(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 187. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro 69, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní budeme hlasovat o zbylém návrhu pana poslance Hovorky B22 s tím, že upozorňuji na to, že obdobný návrh byl již schválen v návrhu pana poslance Skopala. Vzhledem k této skutečnosti je mé stanovisko negativní. (Ministr záporné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování, které má pořadové číslo 188. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro 24, proti 94. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Hlasováním o tomto návrhu jsme se vypořádali se všemi návrhy obsaženými v přiložené tabulce B a nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu k textové části návrhu zákona o státním rozpočtu předneseném v rozpravě ve druhém čtení. Byl přednesen pouze jediný návrh, a to návrh pana poslance Vojíře, s tím, že zpravodaj v této věci respektuje stanovisko ministra financí. (Ministr - souhlas.) Zpravodaj rovněž kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 189. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 191 poslanců, pro 172, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Podle mého názoru jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, které byly předneseny v rámci druhého čtení projednávaného návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Zbývá tedy ještě hlasovat následující: hlasování o celkovém závěrečném usnesení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů a poté hlasování o doprovodných usneseních, která byla přednesena. Jedná se o doprovodná usnesení pana poslance Nečase, Maršíčka, paní poslankyně Šojdrové a pana poslance Carbola. Tím bychom se vypořádali se všemi návrhy na hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane zpravodaji, souhlasím s vaším návrhem, nicméně vidím zdviženou ruku pana poslance Petra Tluchoře a předtím se hlásí pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Ještě faktická. Tím, že byl schválen pozměňovací návrh na zvýšení 3,8 mld. korun na sociální služby, tak se domnívám, že můj návrh je nehlasovatelný, protože tím by došlo k navýšení výdajů na dotace na sociální služby na 9,8 mld., což samozřejmě by možná byla dobrá zpráva až moc, takže to je nehlasovatelný návrh.

A za druhé, pane zpravodaji, ještě jsou tam dvě další doprovodná usnesení, byť shodného textu, která se také týkají sociálních služeb, a sice výzva na kraje, které přijal rozpočtový výbor, ale také výbor pro sociální politiku. O těch by se také mělo hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže pan zpravodaj, pokud souhlasí, tak řekne ano, pokud ne, tak...

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, děkuji, omlouvám se. Skutečně tím, že jsme schválili usnesení rozpočtového výboru, já se domnívám, že ano, lze nyní hlasovat také o doprovodném usnesení, které se týkalo výzvy ke krajům a které přijal rozpočtový výbor na základě usnesení výboru pro sociální politiku. Čili toto bude další doprovodné usnesení. Jestli tomu dobře rozumím, pan poslanec Nečas stahuje svůj návrh doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, on ho prohlásil za nehlasovatelný, takže to je trošku rozdíl. Pokud s tím Sněmovna souhlasí, nemusíme to podrobit hlasování. V tom je ten rozdíl.

Slovo má pan předseda klubu ODS Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal o přestávku v délce trvání 30 minut na poradu poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, který tímto svolávám do Státních aktů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili v 19.05 se sejdeme zde ve sněmovně.

 

(Jednání přerušeno v 18.35 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP