(Jednání pokračovalo ve 13.34 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nevyužijeme přestávku do 14 hodin, ale jen do 13.34 hodin. Poprosím pana předsedu Tluchoře, předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky voleb člena Rady České televize a člena Rady Českého rozhlasu, bod 160 a 161. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Velice děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo Liško prostřednictvím pana předsedy Vlčka a vážený pane poslanče Petruško prostřednictvím pana předsedy Vlčka (více přítomných v sále zřejmě nebylo), dovolte, abych vás seznámil s výsledky voleb, které právě proběhly.

Bylo vydáno 109 hlasovacích lístků jak při volbě Rady České televize, tak při volbě Rady Českého rozhlasu. Pro pana Dobromila Dvořáka bylo odevzdáno 13 hlasů, pro pana René Pelána 4 hlasy. Při volbě Rady České televize nikdo nebyl zvolen a tímto bod končí.

Pro paní Zdeňku Hůlovou v bodě volba člena Rady Českého rozhlasu bylo odevzdáno 26 hlasů a ani ona nebyla zvolena. Tímto bod končí.

Ještě dovolte, abych se obrátil na vás všechny zde přítomné, popřál vám krásné Vánoce, poděkoval za vaši účast a ještě jednou - hezké Vánoce! (Potlesk přítomných.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Končím bod 160 a 161.

Dovolte i mně popřát všem poslankyním a poslancům krásné prožití vánočních svátků, všechno nejlepší a hodně zdraví do roku 2010. Těším se na shledanou v příštím roce a doufám, že atmosféra v Poslanecké sněmovně bude daleko přátelštější než v roce 2009.

Děkuji a končím 66. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji. Na shledanou.

 

(Schůze skončila ve 13.37 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP