rád odpovím na všechny jeho otázky, jenom se divím, já jsem v té poslední větě říkal, že tento zákon nepovažuji za politický, a na tomto já trvám stále, protože je to zákon, který bude platit, ať jsme u moci v uvozovkách teď my a v příštích volbách to budete vy. Ten zákon se určitě měnit nebude. Ale k věci.

Já musím naprosto zodpovědně říci, že tento zákon byl projednáván s Asociací zdravotnických záchranných služeb, s odbornou společností, bylo k tomu mnoho připomínek, a zejména pokud jde o dojezdovou dobu, a já moc dobře vím, že pan kolega Rath taky poskytoval přednemocniční neodkladnou péči stejně jako já, velmi jsme diskutovali, jestli tam necháme dobu 15 minut, nebo 20 minut. Já jsem sám přesvědčen o tom, že 15 minut stačí - tuto dobu jsme navrhovali. Ale zejména kraje s horskou oblastí si prosadily delší dojezdovou časovou dobu. A proč? Jediná věc jsou obavy, když dojede sanitka k pacientovi za 16 minut v době, kdy zdravotníci jsou neustále pod tlakem veřejnosti, pod tlakem právníků a je zákonem stanovená doba 15 minut, tak proč jste nepřijeli včas. Já vám mohu dokumentovat x případů, kdy jsem byl přímo napaden, že tam jsme pozdě, a přitom jsme dojeli včas, tak jsme tuto dobu nechali 20 minut, ale s tím, že pochopitelně záchranáři jsou tak zodpovědní, že vědí, že za prvé musí vyjet do dvou minut a že tam budou rozhodně dříve, pakliže se jaksi jedná o terén, který je přístupný a který je dosažitelný. Samozřejmě v mnoha případech se využívá při primárních zásazích letecké záchranné služby. Takže to je jediný důvod, proč tato doba byla prodloužena na 20 minut, a já skutečně jako člověk, který záchranku dělal 22 let, v tom nevidím skutečně problém, protože vždycky jediným naším cílem bylo co nejdříve se dostat k nemocnému a co nejdříve mu pomoci.

Mně se skutečně nelíbí takovéto politizování a vláda a pravice, budou umírat pacienti, protože tam je 20 minut. Pane doktore, nebudou ti pacienti umírat, protože se domnívám, že záchranáři tam budou skutečně včas.

Druhá věc. Já jsem rád, že jste to řekl. Tady s vámi naprosto souhlasím, ale i to máme už připraveno formou pozměňovacího návrhu, že do systému, kde jednak není dosažitelnost, to jsou právě ty horské oblasti, kde využijeme velmi rádi schopností horské služby a dalších neziskových organizací, které mají ve svých týmech záchranáře se zdravotnickou kvalifikací, aby mohly mít výjezdové skupiny takzvaně RZP, to znamená rychlá zdravotnická pomoc.***
Přihlásit/registrovat se do ISP