(13.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Současně s přáním mnoha zdraví, pohody a spokojenosti nejen vám osobně, ale i vašim rodinám a vašim nejbližším. Přemýšlel jsem, jestli přát štěstí, ale to je pomíjivé, to zdraví je skutečně nejdůležitější. A to si mohu dovolit přát všem, i politickým přátelům, i politickým soupeřům. Poslední moje přání dnes vám řečené je: buďme i příští rok především lidmi. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Slova se ujme pan poslanec Pavel Hrnčíř, pak bude procedurální návrh, který tady mám předložen. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve středu jsem byl vámi zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu. Já si vaší vysoké důvěry velmi vážím. Zároveň vám oznamuji, že se bezprostředně po této schůzi ujmu nové funkce, složím slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny a zároveň mi tímto zanikne mandát poslance Parlamentu České republiky. Bylo mi ctí s vámi spolupracovat na legislativě a politice od roku 1998. Já vám, dámy a pánové, za vaši spolupráci děkuji a přeji vám ve vaší zodpovědné práci hodně a hodně úspěchů. Na shledanou. (Potlesk napříč celým sálem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi.

 

Nyní mi dovolte, abych přednesl procedurální návrh, a to na vyřazení všech neprojednaných bodů zařazených na tuto schůzi kromě bodu 160 a 161, což jsou volební body pevně zařazené po 13. hodině. Tedy v hlasování pořadové číslo 222 rozhodneme o vyřazení všech neprojednaných bodů této schůze zařazených na schůzi, kromě bodu 160 a 161.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 222 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti vyřazení těchto bodů. Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 127 pro 86, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Zbývá nám tedy projednat body

160.
Návrh na volbu člena Rady České televize

a

161.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Petr Tluchoř a zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola, v tuto chvíli jako předseda volebního výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Jako předseda volební komise tedy, ale to je detail.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vám připomněl kandidáty, kteří postoupili do druhého kola. V případě bodu 160, tedy volby Rady České televize, se jedná o Dobromila Dvořáka a pana René Pelána. U bodu 161, tedy u Rady Českého rozhlasu, je to paní Zdeňka Hůlová. V každém z případů můžete označit maximálně jedno jméno, tak aby byl hlasovací lístek platný.

Nyní prosím, abyste, pane kolego, prosím, vyhlásil přestávku na tajnou volbu. Budeme vydávat hlasovací lístky do 13.30 hodin. A pak bychom se zde potkali a ohlásili výsledky. Pokud by snad některý z vás se na vyhlášení výsledků nestihl dostavit, tak i já vám přeji krásné Vánoce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Konstatuji, že rozprava se již nevede, protože byla ukončena. Vyhlašuji přestávku na provedení tajné volby k bodu 160 a 161. Přerušuji schůzi do 14 hodin, kdy by mohlo být sčítání ukončeno, a ve 14 hodin bude řídit schůzi předseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Miloslav Vlček. I já vám přeji hezké Vánoce, loučím se s vámi, hezký víkend. Na shledanou.

 

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP