(Jednání pokračovalo ve 14.01 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, přeji vám příjemné sněmovní odpoledne.

Máme před sebou závěrečné hlasování o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů. Prosím, abyste se všichni dostavili do sněmovní síně. Mezitím mám zde žádost na to, abych vás odhlásil. Všechny vás tedy v tuto chvíli odhlašuji. Kdo chce hlasovat, prosím, aby se znovu přihlásil. Prosím ještě jednou, přihlaste se.

Mám za to, že jsme v předchozích hlasováních hlasovali o všech pozměňovacích návrzích k tomuto návrhu zákona. Opravdu jediné, co nám zbývá, je hlasování o celém návrhu zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky.

O slovo se hlásí pan poslanec Petr Pleva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, bylo by možná dobré, abyste to zkonzultoval se zpravodajem, protože podle mých poznámek jsme nehlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem D.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, obracím se na zpravodaje, kterým je pan poslanec Marian Bielesz. Údajně jsme nehlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Chci jenom od pana zpravodaje, aby nás ujistil, že o tom hlasováno bylo. Prosím zpravodaje, aby na tuto pochybnost reagoval.

 

Poslanec Marian Bielesz: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, podle mého mínění a poznámek jsme o tomto pozměňovacím návrhu hlasovali.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, stejně tak mě o tom ujišťuje místopředseda sněmovny pan Vojtěch Filip, který hlasování řídil. Pokud je na tom shoda, panu poslanci Plevovi stačí toto ujištění.

Opakuji, že jsem přesvědčen, že jsme v této chvíli vyčerpali hlasování o všech pozměňovacích návrzích. Můžeme nyní přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Připomínám, kdo má zájem hlasovat, ať se přihlásí, pokud teď vstupuje do sněmovní síně.

Nyní vám přečtu návrh usnesení. Usnesení, o kterém bychom měli hlasovat, zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, podle sněmovního tisku 489, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování o tomto textu. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto usnesení?

V hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 138 poslanců pro hlasovalo 100, proti hlasovalo 28. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Můžeme ukončit projednávání bodu č. 87.

Než začneme projednávat další bod, ještě mě požádal o slovo ministr spravedlnosti pan Karel Čermák. Uděluji v této chvíli panu ministrovi slovo. Prosím, pane ministře. Zároveň prosím o klid v jednací síni. (Zvoní.)

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Chtěl jsem Poslaneckou sněmovnu požádat o mimořádnou laskavost. Bod č. 31, který v prvním čtení mám odůvodnit, by měl přijít zanedlouho na pořad. Počítal jsem s tím, že tuto věc vyřídíme ještě dopoledne. Odpoledne chce se mnou pan prezident projednat situaci u Nejvyššího soudu, která vznikla odstoupením soudcovské rady. Budu se muset během několika minut ze sněmovny vzdálit. Moje prosba směřuje k tomu, zda bychom bod č. 31 mohli přeřadit, zda by některý z vás se laskavě neujal tohoto návrhu. A já již teď sděluji, že na příští úterý jsem stejně již omluven, protože se mám zúčastnit schůze ministrů spravedlnosti a vnitra v Bruselu, takže středa příštího týdne by byl vhodný termín, kdy bych mohl se projednání této předlohy zúčastnit. Děkuji za laskavost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jenom to zopakuji. Vnímám tuto situaci jako mimořádnou, protože pan ministr má domluvenou schůzku s prezidentem republiky na 15. hodinu.

Hlásí se zpravodajka k novele občanského soudního řádu paní poslankyně Hana Šedivá. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, s ohledem na vysvětlení pana ministra bych navrhla, abychom bod č. 31, tj. novelu občanského soudního řádu a zákonů souvisejících, přeřadili jako první bod na příští středu 31. března 2004.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Jenom opakuji, že je jasné, že jsme teď mimo náš vlastní jednací řád a je možné to hlasovat, pouze pokud se shodneme na tom, že to je mimořádná situace.

Hlásí se paní poslankyně Eva Dundáčková, prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, pane ministře, mně by se zdálo, že bychom se mohli z této pasti dostat tím způsobem, že by byl bod oficiálně zahájen a následně přerušen na návrh zpravodajky či pana ministra. Bylo by to pravděpodobně z hlediska jednacího řádu čisté, pokud se samozřejmě na tomto postupu sněmovna dohodne.

Jinak bych navrhovala, aby to bylo zařazeno spíše na pátek 2. dubna. Když už má pan ministr starosti s účastí ve sněmovně, mohli bychom to zařadit za blok pevně zařazených bodů, které se týkají resortu Ministerstva spravedlnosti.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, to je řešení. Aniž bychom porušili jednací řád, tak že bychom bod zahájili. Máme nyní před sebou vinohradnictví a pak další je občanský soudní řád. Mám za to, že bychom to mohli stihnout. Zahájení a přerušení není vlastně ani vázáno na přítomnost pana ministra, když to stihne, dobře, ale není to ani podmínkou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP