Pořad 64. schůze

64. schůze (20., 21., 22., 23. října, 3., 4., 5., 6. listopadu 2009)


Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (21. října 2009)
Projednávání, část č. 2 (22. října 2009)
Projednávání, část č. 3 (23. října 2009)

2. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/5/ - vrácený prezidentem republiky

Projednávání (3. listopadu 2009)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 920/3/- vrácený Senátem

Projednávání, část č. 1 (23. října 2009)
Projednávání, část č. 2 (4. listopadu 2009)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. /sněmovní tisk 766/ - druhé čtení

Projednávání (23. října 2009)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - druhé čtení

Projednávání (20. října 2009)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 801/ - druhé čtení

Projednávání (20. října 2009)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

Projednávání (20. října 2009)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh /sněmovní tisk 907/ - druhé čtení

Projednávání (23. října 2009)

11. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/ - druhé čtení

Projednávání (23. října 2009)

12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení

Projednávání (20. října 2009)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 925/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (20. října 2009)

17. Návrh poslanců Lenky Mazuchové, Vladimíry Lesenské, Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení

Projednávání (23. října 2009)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení

Projednávání (5. listopadu 2009)

19. Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 727/ - prvé čtení

Projednávání (23. října 2009)

20. Návrh poslanců Milana Bičíka, Alexandra Černého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 729/ - prvé čtení

Projednávání (23. října 2009)

21. Návrh poslanců Ivany Levé, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Milana Bičíka, Soni Markové, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - prvé čtení

Projednávání (23. října 2009)

22. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - prvé čtení

Projednávání (23. října 2009)

23. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Petra Braného, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení

Projednávání (5. listopadu 2009)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 746/ - prvé čtení

Projednávání (5. listopadu 2009)

25. Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 762/ - prvé čtení

Projednávání (5. listopadu 2009)

27. Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/ - prvé čtení

Projednávání (5. listopadu 2009)

53. Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje /sněmovní tisk 775/ - prvé čtení

Projednávání (3. listopadu 2009)

58. Návrh poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - třetí čtení

Projednávání (4. listopadu 2009)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. /sněmovní tisk 766/ - třetí čtení

Projednávání (6. listopadu 2009)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - třetí čtení

Projednávání (4. listopadu 2009)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 801/ - třetí čtení

Projednávání (4. listopadu 2009)

62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - třetí čtení

Projednávání (4. listopadu 2009)

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh /sněmovní tisk 907/ - třetí čtení

Projednávání (6. listopadu 2009)

66. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/ - třetí čtení

Projednávání (6. listopadu 2009)

67. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení

Projednávání (23. října 2009)

68. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (4. listopadu 2009)
Projednávání, část č. 2 (5. listopadu 2009)

69. Návrh na volbu členů (3) Vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Projednávání (4. listopadu 2009)

71. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (4. listopadu 2009)
Projednávání, část č. 2

72. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Projednávání, část č. 1 (4. listopadu 2009)
Projednávání, část č. 2

73. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Projednávání, část č. 1 (4. listopadu 2009)
Projednávání, část č. 2

74. Návrh na volbu předsedy Vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Projednávání, část č. 1 (4. listopadu 2009)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4 (5. listopadu 2009)

75. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu - 2. kolo

Projednávání, část č. 1 (4. listopadu 2009)
Projednávání, část č. 2

76. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky - 2. kolo

Projednávání, část č. 1 (4. listopadu 2009)
Projednávání, část č. 2

77. Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb

Projednávání, část č. 1 (21. října 2009)
Projednávání, část č. 2 (6. listopadu 2009)
Projednávání, část č. 3

78. Vládní návrh na vyslání sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu v Afghánistánu /sněmovní tisk 934/

Projednávání (4. listopadu 2009)

79. Zpráva vlády o řešení problematiky tzv. bytového fondu OKD se záměrem ochrany oprávněných práv nájemníků a zachováním závazků předkupního práva za podmínek uvedených ve smlouvě o prodeji z roku 2004

Projednávání (5. listopadu 2009)

80. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Petra Wolfa

Projednávání (6. listopadu 2009)

93. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2009 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2008) /sněmovní tisk 754/

Projednávání (4. listopadu 2009)

94. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2008 /sněmovní tisk 780/

Projednávání (4. listopadu 2009)

95. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2008 /sněmovní tisk 874/

Projednávání (4. listopadu 2009)

96. Zpráva o finanční stabilitě 2008 /sněmovní tisk 875/

Projednávání (4. listopadu 2009)

97. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2009 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2009) /sněmovní tisk 893/

Projednávání (4. listopadu 2009)

99. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 /sněmovní tisk 783/

Projednávání (23. října 2009)

111. Vysvětlení ministryně zdravotnictví k povolení sloučení zdravotních pojišťoven

Projednávání (5. listopadu 2009)

112. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Právnické fakultě Západočeské univerzity, včetně vyšetření role akreditační komise a ministerstva školství při garanci a kontrole kvalit vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice

Projednávání, část č. 1 (3. listopadu 2009)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

113. Informace vlády o dosavadních výsledcích a dalších záměrech šetření probíhajících na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v souvislosti s odhalenými praktikami organizace a ukončování studia a s možnými vazbami těchto praktik na organizovaný zločin

Projednávání, část č. 1 (3. listopadu 2009)
Projednávání, část č. 2

114. Zpráva vlády o tendru na odstranění ekologických zátěží

Projednávání, část č. 1 (4. listopadu 2009)
Projednávání, část č. 2 (6. listopadu 2009)

115. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu a zájmových skupin do činnosti orgánů veřejné moci

Projednávání (3. listopadu 2009)

116. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (22. října 2009)
Projednávání, část č. 2 (5. listopadu 2009)

117. Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury /sněmovní tisk 549/3/- vrácený Senátem

Projednávání (4. listopadu 2009)

118. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/4/- vrácený Senátem

Projednávání (4. listopadu 2009)

119. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 882/2/- vrácený Senátem

Projednávání (4. listopadu 2009)

120. Návrh na změnu usnesení č. 72 ze dne 27. října 2006

Projednávání (5. listopadu 2009)Přihlásit/registrovat se do ISP