(12.00 hodin)

 

Poslanec Vladimír Koníček: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky je vážně znepokojena současnou situací v Nejvyšším kontrolním úřadu. Dobré jméno a společenský kredit NKÚ je kvůli podezřením ohledně jeho chodu a hospodaření vážně poškozen. To je první bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 211, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento bod usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 148 pro 115, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá prezidenta NKÚ pana Františka Dohnala, aby v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb., o NKÚ, především jeho § 33, okamžitě umožnil kontrolu hospodaření NKÚ, kterou provedou orgány Poslanecké sněmovny v souladu s obecnými právními principy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 212 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 148 pro 85, proti 14. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá svému předsedovi Miloslavu Vlčkovi, aby podal návrh na zahájení kárného řízení s prezidentem NKÚ panem Františkem Dohnalem kvůli podezření ze závažného kárného provinění pro jednání, které ohrožuje dobré jméno, nezávislost a nestrannost NKÚ.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 213, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 149 pro 101, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny body tohoto jednání. Děkuji panu Vladimíru Koníčkovi, děkuji prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu. Končím bod č. 165.

 

Budeme pokračovat přerušeným bodem

88.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010
a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012
/sněmovní tisk 921/

Pan kolega Oldřich Vojíř je již zde. Pan ministr je také tady. Jsme v situaci, kdy byl přerušen bod před započetím dalších faktických poznámek, kterých se měli ujmout místopředseda Poslanecké sněmovny Zaorálek - nemá zájem o tuto faktickou poznámku, pan poslanec Křeček také nemá zájem o tuto faktickou poznámku a pan poslanec Milan Urban. Toho nevidím, ten ztrácí pořadí.

Budeme tedy pokračovat. V rozpravě vystoupí pan poslanec Krupka. Připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, pokusím se být velice stručný. Snad jenom možná úvodní replika. Mě vždycky fascinuje, s jakou elegancí pan kolega Sobotka jako Arsen Lupin umí sáhnout do jakékoliv kapsy pro hrst bankovek, jenom když to není jeho vlastní.

Ale teď v podstatě k tomu účtu, o kterém se tady neustále mluví. Já bych chtěl zdůraznit a fakticky několik konkrétních věcí. My se bavíme o tom, že zdroje jsou, jsou tam finanční prostředky, které přicházejí z prodeje movitého nebo nemovitého majetku státu, a jsou tam dividendy z ČEZ. Přestože pan poslanec Sobotka zde řekl, že jsou tam zahrnuty prostředky na odstraňování starých ekologických škod, já bych v této věci s ním polemizoval z hlediska budoucnosti.

Jsem členem meziresortní komise, jejíž vznik inicioval premiér vlády Miloš Zeman před zhruba šesti nebo osmi lety, bude to asi osm let nebo více, a tyto komise mají za úkol posuzovat projekty, které mají odstraňovat staré ekologické zátěže jednak vznikající těžbou uhlí v regionu moravskoslezském a současně v severních Čechách. Vedle toho to jsou ale i oblasti těžby dalších surovin a samozřejmě ocelářství. Já chci jenom zdůraznit, že se jedná o naprosto vážné projekty, které jsou typu několik stovek milionů, které řeší výrony plynu typu metan, poměrně výbušného, řeší tam odstraňování ekologických zátěží souvisejících s odstraňováním zbytků po vrtech na jižní Moravě, nově usazené projekty, kde se předpokládá několik miliard, a mě by velice zajímalo, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Sobotko, kdy dneska říkáte, že ty peníze tam jsou, tyto projekty nejsou konečné, že zítra končí nebo končí rokem 2010, ale v dalších letech budou pokračovat a ten jejich rozsah může být podstatně větší - kde na to vezmete ty peníze? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Krupkovi. Slova se ujme pan poslanec Laudát. Připraví se pan poslanec Bursík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se pokusím být spíše než ideologický věcný. Zcela výjimečně se tedy shoduji s tím, co tady říkal při svém úvodním projevu pan kolega Sobotka. Domnívám se a vyzývám tímto pana ministra dopravy, aby nám na lednové zasedání předložil detailní analýzu, proč, jak a zda to bylo právně v souladu a s ekonomickými zájmy naší republiky podepsat tak nesmyslný projekt, jako byl informační systém na D1. Jeho hodnota pro řidiče je téměř nulová. Já se skutečně domnívám, že není vůbec potřeba dávat tak zásadní informace, že prší, že bychom měli dodržovat vzdálenosti. Neustále se domnívám, že je nesmysl, aby nám tam někdo psal frekvence, kde si řidič může najít frekvenci, kde jsou dopravní informace, když toto by dávno mělo být součástí, aby se při jakýchkoliv krizových situacích vstupovalo do vysílání stanic. Je to zcela běžné ve vyspělých zemích a snad všude na světě, jenom tady pořád to není. Takže Rada pro rozhlasové a televizní vysílání místo nesmyslných personálních změn by se spíše měla zaměřit i například na takovéto věcné a velice důležité záležitosti

Bohužel s politováním musím říci a zároveň bych byl rád, aby v té analýze také bylo, proč se najednou jednak k elektronickému mýtnému dává dodatek, pokud to bylo, já nechci napadat, informační tabule, jak to s tím souvisí. Jinak jejich hodnota je skutečně nulová. Proč se to překlápí do odliniového řízení? Já jsem byl velice rád, že konečně dojde k elektronizaci D1 jaksi k technickému vybavení, aby bylo dynamické řízení. Namísto toho slýcháme, a nevím, co je to za odborníky, stále více o rozšiřování D1. To není řešení. Já vám chci říci, že pokud se donutí řidiči a takováto infrastruktura pro liniové dynamické řízení je, tak se zvýší kapacita příslušné komunikace někde mezi patnácti a dokonce ve výjimečných případech, což nepředpokládám pro Českou republiku, kde řidiči zatím nemají v krvi návyky běžné například u německých řidičů, tak spíše tu dolní hranici.

Takže to vás, pane ministře, vyzývám, aby se tím Sněmovna mohla v lednu nebo v únoru zabývat, protože to považuji za ohromný faul na naši státní kasu, ale nechci používat silná slova.

Bohužel je mi líto, že i na nově otevíraných dálnicích, kde já také považuji ceny za neúměrně vysoké, ale zase odmítám jakékoliv, že si někdo nechává zpracovávat analýzy, zda dotyčná cena je přiměřené, nebo nepřiměřená. Já se domnívám, že v okamžiku, kdy skutečně jednou bude provedena soutěž tak, aby firmy ze zahraničí nebyly ovlivňovány, neměly tady filiálky a mohly vstoupit a měly jistotu férově provedené soutěže, tak to teprve ukáže, zda ceny jsou, či nejsou přiměřené. Peněz máme málo, to vidí každý na státní kase. Potřebujeme dálnice? Potřebujeme. Potřebujeme železniční infrastrukturu? Potřebujeme. Tudíž prostě nezbývá nic jiného, než jít na opravdu tvrdé soutěže, aby se náklady minimalizovaly. A odmítám jakákoliv tvrzení, že prostě spousta investic je vyvolávána takzvanými ekologickými dodatky a tak. Já se obávám, že dodavatelé to velice často umně zneužívají proto, aby navyšovali i dokonce původně vysoutěženou cenu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP