Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ladislav Mlčák

Schůze: 7, 14, 15, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 45, 48, 56, 59, 62

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 150 (6. 12. 2006)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

42. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/ - prvé čtení
část č. 129 (27. 4. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

51. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006 /sněmovní tisk 170/
část č. 276 (20. 6. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - druhé čtení
část č. 85 (18. 10. 2007)

13. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Michala Haška, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 192/ - druhé čtení
část č. 20 (16. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

část č. 2 (27. 11. 2007)

27. Návrh poslanců Robina Böhnische, Libora Ambrozka, Lubomíra Zaorálka, Michala Haška, Petra Wolfa, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 316/ - prvé čtení
část č. 53 (28. 11. 2007)

68. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 /sněmovní tisk 291/
část č. 140 (30. 11. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

část č. 3 (29. 1. 2008)

109. Zpráva vlády o využití legislativních podnětů ze Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006 a Zpráva vlády o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2006 /sněmovní tisk 365/
část č. 190, část č. 192 (6. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení
část č. 229 (25. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím /sněmovní tisk 395/ - druhé čtení
část č. 56 (23. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

část č. 3 (3. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
část č. 211, části č. 213-214 (12. 6. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 9 (3. 12. 2008)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - třetí čtení
část č. 21 (10. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

200. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 /sněmovní tisk 607/
část č. 245 (12. 2. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

části č. 82-83 (30. 4. 2009), část č. 108 (5. 5. 2009)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 664/ - druhé čtení
část č. 122 (5. 5. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 4, část č. 6 (9. 6. 2009)

192. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007 /sněmovní tisk 466/
části č. 211-212 (18. 6. 2009)

193. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2008 /sněmovní tisk 779/
části č. 211-212 (18. 6. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

65. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 /sněmovní tisk 809/ - prvé čtení
část č. 115 (2. 10. 2009)


Přihlásit/registrovat se do ISP