(9.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nejprve paní poslankyně Michaela Šojdrová dva návrhy. První návrh zní takto: Zařadit nový bod, který by se týkal návrhu na změnu stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, návrh na změnu počtu členů v této komisi. Žádá zařazení tohoto bodu na dnešek jako první bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 182 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 182. Přítomno 105, pro 99, proti nikdo. Tento návrh tedy jsme přijali a bude to naším dnešním bodem.

 

Za druhé žádá paní kolegyně Šojdrová, abychom zařadili bod číslo 68 - prosím, sledujte mě - změny ve složení v orgánech Poslanecké sněmovny. A to jste žádala, paní poslankyně, jako druhý dnešní bod? (Ano.) Jako druhý dnešní bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 183. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 183. Přítomno 109, pro 99, proti nikdo. Také tento návrh byl schválen a bude to tedy náš druhý jednací bod dnes.

 

Pan kolega Pavel Suchánek navrhuje vyřazení z pořadu schůze bodu číslo 55, sněmovní tisk 910, 56, tisk 911, 57, tisk 918. Důvod jsme slyšeli.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 184. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na vyřazení těchto tří bodů. (Kdo je proti?)

Hlasování číslo 184. Přítomno 111, pro 81, proti 1. Tento návrh byl přijat. Tyto body jsme z pořadu schůze vyřadili.

 

Paní poslankyně Kalábková žádá o zařazení bodu číslo 63, sněmovního tisku 907, na pátek jako druhý bod v bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování číslo 185. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem paní poslankyně Kalábkové. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 185. Přítomno 113, pro 89, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Cyrila Svobody, který žádá, aby se dokončení bodu s původním označením 114, jedná se o ekologické zátěže, konalo v pátek, a to v pořadí jako první bod po třetích čteních.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 186. Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Cyrila Svobody? Kdo je proti?

Hlasování s číslem 186. Přítomno 112, pro 73, proti 4. Také tento návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh, poslední doufám, pana poslance Grünera, který žádá o pevné zařazení bodu 27, sněmovního tisku 791, a to na dnešek po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 187. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 187. Přítomno 113, pro 60, proti 30. Tento návrh byl přijat.

 

To jsou, alespoň doufám, všechny návrhy, které zazněly. Ještě pan kolega Exner k pořadu schůze? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dovolte mi, abych také zařadil na program pevně bod 77. Jde o dokončení diskuse ke zprávě vlády k programovým prioritám vlády. Myslím si, že není možné, abychom tento bod nechali bez projednání. Proto navrhuji, aby byl zařazen pevně na zítra po již pevně zařazených bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Exnera, který zní takto: Bod číslo 77, zpráva vlády k programovým prioritám, pevně zařadit na pátek po pevně zařazených bodech.

Zahajuji tedy hlasování. Má číslo 188. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 188. Přítomno 114, pro 103, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Zeptám se, zda ještě někdo má nějaký návrh k pořadu schůze. Není-li tomu tak, vyrovnali jsme se se všemi návrhy, které chtěli poslankyně a poslanci vznést, a proto se můžeme věnovat samotnému pořadu.

 

Budeme se věnovat jako prvnímu bodu, který navrhla paní poslankyně Šojdrová. Jedná se o návrh na změnu usnesení číslo 72 ze dne 27. října roku 2006.

120.
Návrh na změnu usnesení č. 72 ze dne 27. října 2006

Poprosím navrhovatelku tohoto bodu paní poslankyni Michaelu Šojdrovou, aby uvedla tento bod.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych k tomuto bodu navrhla usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 72 z 6. schůze ze dne 27. října 2006 tak, že v bodě 2 se počet členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu mění na 13."

Dovolte mi krátké zdůvodnění tohoto bodu, které, věřím, že by nemuselo Poslaneckou sněmovnu déle zdržet. V současné době počet dvanáct členů, navrhuje se tedy zvýšení o jednoho člena. Tím důvodem je dlouhodobá nemoc našeho kolegy poslance Tomáše Kvapila. My považujeme za nejvhodnější řešení celé situace rozšířit počet členů ze dvanácti na třináct a doplnit o jednoho člena tuto stálou komisi. Proto prosím, abyste vyhověli tomuto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím, abyste si sedla ke stolku zpravodajů a sledovala případnou debatu.

Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do této rozpravy někdo chce přihlásit. Ale nevidím žádnou přihlášku, proto končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Opět se vás zeptám, zda se chcete někdo do ní přihlásit. Ale neregistruji žádnou takovou přihlášku, končím podrobnou rozpravu.

Před námi je tedy návrh usnesení. Paní poslankyně Šojdrová jej přečetla před malou chvílí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP