(14.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane předsedo. Dámy a pánové, prosím o klid v jednací síni.

 

Poslanec Pavel Kováčik: - minulého pokusu o zdravotnickou reformu. Řada z vás, kolegyně a kolegové, přece pamatuje, že probíhal takzvaný kulatý stůl budoucnosti financování zdravotnictví a že všechny politické strany, tedy i opoziční, jak na politické úrovni, tak na expertní úrovni, byly k tomuto kulatému stolu slušně přizvány, některé se dokonce i zúčastnily, některé, jako třeba v našem případě, v případě KSČM, se účastnily pravidelně jak na ekonomické, tak na expertní úrovni, vznášely připomínky. Pamětníci mohou říci, že jsme byli velmi aktivní a že navzdory tomu, že naše návrhy přijímány nebyly, jsme měli alespoň pocit, a ten je také důležitý, že se s opozicí jedná slušně. Zatímco teď se 1. července schválí masa, ta se tady předhodí - a o tupých oslech jsem tady nemluvil ani já, ani pan kolega Sobotka, o tupých oslech tady šlo tuším od pana ministra Kalouska, ale nejsem si jist, nechtěl bych mu to přišívat. On mě tady ostřeluje elektronickou, pardon, laserovou tužkou, tak možná bych měl už končit, ale nebudu, nebojte se, dlouhý. Mě přece, a nás všechny, musí mrzet, přinejmenším mrzet, když se takováto důležitá věc takto hází za hlavu - však my máme sílu dostatečnou na to, abychom si to projednali, abychom si to schválili sami, a na vás, opozice, a na vás, občané, vlastně kašleme. To je vzkaz toho způsobu zacházení s těmito věcmi směrem k nejširší společnosti. To je ten vztyčený prostředníček občanům České republiky, odborářům, všem, kterých se ta věc týká. To je to, s čím klub KSČM zásadně nesouhlasí. To je také to, proč nepodpoří program této schůze.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní o slovo pana ministra práce a sociálních věcí Drábka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já bych chtěl jenom připomenout několik faktů, několik poznámek k těm vystoupením, která tady padla.

Veřejná diskuse kolem důchodové reformy probíhá více než deset let. Ta veřejná diskuse byla nejenom na úrovni odborné, na úrovni různých kulatých stolů a konferencí, ale také, a to chci připomenout, na půdě sociálního výboru Poslanecké sněmovny, jeho podvýboru pro důchodovou reformu.

Pokud tady kolega Sobotka používá takové výrazy jako "uloupit" v souvislosti s návrhem důchodové reformy, tak já musím jenom konstatovat, že za takových okolností, byť se o to snažíme, je jednání s opoziční sociální demokracií velmi obtížné. Protože přebírání odborářského slovníku nevytváří, tak jak vidíme z tripartity, příliš vhodné prostředí pro dosažení nějakého konsenzu.

Pokud tady jsou zmiňovány takové nepravdivé a zavádějící věty, jako například, že jdeme cestou, kterou šlo Maďarsko, Polsko nebo Slovensko, a že tam ty důchodové reformy zkrachovaly, tak já myslím, že ten, kdo se alespoň trochu objektivně podívá na návrh, který před vámi leží, musí jednoznačně uznat, že nejdeme ani cestou Maďarska, ani cestou Polska.

Já jsem shodou okolností minulý týden měl ve Varšavě diskusi s bývalým premiérem Bieleckým. Minulý týden také proběhlo jednání ministrů sociálních věcí právě na témata důchodové reformy. Chci ujistit všechny kolegyně poslankyně a všechny kolegy poslance, že velmi pečlivě zvažujeme další postup v důchodové reformě. Samozřejmě i s velkým zřetelem na zkušenosti ostatních zemí. To je výhoda toho, že jsme více než deset let ve zpoždění proti jiným zemím ve stejné situaci. Nevýhoda je, že naši občané na to budou dlouhodobě doplácet, protože důchodovou reformu rozjíždíme pozdě. Nicméně výhoda je, že se můžeme poučit ze zkušeností jiných zemí.

Pokud tady byla řeč o kritice na tripartitě, o kritice liberálních ekonomů, ano, vyvážené řešení vždycky znamená, že kritika se snese z obou stran. Že ten návrh kritizují jak zastánci jednoho, čistě liberálního přístupu, nebo druhého, čistě neliberálního přístupu. Ale tak to už u vyvážených řešení bývá.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím o slovo místopředsedu Sněmovny Lubomíra Zaorálka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já bych chtěl využít toho, co tady tak pěkně řekl ministr financí, když řekl, že vláda v úctě a pokoře předstoupila před tuto Poslaneckou sněmovnu. To mně opravdu udělalo radost. (Smích.) Úcta a pokora vlády před Parlamentem je něco, co mohu jenom přivítat, a pak samozřejmě je půda pro to, abych řekl, co mi připadá zásadní, protože mám jistotu, že vláda to bude poslouchat.

Já bych rád pozdravil tuto nově zrekonstruovanou vládu. Chtěl bych tady vyjádřit radost nad tím, že v této vládě je žena. Mně to tu vládu činí lidštější. Je to novum a mělo by to být vyzvednuto. Je mi líto, že tady zrovna paní místopředsedkyně není. Nicméně to nevadí, tu radost určitě pocítím nějak jinak. (Smích.)

Jak jsem to myslel. (Směje se.) Vážení kolegové, nejen že jsem rád, že je vláda posílena o ženu. Já jsem rád také proto, že ta žena se pustí do toho nejtvrdšího balvanu. Tím samozřejmě myslím tu oblast, která je klíčová a předchází jakoukoli reformu. To je ta správa financí a boj s korupcí. Tady bych chtěl přivítat příchod ženy na tuto klíčovou pozici, která - a řekněme si to upřímně - je slabinou vlády do této chvíle. Takže ta posila je na místě a věřím, že to bude skutečná posila. A já bych chtěl doporučit paní místopředsedkyni pozornost na jednu věc, která mi připadá zásadní. Ona je nová, a pokud vláda přichází s úctou, tak určitě taková upozornění ze strany Sněmovny jsou na místě.

Mně připadá docela zásadní, že ta vláda přichází s novými návrhy, máme tady dokonce návrh, který se týká veřejných zakázek, a správným způsobem stvrzuje a zpřísňuje podmínky pro veřejné zakázky a snižuje i ty sumy peněz, které budou podmínkou. Já bych chtěl říci, že mi připadá úplně zásadní, a to říkám zvlášť pro nově příchozí členy vlády, že ta vláda ještě před vaším příchodem si dovolila právě v této věci rozhodnout způsobem, který mi, přiznám se, připadá docela skandální. Že totiž ve věci veřejné zakázky, která se týká zastupování státu ve věcech možných stížností nebo podání majitelů fotovoltaických elektráren proti České republice, se rozhodla, že zruší výběrové řízení, protože jde o příliš mnoho peněz, o desítky miliard, a tady se rozhodla pro zvláštní postup, který se zřejmě usmívá na pana Radka Šnábla, našeho starého známého z minulých kauz, a zkušené právníky, kteří se takto dají dohromady - opakuji - mimo výběrové řízení.

Já si myslím, že tohle je věc, která se netýká levice, pravice. Možná kdybych se narodil jako pravičák, člen ODS a byl konzervativního smýšlení, tak bych si prostě stejně mohl myslet, že není možné, aby stát zastupoval člověk, který byl odsouzen pro daňové podvody. To není věc, která by nás měla rozdělovat. Já si myslím, že to je nepřijatelné, pro slušný stát je to něco, co není možné akceptovat, ať je člověk pravičák, nebo levičák.

Takže já bych si dovolil říci, chce-li vláda být trochu věrohodná, nemůže nám tady předkládat do Sněmovny návrh na zpřísnění zacházení s veřejnými zakázkami a zároveň před několika dny přijmout rozhodnutí, že veřejné řízení vysadí, zruší u mimořádně rozsáhlého tendru, kdy jde státu o desítky miliard a kde samozřejmě i to, co se tady rýsuje pro ty právníky je obrovsky tučný honorář. To si myslím, že je naprosto nepřijatelné, skandální, a pokud vláda chce myslet debatu o veřejných zakázkách vážně, tak nemůže tady dělat pravý opak. Protože to vypadá - když jde o málo, tak budeme dělat veřejné zakázky, když půjde skutečně o velké peníze a o opravdu velký tendr, tak tam si to prostě uděláme zvlášť. To je podle mě nemožné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP