(14.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. A nyní bych chtěla ještě požádat o slovo předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pan předseda Sobotka se už zase hlásí, tak možná budu vystupovat dvakrát.

On tady říkal, že před deseti dny obdrželi chudáci poslanci mnoho stran zákonů a měli málo času. A mimo jiné zmiňoval ty zdravotní zákony. Tak pane předsedo prostřednictvím paní předsedkyně, ty zákony jsou vystaveny na webovských stránkách Sněmovny - zdravotního výboru - od 26. ledna letošního roku. To znamená, zhruba za čtrnáct dní to bude kulaté výročí, bude to půl roku. Možná že to nevíte, ale neříkejte, že jste na to měli deset dnů. Předseda zdravotního výboru - vláda schvaluje návrh - můžete hlučet, jak chcete - předseda zdravotního výboru dlouhodobě upozorňoval všechny členy zdravotního výboru, že se mohou s těmi návrhy zákonů seznamovat, že mohou dávat k tomu připomínky, návrhy, doplnění, že mohou vést k nim debatu, že ten prostor prostě existuje. Jestli ho využili, nebo nevyužili, to už je jiná věc, nicméně ten prostor budete mít i tady, pokud ten zákon projde prvním čtením, v rámci druhého či třetího čtení, stejně tak ve výboru, kam tento návrh zákona přikážeme. Takže neříkejte věci, které nejsou pravda.

A pak bych chtěl upozornit na jednu věc: Když vládní poslanci hlasují pro vládní návrh, tak jsou tupí, jsou automati, kteří jenom ovládají tlačítka, nepřemýšlejí, jsou ovládáni atd. Když opoziční poslanci hlasují proti vládním návrhům, tak jsou chytří, samostatní, soudně uvažující a podobně. Zkuste se nejdřív podívat na svoje hlasování, jak jednotně či nejednotně hlasujete, a pak nám vyčítejte to, že podporujeme vlastní vládu. Copak vy jste postupovali někdy jinak? (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak nyní další tři přihlášky - pan poslanec Sobotka, poté pan předseda Kováčik, takhle jste byli přihlášeni, a pak je zde ještě pan ministr Drábek, který žádá o slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Ale já jsem zde hovořil o důstojnosti poslanců. Netušil jsem, kolikrát budou poslanci nazváni tupými z úst tedy představitelů vládní koalice, no možná se to poslancům vládní koalice líbí takové spojení - slovo tupý a poslanec, ale já jsem ho nepoužil ani jednou ve svém vystoupení, které jsem dnes v Poslanecké sněmovně vám adresoval.

Já myslím, že nikdo, nikdo nemůže vyčítat vládním poslancům, že podporují vládu. To je prostě součást demokratického systému a je to legitimní postoj. To, co my vyčítáme vaší vládě, je arogance při prosazování reforem, které mění základní systémy na dlouhá léta dopředu. Vždyť přece změny v důchodovém systému nejsou jenom změny, které se budou týkat období do roku 2014. Budou ovlivňovat podobu důchodového systému ještě dlouhá léta dopředu, pokud budou takovýmto způsobem schváleny. A já chci varovat na tomto místě, a velmi důrazně chci varovat před tím, aby vaše vláda prosadila nevratné změny v důchodovém systému, nebo zásadní změny v důchodovém systému, a pak jsme byli před stejnými problémy, ve kterých bylo Maďarsko, ve kterých je dnes Polsko, ve kterých je dnes Slovensko, prostě všechny země, které šly cestou privatizace části průběžného důchodového systému a cestou vyvedení peněz ve prospěch těch nejbohatších účastníků důchodového pojištění. Víte, že tyto země se dostaly do vážných rozpočtových problémů, že v Maďarsku dokonce tu důchodovou reformu museli zrušit, což vyvolalo velmi vážné problémy a možná to vyvolá i řadu arbitráží, že na Slovensku, v Polsku uvažují o korekcích té důchodové reformy, která byla šita velmi obdobně, jako je důchodová reforma navržena touto vládou.

Myslím, že je absolutně v pořádku, jestliže opozice upozorňuje na to, že tato reforma je míněna a pojata velmi úzce, že má jenom malou politickou podporu, která se omezuje na dočasnou vládní většinu v této Poslanecké sněmovně. A nezlobte se, že kritizujeme váš návrh v situaci, kdy ho předkládá vláda, které věří sotva 20 % občanů. Nezlobte se, že kritizujeme ten návrh v situaci, kdy řada expertů, dokonce i liberálních, pravicových expertů, kritizuje tento návrh důchodové reformy jako zcela nesmyslný, neužitečný a riskantní. To přece není jenom opozice, to není jenom sociální demokracie.

Kdyby platilo to, co říká ministr financí pan Kalousek - no určitě v Poslanecké sněmovně je místo pro demokratickou debatu, je to to poslední místo, kde lze ještě něco změnit, ale proč vláda neuspěla na úrovni tripartity? Proč nezískala pro své reformy podporu tam? Jak je možné, že je předkládá bez tohoto základního konsenzu? Co dělalo 40 tisíc odborářů a odpůrců vlády na Václavském náměstí? Proč stály vlaky a stálo metro v Praze? Proč lidé demonstrují proti těmto návrhům reforem? Protože je vláda špatně vysvětlila? Ne, prostě proto, že si je vláda udělala bez komunikace se společností, bez komunikace s politickými partnery, bez komunikace s tripartitou. Tyto reformy jsou příliš úzce pojaty, jsou nespravedlivé a znamenají velké riziko pro naši zemi. A nedivte se, že to jako opozice kritizujeme a že cítíme potřebu varovat před tím, aby vláda tyto nevratné změny, obtížně vratné změny, prosadila takovou formou, jakou se k tomu připravuje.

A možná poslední poznámka: ano, bývá zvykem, že zákony jsou do této Poslanecké sněmovny doručeny poté, kdy je schválí vláda, a že se jimi Poslanecká sněmovna začne zabývat poté, kdy je schválí vláda. Jestli ta praxe má být změněna, tak prosím, ať se změní příslušné zákony, které upravují legislativní proces, ať se změní ústava, ale to, co bylo zveřejněno na webu, přece nikdo nemůže brát jako seriózní základ pro to, aby se tím zabýval při své poslanecké práci. Teprve poté, kdy návrhy zákonů schválí vláda, tak získávají relevanci vládního návrhu, který přichází do legislativního procesu. A jestliže u této vlády si nemůžeme být jisti, jestli tady bude ještě za čtrnáct dní nebo za měsíc, tak si obtížně můžeme být jisti tím, že nějaký návrh zdravotnického zákonu, který leží od Silvestra na webu, bude totožný s tím, co nakonec vláda schválí a předloží sem do Poslanecké sněmovny. Několik set stran návrhů zákonů sem dorazilo teprve na začátku tohoto měsíce - tohoto měsíce - a poslanci měli maximálně deset dnů na to, aby se na ně podívali. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pořadí - pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, poté je přihlášen pan ministr Drábek, pan místopředseda Zaorálek, pan předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Paní a pánové, jenom krátká reakce na pana předsedu Stanjuru. Víte, ono na těch webovských stránkách může být cokoliv vyvěšeno, jakkoli dlouhou dobu, ale pokud mě paměť neklame, tak vláda se těmi zákony zabývala 1. července. Jestli to bylo jinak, tak mě z toho - možná - omylu vyveďte, ale mám pocit, že je to správně. Prvního července se těmi stovkami stránek zabývala vláda. Poté, co to schválila vláda, poslala do Sněmovny, dostali to poslanci - a já si nestěžuji na to, že byl krátký čas k projednání. Ano, byl krátký čas. Já si stěžuji na to, že nebylo možno v tom krátkém čase tu obrovskou masu, která od 1. července teprve měla tu platnost, protože já nevím, co nakonec vyleze z té vlády, my dokonce nemáme ani tu jistotu, že to, co vyleze z té vlády, tak i tady na té sněmovně bude ve skutečnosti projednáváno. My nevíme, jestli do rána skupina nějakých vládních poslanců a poslankyň nevymyslí nějaký komplexní dvaapadesátistránkový pozměňovací návrh, který se stane silou a mocí návrhem, o kterém se skutečně jedná a který s tím vládním zase toho tolik společného nemá. Takže nějaké upozorňování, co kdy bylo nebo nebylo na webu, je v této chvíli jenom velmi málo spolehlivé nebo relevantní. Já si stěžuji na to, že jsme neměli možnost podrobně to podrobit analýzám, které by nás postavily do stejného postavení jako všechny ostatní, tedy vládní poslance a poslankyně. Já si stěžuji na to - a promiňte, to slovo stěžuji podtrhuji - že se tady s opozicí zachází čím dál tím hůře. Například v souvislostech -***
Přihlásit/registrovat se do ISP