(11.40 hodin)
(pokračuje Ransdorf)

Opravdu je třeba říci, že ministři polistopadových vlád, kteří přišli právě se změnami v oblasti zahraničního obchodu, jsou viníky toho, co nastalo v této oblasti.

Jsem přesvědčen, že sice už je asi hodně pozdě, ale přece jen je možné hledat cesty k nápravě, tak abychom se vrátili k oboru, který pro tuto zemi vždycky v historii hodně znamenal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi. Ještě před panem poslancem Šulákem s faktickou poznámkou pan ministr zemědělství Jaroslav Palas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, já rovněž nechci být předskokanem pana poslance Šuláka, nicméně dovolte mi, abychom se všichni vrátili do reality a začali věcně diskutovat, protože zemědělci netrpělivě čekají na svých šest zákonů.

Nicméně fakticky bych chtěl požádat pana ministra Urbana, aby do toho seznamu začlenil onen kšeft s MiG-29, které jsme prodávali do Polska, a v té době byl pan poslanec Nečas náměstkem ministra, tak aby si to své másílko na hlavě také utřel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství, který je netrpělivý při projednávání svých zákonů. S řádnou přihláškou pan poslanec Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená vládo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, především bych chtěl poděkovat panu kolegu Ransdorfovi, že mě tady tak sympaticky uvádí. Takže ještě jednou děkuji. Ale jak už patří k zásadám, kterých se držím při vystupování ve sněmovně, budu zase jako vždycky stručný.

Domnívám se, že zákon uvádějící soukromé firmy do role zprostředkovatele prostě z ideologických důvodů prosadila vláda ODS. To tady je neustále zamlžováno a zneužíváno. Dnes právě proto, že se mají uskutečnit významné dovozy vojenského materiálu, je třeba anachronismus soukromého zprostředkovatele odstranit. Nevidím žádný důvod, proč bychom to tady neměli udělat. Prostě se tím ušetří peníze. Proč bychom měli ty peníze hledat někde jinde, když tady se nám přímo nabízejí?

A konečně bych chtěl poznamenat, že takové vytloukání politického kapitálu, jehož jsme tady svědky, je myslím nepřijatelné. Víceméně mě docela baví, když tady vidím některé narážky a takovou skrývanou souhru mezi levou a pravou stranou naší opozice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Šulákovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ještě jednou pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dal bych jen velice jednovětou odpověď panu ministru zemědělství, abychom opravdu mohli přikročit k jeho šesti zemědělským zákonům. O tom, jak to bylo s MiG-29, se nemusíte obracet do opozičních lavic. Dva klíčoví lidé, kteří to dojednávali, sedí ve vašich vlastních koaličních lavicích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Už nemám žádnou přihlášku do rozpravy, a proto obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo.

Budeme tedy hlasovat o návrzích, které padly v rozpravě. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro obranu a bezpečnost. V rozpravě padl návrh, aby byl přikázán výboru hospodářskému. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost, a to v hlasování pořadové číslo 55, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 164 pro 122, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru hospodářskému, a to v hlasování pořadové číslo 56, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 163 pro 123, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání. Se souhlasem předkladatele zpravodaj navrhl zkrátit lhůtu k projednání na 5 dnů, tedy o 55 dnů, anebo na 20 dnů, tedy o 40 dnů. Já vás všechny odhlásím na požadavky z pléna a požádám vás o novou registraci.

 

Nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu, tak jak byl podán, o zkrácení o 55 dnů na 5 dnů, a to v hlasování pořadové číslo 57, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení na 5 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 149 pro 79, proti 63.

 

Návrh bude přijat, pokud všichni ti, kteří kontrolují výsledky z počítače, uznají, že žádná technická závada nebyla na našem zařízení. (Krátká pauza na kontrolu výsledků hlasování.) Vidím, že výsledek asi neodpovídá hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, omlouvám se vám, skutečně se na sjetině objevilo jiné hlasování, než jsem hlasoval. Proto zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Miloslav Kučera zpochybňuje hlasování. O jeho návrhu dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 58. Ptám se, kdo je pro opakování tohoto hlasování. Kdo je proti přijetí námitky? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 58 z přítomných 152 pro 120, proti jeden. Námitka pana poslance Miloslava Kučery byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o zkrácení o 55 dnů na 5 dnů. Já vás znovu odhlásím a požádám vás o novou registraci.

 

Zahájím hlasování pořadové číslo 59. Jde o zkrácení lhůty na 5 dnů, znovu rozhodneme. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 150 pro 79, proti 69. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP