(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Sobotkovi a jako poslední prozatím vystoupí pan poslanec Opálka a potom pan poslanec Němec.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Mám ambici předložit návrh na pevné zařazení dvou bodů, a to 201, tisk číslo 788, a 202, tisk číslo 798, po již pevně zařazených bodech bloku třetího čtení na zítřek dvanáctého. Pokud na ně nedojde, pokusím se o totéž na příští týden.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, mám potíž, protože na zítřek je prozatím jako první bod zařazen zákon v prvním čtení, pak je zákon ve třetím čtení, pak je působení jednotek v zahraničí, pak je druhé čtení... To je poslední pevně zařazený bod. Tím chci říct, že není blok třetích čtení.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Tedy v rámci třetího čtení, to znamená jako třetí, čtvrtý, jestli jsem to dobře pochopil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Chcete to po třetím čtení? Čili třetí a čtvrtý. Tak, dobře.

Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, místopředsedo vlády, členové vlády, kolegyně, kolegové, já tady už vidím takovou situaci, že když jsem tady navrhoval jeden bod na dnešek, takový si myslím velmi důležitý, aby byl projednán, ale rozumím, že většina bodů je důležitých, a už se mi to tady hroutí, ten plán, chtěl bych tedy poprosit o jedno hlasování. Dnes je pevně zařazen bod 38, sněmovní tisk 990. Podmíněně navrhuji, pokud dnes nebude projednán, aby byl pevně zařazen na úterý po pevně zařazených bodech odpoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Je to způsob, který určitě máte právo navrhnout. Neumím si představit, že by obdobným způsobem postupovali další kolegové tady ve sněmovně, protože pak bychom měli jednotlivé body zařazeny třeba v alternativě dvakrát až třikrát. Rozhodne Sněmovna, pochopitelně. Ale říkám tuto poznámku, abychom si uvědomili, že je to cesta, která by naše jednání, už tak dost nepřehledné, mohla ještě zkomplikovat.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, uvědomuji si to, ale bohužel se tady stalo praxí to, že když projde nějaký návrh, prochází bohužel i to, že procházejí i návrhy na předřazení před tyto návrhy. Jsme tedy v situaci, kdy se zařazuje před, před, před a před ostatní body, a už jsme skoro v situaci, kdy dnes zařazujeme nulté body až body minus první body a minus druhé body. Takže opravdu to navrhuji přesně pro toto. Myslím si, že úprava, která řeší katalogové podvody, je strašně důležitá pro tuto společnost a je třeba o tom co nejdříve hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já o tom věcně o tom nediskutuji, jen říkám, že kdyby váš podmíněný návrh byl přijat, budou zařazeny dva body, jeden bod na dvě místa. Za sebe říkám, že ne pro věcnost toho návrhu, ale pro přehlednost našeho jednání to nedoporučuji. Vy na tom trváte, dám o tom hlasovat. A diskuse se k tomu nevede. Je mi líto! Pokusím se přeříkat to, co jste říkal, aby to bylo srozumitelné, o čem budeme hlasovat. V případě, že budu potřebovat vaši pomoc, vyzvu vás.

Chce ještě někdo doplnit zatím velmi skromný ranní příděl změn...? Ne-li, zazvoním a pokusíme se s tím vyrovnat. Prosím všechny, aby mě pozorně sledovali.

 

Jako první vystoupil pan poslanec Antonín Seďa, který navrhuje na zítřek jako první bod, to znamená před body, které jsou zařazeny a které jsem se před chviličkou pokusil parafrázovat, bod, o kterém tvrdí, že to bude bod velmi krátký, a zove se zkrácení lhůty na projednání ve výborech Poslanecké sněmovny návrhu zákona o převodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherské Hradiště, tisk 981. Kdo bude souhlasit, chce zařadit tento bod jako první bod na zítřejší jednání.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 80. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 97 poslanců, pro 48, proti 24. Tento návrh nebyl přijat.

 

Jako druhý vystoupil pan poslanec Vladimír Koníček s návrhem, aby stávající bod 72, což je tisk 984, byl zařazen na úterý jako druhý bod za již pevně zařazené body... (Předsedající se odmlčel, poslanci kontrolují sjetiny hlasování.)

Hlásí se pan poslanec David Kafka.

 

Poslanec David Kafka: Dobré ráno, dámy a pánové. Chci zpochybnit toto hlasování, neboť hlasovací zařízení vykazuje jiné výsledky, než je má vůle.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O této námitce rozhodneme v hlasování, které jsem zahájil a má číslo 81. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 102 poslanců, pro 74, nikdo proti.

 

Na žádost z pléna vás odhlásím a prosím o novou registraci. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sedi. Mezitím vás seznámím s tím, že pan ministr Kocáb se omlouvá z dnešního jednání Sněmovny.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Antonína Sedi, který jsem před chvílí přečetl, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 95 poslanců, pro 71, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

O návrhu pana poslance Koníčka jsem se zmiňoval před chvilkou. Je to bod 72, zákon o pozemních komunikacích. Měl by být zařazen v úterý jako druhý bod našeho jednání.

Kdo souhlasí, ať to dá patřičným způsobem najevo v hlasování pořadové číslo 83, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 98 poslanců, pro 64, proti 24. I tento návrh byl přijat.

 

Dále vystoupil pan poslanec Petr Bratský. Jako první bod dnešního jednání po písemných interpelacích - připomínám, jsou tam ony čtyři další body... pět. Pan poslanec Bratský chce, aby bod 48 byl předřazen a byl jako první bod, s odůvodněním, že bod je rozjednán a že jeho doprojednání je otázkou několika málo minut. Tak. To bylo odůvodnění.***
Přihlásit/registrovat se do ISP