(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova závěrečného a posléze zpravodajského, kde nás bude provázet hlasováním.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, vážení členové vlády, ta debata byla dostatečně rozsáhlá, dostatečně hluboká. Nevím jenom, zda dostatečně přínosná pro naše voliče. Zaznělo tady hodně řečí, málo faktů, z jedné strany fakta prakticky vůbec žádná.

Já mohu říci pouze jedno. Tomu, komu jde o budoucnost českých důchodců, a to nikoli pouze budoucnost ohraničenou horizontem roku 2010, ale který vidí dál než za hranice nejbližšího volebního období a jiných voleb, o které se zcela zjevně tímto návrhem hraje, kterému jde o to, aby bylo dost finančních prostředků pro penzisty v roce 2011, 2012, 2013 a v dalších letech, kterému jde o to, aby díky stabilitě veřejných financí nebyla ohrožena výše důchodů - protože v případě rizika státního bankrotu nebo nutnosti mezinárodních půjček pro financování důchodového systému by důsledek byl nezpochybnitelně takový, že by důchodci na to doplatili. Nejenom tím, že by se nevalorizovalo, ale že by se penze dokonce snižovaly. Takže chceme-li se chovat zodpovědně vůči našim penzistům, chceme-li pro ně něco udělat, stabilizujme veřejné finance, nezvyšujme dluhy, hlasujme proti tomuto návrhu.

Chtěl bych také konstatovat, že mě informoval jako zpravodaje pan předseda poslaneckého klubu ODS s tím, že dva poslanecké kluby vznášejí veto vůči zkrácení projednávání ve druhém čtení. Jsou to poslanecké kluby ODS a KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat o návrzích, které je možno podrobit v prvém čtení hlasování, jsou přítomni. V průběhu rozpravy zazněl návrh na zamítnutí. Na žádost jsem vás odhlásil, poprosím o novou registraci.

 

Dámy a pánové, zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 101. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 135 přihlášených pro 63, proti 70. Takže tento návrh přijat nebyl.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Ptám se, zdali jsou nějaké další návrhy. Pokud ne, zahajuji hlasování pořadové číslo 102. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru pro sociální politiku, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 134 poslanců, pro 124, proti 5. Takže tento návrh byl přijat.

 

Teď se chci zeptat, zdali nezazněl nějaký návrh na zkrácení projednávání. (Hlas: Na 30.) Na 30 dnů.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 103. Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení na - nebo o 30 dnů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 132 poslanců, pro 68, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Pokud se nemýlím, tak jsme podrobili hlasování všechny návrhy, které bylo lze v prvním čtení hlasovat. Děkuji panu navrhovateli, panu zpravodaji.

 

Dostáváme se k projednávání bodů 32 a 53. Mám tady poznámku, že by bylo dobré sloučit rozpravu k těmto věcem. K bodu č. 32 mám doručeno veto klubu ODS, protože to bylo plánováno tak, že to bude navrženo k projednání podle § 90 odst. 2, takže to možné není po této mé informaci a poté, co mám k dispozici seznam poslanců, kteří s tím nesouhlasí. Takže se pustíme, souhlasíte-li, do projednávání bodu

32.
Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 942/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poté, co zazní úvodní slovo - bod č. 53, který se týká stejné věci, byl rozprojednán, byla přerušena obecná rozprava a mám tady poznámku, že mám dát hlasovat o sloučení obecných rozprav k bodům 32 a 53. (Hlasy: To bylo schváleno.) Jak se na to dívá Sněmovna? (Hlasy: Odhlasováno.) Ještě se nehlasovalo. (Hlasy: Hlasovalo.) Podle mých informací se nehlasovalo. Co se stane, když tu rozpravu sloučíme ještě jednou pro případ, že by náhodou neměl pravdu pan poslanec Škromach?

Takže rozhodneme v hlasování pořadové číslo - pan poslanec Rath s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, dobrý den. Pane předsedající, já myslím, že by mělo zaznít úvodní slovo a v rámci toho úvodního slova i návrh na sloučení obou rozprav do jedné. (Hlasy: To bylo.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s tím nemám vůbec žádný problém. Takže úvodní slovo k návrhu pod bodem 32, to je ten váš návrh, ano? Tak tomu rozumím. Čili poté co zazní váš úvodní proslov a návrh na sloučení rozpravy, dám hlasovat o sloučení rozpravy a budeme postupovat standardně. Pokud není námitek ze strany poslanců, tak prosím, aby se slova ujal za navrhovatele pan poslanec David Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, vyslechli jsme dneska na začátku dnešní schůze poměrně obsáhlé zdůvodnění od paní poslankyně Markové, neboť teď navazujeme návrhem sociální demokracie na úplné zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Čili já na začátku navrhnu sloučit rozpravu k těmto dvěma prakticky identickým, nebo velmi podobným bodům do jedné.

Dámy a pánové, 27. 5. 2006 v televizní debatě, kterou sledovaly miliony diváků, doslova zaznělo: ODS poplatky ve zdravotnictví nezavede. Dále tam zaznělo: ODS nezvýší spoluúčast pacientů. V té televizní debatě to řekl představitel Občanské demokratické strany, který je částí veřejnosti prezentován, vnímám jako jakýsi odéesák s lidskou tváří. (Smích.) Tedy pan Nečas. Tato slova jsou identická i s tím, co říkal a sliboval pan Topolánek, který už není takto vnímán, který je vnímán jako ten správný, tvrdý občanský demokrat, který samozřejmě jako břitva krájí všechny, kdo se mu postaví do cesty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP