(14.40 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, abychom zkrátili lhůtu na projednávání tisku 262, to znamená zákona o přechodu na digitální vysílání, protože jak výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ukončil jeho projednávání a přijal usnesení, tak stálá komise pro sdělovací prostředky, která tento návrh také projednávala, ukončila projednávání tohoto bodu, byť bez usnesení, tudíž nic nebrání tomu, abychom lhůtu zkrátili tak, abychom mohli tento bod zařadit ještě na tuto schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pane poslanče, navrhujete tedy zkrácení lhůty o kolik dnů?

 

Poslanec Petr Pleva: Navrhuji zkrácení lhůty o 40 dnů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: O 40 dnů. Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Pane poslanče Plevo, já bych poprosil, kdybyste to zopakoval ještě jednou. Děkuji.

 

Poslanec Petr Pleva: Já se omlouvám, protože se teď přesně nemůžeme dopočítat, kdy proběhlo první čtení, pro jistotu navrhnu zkrácení o 50 dnů. Takže zkrácení lhůty o 50 dnů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: O 50 dnů. Dobře, děkuji. Hlásí se někdo ještě do všeobecné rozpravy? Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné.

 

Poslanec Petr Pleva: V podrobné rozpravě navrhuji zkrácení lhůty k tisku 262, pokud se nemýlím, o 50 dnů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho neregistruji, rozpravu končím. Závěrečné slovo asi nechce ani předkladatel, ani zpravodaj.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednávání sněmovního tisku 262 ve výborech o 50 dnů." Má někdo k tomuto návrhu usnesení nějaké připomínky? Nemá, můžeme o návrhu tohoto usnesení hlasovat.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 175, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Zkrátili jsme lhůtu pro projednání ve výborech pro sněmovní tisk 262 o 50 dnů.

 

Tímto tento bod končím. Pan poslanec Pleva se hlásí o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Já si dovoluji navrhnout zařazení nových dvou bodů, a to druhého čtení tisku 262, a to na teď hned, a třetí čtení na čtvrtek odpoledne, podle toho samozřejmě, jak budou splněny zákonné lhůty.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, já bych chtěl jenom upozornit na to, že existuje usnesení 755 Poslanecké sněmovny z minulého volebního období, že takovýto návrh po schválení programu je možné dávat pouze 30 minut do začátku schůze, a tady jsme se čtvrt hodiny dohadovali o zařazení služebního zákona a tato lhůta byla již prošvihnuta.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já si myslím, že se jedná o schválení pořadu, a jelikož jsme tu lhůtu trochu přetáhli, tak tedy navrhuji, abychom o tomto návrhu nechali hlasovat. Jestli pan poslanec Koníček s tímto postupem nesouhlasí, ať vznese námitku proti tomuto postupu. (V sále je velký hluk a neklid.)

Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Já vím, že pan poslanec Koníček má pravdu, nicméně naše moudrá Sněmovna ve svém usnesení pamatovala i na zvláštní případy, jako je toto, a bod 4 usnesení Sněmovny zní takto: Ve zvláště odůvodněných případech podle článku 1, 2 a 3 se může usnést Poslanecká sněmovna výjimečně jinak. Proto prosím, abychom napřed hlasovali o tom, že se výjimečně usneseme jinak. Pokud toto hlasování dopadne dobře, budeme moci hlasovat o zařazení těchto bodů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Já bych chtěl upozornit pana poslance Koníčka na to, že na ranní gremiální poradě byla na tomto shoda. Nevím, jestli tedy vaši zástupci v grémiu Poslanecké sněmovny vám toto řekli. Nevím, ale budeme postupovat podle toho, jak navrhl pan poslanec Pleva.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o tom, jestli je to tak výjimečný stav, že o zařazení těchto bodů budeme hlasovat.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 166, proti 3. Konstatuji, že jsme tenhle postup schválili.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, že druhé čtení tisku 262 zařadíme teď hned, to znamená na začátek druhých čtení. Další hlasování bude to, že třetí čtení bude ve čtvrtek odpoledne. Je s tímto postupem takto souhlas? Ano.

Není souhlas. Pan poslanec Koníček se hlásí o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, my nemůžeme hlasovat o pevném zařazení třetího čtení, protože teprve ve druhém čtení můžeme zkrátit lhůtu. Prosím vás, dodržujme jednací řád.

 

Poslanec Petr Pleva: Pan kolega Koníček velmi dobře nahrazuje pana kolegu Vymětala. Já mu dávám za pravdu. Měním svůj návrh na to, abychom pouze to třetí čtení zařadili do programu schůze, pevné zařazení uvidíme samozřejmě podle lhůt. Pan kolega Koníček má pravdu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já bych býval před tím hlasováním o třetím čtení toto zmínil, ale zase, zase opakuji, tohle padlo ráno na gremiální poradě. Já nevím, pánové, jestli přenášíte tyhle informace, ale já vám to nevyčítám. Budeme postupovat podle toho návrhu.

 

Takže budeme první hlasovat o tom, jestli zařadíme druhé čtení jako první bod hned teď.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 164, proti 3. Konstatuji, že sněmovní tisk 262 byl zařazen teď hned jako druhé čtení.

 

Já jsem myslel, že necháme odhlasovat zařazení třetího čtení, ale nenecháme.

Pan předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Pane poslanče, máte slovo. (V sále je stále velký hluk.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já za ně děkuji. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážená vládo, dobrý den. (Předsedající zvoní.) Já, protože ta výtka byla směrována směrem k nám, tak musím reagovat na výtku pana předsedy na slova o gremiální poradě. My samozřejmě, a přítomní kolegové předsedové klubů mi to zajisté potvrdí, při všech jednáních a dohodách, které se případně na gremiální poradě uzavírají apriorně, a samozřejmě počítáme s tím, že při těch procesech se samozřejmě počítá a dodržuje jednací řád. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, to nejsme v rozporu, pane poslanče. Ten váš názor já sdílím. Není žádný problém.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o zařazení třetího čtení do bloku třetích čtení. Souhlasíte, pane poslanče?

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 163, proti 2. Konstatuji, že sněmovní tisk 262 byl zařazen do bloku třetích čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP