(12.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokud nikdo nemá zájem vystoupit v rozpravě, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova pana ministra nebo zpravodaje. (Zpravodaj přistupuje k mikrofonu.) Závěrečné slovo, nebo návrh postupu hlasování? Návrh postupu. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanoviska.

 

Poslanec Marian Bielesz: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych navrhl následující způsob hlasování, který je poměrně jednoduchý. Za prvé bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod bodem A, což je usnesení zemědělského výboru. Hlasovali bychom o všech bodech najednou. Pak bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod bodem B poslance Bielesze, rovněž o všech bodech najednou, pak bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod bodem C poslance Koudelky, s tím, že bychom nejdříve hlasovali o jeho legislativně technické úpravě, a pak bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod bodem D poslance Vávry. Nakonec bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Má někdo výhrady proti navrženému postupu hlasování? Není tomu tak.

 

Pro jistotu dám hlasovat o tomto postupu. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 93 ze 164 přítomných pro 143, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme postupovat tímto způsobem. První návrh, písmeno A. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 94 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 165 pro 150, proti 1. Návrh byl přijat.

 

(pokračuje Filip)

Písmeno B. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 95 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 165 pro 100, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Nyní legislativně technická k písmenu C. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 96 a ptám se, kdo je pro tuto legislativně technickou úpravu, přednesenou panem poslancem Koudelkou. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 163 pro 151, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní zbývající písmeno C. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 97 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 163 pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní pozměňovací návrh pod písmenem D. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 98 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 163 pro 149, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Máme vyčerpané všechny pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, ale zpochybňuji hlasování číslo 95. Hlasoval jsem proti, a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hlasování pořadové číslo 95 je hlasování o bodu B k návrhu pana poslance Bielesze. Dobře. Nebudu debatovat o tom, jestli je to bezprostředně. Nechám rozhodnout sněmovnu, nechť sama zváží, jestli to bylo bezprostředně.

 

Zahájil jsem hlasování o námitce pana kolegy Nečase a ptám se, kdo je pro přijetí této námitky. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 163 pro 111, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o pozměňovacích návrzích přednesených pod bodem B panem poslancem Bieleszem. Zahajuji hlasování pořadové číslo 100 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 163 pro 97, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Počkám ještě na kontrolu, jestli je zájem o kontrolu hlasování. Není. Pozměňovací návrh byl přijat.

Hlásí se předseda klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedající, žádám vás před závěrečným hlasováním o čtvrthodinovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, jestli necháme čas pro všechny kluby. Spojil bych přestávku na klub s přestávkou na oběd, s tím, že bychom zahajovali ve 13.55 hodin. (Velký hluk v sále, protesty.) Dobře, předseda sněmovny se za vás všechny přimlouvá. Přestávka pro poradu klubu a na oběd je do 14.00 hodin. Budeme pokračovat ve 14 hodin závěrečným hlasováním o bodu č. 87, vládním návrhu zákona o Komoře veterinárních lékařů. Prosím, abyste přišli včas. Děkuji vám.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.39 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP