(18.20 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Adam: Vážené dámy a pánové, zpochybňuji hlasování, protože jsem hlasoval jinak, než je na sjetině. Hlasoval jsem pro.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Rozhodneme o námitce v hlasování, které má pořadové číslo 175. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 přihlášených pro 132, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování za nezměněných stanovisek navrhovatele i zpravodaje. Bude to hlasování pořadové číslo 176, které jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 hlasujících pro 96, proti 79. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Skopala uvedeném pod písmenem B11, nicméně pan poslanec Hovorka přednesl obdobný návrh pod písmenem B22. Navrhuji proto znovu orientační hlasování o těchto dvou návrzích, aby bylo zřejmé, o kterém budeme hlasovat jako o prvním a druhém. Navrhuji, abychom nejprve orientačně hlasovali o návrhu pana poslance Skopala uvedeném pod písmenem B11. Oba návrhy se týkají navýšení prostředků na tzv. přímé platby v kapitole Ministerstva zemědělství.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Orientační hlasování má číslo 177. Kdo podporuje návrh pana poslance Skopala, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji.

Toto hlasování skončilo, návrh získal 96 podpůrných hlasů.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Nyní budeme hlasovat v orientačním hlasování o návrhu pana poslance Hovorky pod písmenem B22.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 178. Kdo podporuje tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji.

Hlasování skončilo. Tento návrh získal 11 podpůrných hlasů. (Výkřiky ze sálu: 12!) Dvanáct. Někdo v poslední chvíli využil situace a přidal panu poslanci Hovorkovi jeden hlas.

 

Situace je jasná. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Skopala.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, jedná se o návrh uvedený pod písmenem B11. Týká se přímých plateb. (Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko ministra záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 180. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 190 hlasujících pro 102, proti 78. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pokud jde o návrh pana poslance Votavy B12 a B13, byl stažen se souhlasem Poslanecké sněmovny.

Pokud jde o návrh pana poslance Jandáka, uvedený pod písmenem B14, byl stažen se souhlasem Poslanecké sněmovny.

Nyní bychom tedy měli hlasovat o návrhu pana poslance Chytky uvedeném pod písmenem B15. (Stanovisko zpravodaje i ministra je negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 181. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 191 poslanců, pro 2, proti 131. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kalouska uvedeném pod písmenem B16. Jedná se kompenzaci propadu daňových příjmů obcí do 10 tisíc obyvatel. (Zpravodaj stanovisko neutrální, stanovisko ministra záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 182. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 189 poslanců, pro 44, proti 54. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní je na řadě hlasování o pozměňujícím návrhu pana poslance Opálky, který se týká sociálních služeb. Platí tedy, že v případě, že by tento návrh byl přijat... Pardon, o tomto návrhu již bylo hlasováno. Ano, bylo o něm hlasováno jako o prvním v rámci orientačního hlasování. Schválen nebyl, čili v tuto chvíli již o něm nemůžeme hlasovat.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ranince, který je uveden pod písmenem B18 a který se týká investiční akce Horní Libchava. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 183. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 191 poslanců, pro 9, proti 127. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Poslanecký návrh pana poslance Carbola B19 byl již hlasován, nebyl přijat.

Návrh pana poslance Hovorky B20 byl již hlasován a nebyl přijat.

Nyní tedy budeme hlasovat o zbylých návrzích pana poslance Hovorky. Nejprve o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem B21. Mám zde poznámku, že pan poslanec Hovorka si přeje hlasovat samostatně o B21/1, B21/2, B21/3, B21/4. Pokud je to v souladu s přáním pana poslance Hovorky, tak já jsem připraven jako zpravodaj toto respektovat a navrhuji, abychom hlasovali o těchto jednotlivých částech návrhu pana poslance Hovorky, s tím, že pan poslanec Hovorka zpřesnil rozložení, v jakém poměru má být částka rozdělena mezi hygienické stanice a zdravotní ústavy ve svém návrhu v rámci třetího čtení. (Stanovisko zpravodaje je neutrální, stanovisko ministra záporné.) Nyní tedy B21/1.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 184. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 přihlášených pro 56, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem B21/2. (Stanovisko zpravodaje je neutrální, stanovisko ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 185. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 přihlášených pro 57, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B21/3. (Stanovisko zpravodaje je neutrální, stanovisko ministra záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 186. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 190 hlasujících pro 57, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu B21/4. (Stanovisko zpravodaje je neutrální, stanovisko ministra záporné.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP