(9.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Carbol: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vás chtěl požádat o zvýšenou pozornost, protože jak jste si mohli všimnout, tento bod uvedl pan ministr obrany, čili jedná se o výbušnou kauzu.

Pan kolega Krupka řekl, že se ta kauza netýká všech. Možná že ne, možná se netýká všech, ale určitě se týká 103 tisíc nájemníků, kteří v těch bytech bydlí, a možná se týká všech občanů České republiky a bude se jich tedy týkat v tom okamžiku, kdy Česká republika bude jako v mnoha dalších kauzách opět nucena zaplatit odškodnění v arbitráži. Jestli to bude 5 miliard, 10 miliard, 20 miliard, já nevím, ale může to být dost hodně.

Ještě k tomu, jak se pan kolega Krupka navezl do minulé vlády, tedy předminulé vlády, a do pana Sobotky. Víte, pokud ta cena 40 tisíc za byt byla takto určena proto, že ta společnost se zavázala, že v případě prodeje je za tuto cenu nebo za jiných zvýhodněných podmínek, prodá těm stávajícím nájemníkům, což jsou hornické vdovy a další lidé, kteří nejsou bohatí, tak možná ta cena je v pořádku. Ale v okamžiku, kdy tento bod smlouvy je vypovězen, a v okamžiku, kdy tento stát nedokáže zařídit, aby ten bod smlouvy byl dodržen, tak ten, kdo nabyl ty byty v této dobré víře, zaplatí 30 milionů korun pokuty a bude se smát, bude se smát ve Švýcarsku, nebo na jiných ostrovech na této planetě.

Teď k věci. Společnost RPG byty potvrdila, že vypověděla závazek obsažený v článku 7.6 smlouvy o koupi akcií. Dnešní vlastník bytů, kterým je společnost RPG Byty, pronajímá téměř 44 tisíc bytů, ve kterých tedy bydlí zhruba 103 tisíc nájemců. Ve smlouvě o koupi akcií mimo jiné se nabyvatel menšinového podílu ve společnosti OKD zavázal, a to bez časového omezení, v případě prodeje tyto byty nabídnout stávajícím nájemníkům, a to za zvýhodněných cenových podmínek. Jistě, ta věc má kořeny v krocích, které se staly za pana ministra Dlouhého, kdy byla provedena i další problematická rozhodnutí při privatizaci dolů a hutí na Ostravsku. Mezi jiným byly podnikové byty OKD vloženy do akciové společnosti, což podle některých právníků bylo v rozporu s tehdy platnými předpisy. Protože sociální situace na Ostravsku se v privatizačním období významně zhoršila a bydlení se stalo jednou z posledních jistot rodin propouštěných horníků, vláda zřejmě prosadila do privatizační smlouvy s nabývající firmou podmínku, že nabyvatel musí hornické byty v případě jejich prodeje přednostně nabídnout za přiměřeně zvýhodněnou cenu stávajícím nájemníkům. Zvýhodnění je bezpochyby významné, protože ve smlouvě je uvedeno, že kupní cena za převod bytové jednotky do vlastnictví nájemce bude vycházet z ceny, která byla použita při ocenění, to jest těch 40 tisíc korun za byt - já vím, že v Praze jste zvyklí na to, že tady je 40 tisíc korun za metr čtvereční, ale na Ostravsku je to jiné - a dále kupní cena bude přiměřená a obvyklá ve srovnání s kupní cenou obdobných bytů převáděných v daném čase a místě z vlastnictví státu, krajů a obcí do vlastnictví dosavadním nájemcům. Podle oponentního znaleckého posudku byla tržní cena jednoho bytu v roce 2004 na Ostravsku 155 tisíc korun.

Prodej majetkové účasti státu ve společnosti OKD nebyl prováděn na základě výběrového řízení, ale byl prováděn na základě omezené procedury.

Smlouva je možná v některých částech nevyvážená. Stát totiž může od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že se prokáže nepovolená veřejná podpora, a to je možná to, oč tady běží. Smlouva naopak neobsahuje adekvátní sankce pro případ, že nebude část týkající se bytů a jejich prodejní ceny dodržena. Sankce jsou v hrubém nepoměru k možné majetkové i jiné újmě, která může být nedodržením závazků způsobena nájemníkům či státu. To je oněch 30 mil. korun, o kterých jsem hovořil. Smlouva tedy může být výhodná pro kupujícího a nevýhodná pro prodávajícího.

Ještě jedna zvláštnost. Tuto smlouvu sepisovala právní kancelář, která zřejmě pracovala i pro prodávajícího i pro kupujícího, což je v rozporu s advokátní etikou. Nejenom já, ale řada dalších politiků, právníků, i ekonomů si uvědomuje, že jde o nebezpečný precedens. Kdyby šlo o situaci v jiném regionu, dalo by se jednostranné porušení privatizační smlouvy považovat za problém hlavně právní. Jde ale o kauzu, která může mít velké sociální následky. Moravskoslezský kraj, připomínám, byl více než kterýkoliv jiný region těžce postižen restrukturalizací průmyslu v 90. letech. Nejde tedy jen o právní spor, jde taky o sociální smír. A z kauzy takzvaného bytového fondu OKD se může stát nepříjemný precedens. Dnes totiž v těch bytech bydlí nejen lidé, kteří se mohou o sebe postarat sami, ale například i mnoho hornických vdov a rodin s dětmi, lidé, kteří jsou postiženi krizí, kterou nijak nezpůsobili, a jediná jejich perspektiva jsou často byt a důchod. V případě nedodržení smlouvy firmou RPG nemají dost prostředků na zakoupení bytu.

Proto mi dovolte, abych na závěr navrhl usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby přijala taková opatření k řešení problematiky takzvaného bytového fondu OKD, která zajistí dodržení závazku předkupního práva pro nájemníky za podmínek uvedených ve smlouvě o prodeji z roku 2004. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Já vás požádám za prvé, abyste se stal zpravodajem k tomuto bodu, jestli byste vyhověl této žádosti, za druhé, abyste ten návrh usnesení přečetl ještě v podrobné rozpravě.

Nyní se o slovo přihlásil místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dámy a pánové, přeji vám dobré ráno. Já jsem rád, že se tady ve Sněmovně vracíme k problematice bytů OKD, nicméně musím říci, že se k ní vracíme za naprosto nedůstojných okolností a podmínek. Mně připadá, že to, jak je to téma vážné, tak je to téměř výsměch, když ho tady předkládá pan ministr a místopředseda vlády Barták, který tady přečetl nějakou naprosto sucharskou, nic neříkající zprávu, ve které se nedotkl ani podstaty věci, o kterou jde. A já ani po ministru Bartákovi nemůžu chtít, aby se v té problematice vyznal, protože to tady většinou dělává problémy i ministrům financí, aby pochopili, o co se jedná. Takže já si ani netroufám se dnes tady na něho obracet, ale dost dobře nevím, na koho se mám obracet. Tady vlastně není vůbec kompetentní partner pro tuto debatu.

Já jsem v této věci oslovil interpelací pana premiéra, stejně jako ministra financí. A nechci vás tady teď unavovat odpověďmi, které jsem dostal, protože ty odpovědi byly napsány nějakými právníky, kteří se tváří, že je ani moc nezajímá, oč v celé té kauze jde. Ta kauza je opravdu veliká. Jde tam o miliardy, ale zástupci státu se chovají, jako kdyby to byla úplná legrace, která je úplně mimo jejich pozornost, a možná, kdo se o ní zajímá, tak je pravděpodobně blázen.

Takže ten způsob, jak to tady, přátelé, projednáváme, že je tady ministr, který o tom nic neví, to je žalostné. Tady je kauza, která se týká statisíců lidí na Ostravsku a tady se vláda ani neobtěžuje, aby nám poslala partnera, se kterým bychom se o tom mohli bavit.

Jako pan Krupka se opět hlásí. Pan Krupka tady zopakoval několik svých oblíbených tezí, na které už jsem mu asi třikrát odpověděl. On se tady dožaduje pozornosti s tím, že ta cena nebyla tržní. Pane poslanče, nezlobte se, několikrát už jsme tady o tom mluvili. To tedy chápu, že by ostatní už unavovalo. Jako přece my víme, že ta cena nebyla tržní. Tam byly podmínky smlouvy, ve kterých se předpokládalo, že ty byty budou převedeny na nájemníky. Všechno v té privatizační smlouvě napovídá tomu, že to byl úmysl státu. To, čím bychom se my tady měli zabývat, a to mělo být to téma, je, jak to, že ty podmínky privatizační smlouvy dodržovány nejsou. To je debata, kterou už tady dva roky vedeme.

Já jsem ji tady vedl s panem ministrem Kalouskem. Když jsem se ho ptal, jak je možné, že stát nekoná, když v těch podmínkách smlouvy evidentně nejsou dodržovány podmínky, víte, co mi tehdy pan ministr Kalousek řekl, škoda, že tady není, hrdina včerejší debaty o ekologické kauze, který tady mluvil o tom, kdo tady lže a kdo ne. Pan Kalousek mi řekl, a možná, že si to ještě vzpomenete, tady ve sněmovně, že on nehodlá vést právní spory kvůli této věci proto, protože má právní analýzy, které mu říkají, že by to nemělo smysl ty spory vést, že prostě ta smlouva je porušována. A přesně, já jsem se díval na zápis, tady pan ministr Kalousek řekl, že má analýzy právní společnosti Allen and Overy, která mu říká, že to nemá význam. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP