(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Přihlásil se ministr vnitra a místopředseda vlády a poté pan ministr průmyslu a obchodu. Potom řádně přihlášený Karel Vymětal. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, já jsem se snažil politicky moc neeskalovat debatu, ale pokud bych k tomu přistoupil podobně, tak samozřejmě bych se mohl bavit o tom, proč ODS jako hlavní vládní síla v roce 1994, nebo kdy to bylo, do zákona toto ustanovení dostala, proč se to tam objevilo, čí zájem to byl. Pokud by se to ODS tehdy nelíbilo, měla jedinečnou příležitost, aby to tam nebylo. Ona tomu mohla zabránit jediným hlasováním, jediným rozhodnutím. Myslím si, že toto není správná argumentace a že nás nikam neposune.

Věcná otázka pana kolegy Nečase byla k tendru v minulém volebním období. Tam je zapotřebí říci, že ten tendr měl jiné problémové záležitosti, o kterých se vedly velké debaty, ale toto ustanovení zákona na něj nemělo žádný vliv, protože tehdy tou stranou, která nabízela letadla, nebyl stát, byla to soukromá společnost. Tam by toto ustanovení zákona nemělo žádné opodstatnění. V tuto chvíli ve vztahu k této záležitosti to smysl má, ale já se přiznám, že se k této věci hlásím nejen zdaleka kvůli tomuto velkému projektu, ale i kvůli řadě mnohem menších projektů, které probíhají. Nevím, proč máme nakupovat se zprostředkovatelem záležitosti i v řádech desítek nebo stovek milionů korun, které se týkají nejen zbrojního materiálu, ale i speciálních technologií, komunikačních záležitostí apod. Zbrojních firem, které mají licenci, je relativně malý počet, a já prostě nevidím důvod, proč bychom jim měli dávat vydělávat, když všichni víme, že peněz je nedostatek, a každý z nás by je dokázal utratit mnohem rozumnějším způsobem. Firmy zabývající se obchodem s vojenským materiálem jsou firmy, které nepatří k těm chudším, a já si myslím, že si takovou státní podporu nezaslouží. To je jediné, co k tomu mohu říci.

Rád jsem slyšel, že ODS proti tomu věcně nenamítá. Doufám proto, že dospějeme v co možná nejkratší době k výsledku, který nás v tomto směru posune dále, nejen kvůli tomu jednomu velkému projektu, ale i kvůli desítkám mnohem menších.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se slova ujme pan ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, poté Karel Vymětal a poté opět Petr Nečas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že jste si povšimli, že jsem se ve svém úvodním slově pokusil být věcný a neposouvat projednávání tohoto zákona do politické roviny. Bohužel, nebyl jsem to já, kdo tento posun učinil, a mně nezbývá, než abych na některé záležitosti reagoval.

Kritika opozice vychází ze stejného algoritmu jako při jiných příležitostech - tedy čím hůře, tím lépe. V zákoně, který platí dnes, je absolutně neobhájitelný paragraf a paradox, a já se divím tomu, že se tady někdo pokouší to období od roku 1994 hájit. To prostě této vládě nepřišijete, a můžete se o to pokoušet jakýmkoliv způsobem. Totiž to, aby stát nemohl uzavřít obchod s jiným státem a musel k tomu využít zprostředkovatele, je opravdu paradox, který nemá obdoby. Tento zákon se snaží pouze posunout to do polohy, kdy může probíhat obchod mezi státem České republiky a státem jiným.

Já jsem připraven udělat jednu věc - od roku 1994, kdy ODS vpravila do tohoto zákona zprostředkovatele, který pobíral provizi, spočítat, kolik od roku 1994 bylo vyplaceno tímto státem díky tomuto opatření ODS na provizích společnostem, které se podílely na nákupu vojenského materiálu. Jsem připraven toto číslo Poslanecké sněmovně sdělit, o kolik jste připravili tento stát! (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Karel Vymětal, potom pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane místopředsedo, je mi opravdu líto, že se debata dostává do této roviny. Já jsem se snažil ve svém prvním slově ukázat na některé problémy, s tím, že je třeba tyto problémy řešit ve výborech, nikoliv tady na celém plénu. Ve výborech si to můžeme všechno vyjasnit. Bohužel, vystoupení pana ministra vnitra a potom i reakce pana ministra průmyslu způsobilo, že se debata dostává sem do sněmovny.

Chtěl bych upozornit na jednu věc. Přece už podle stávajícího zákona není nutné, aby byli používáni soukromí zprostředkovatelé, aby čerpali státní prostředky. Vždyť Ministerstvo obrany - když už to tedy chceme takto rozvádět na plénu - má tři vlastní podniky, které mají oprávnění a dostávají licenci z ministerstva na obchod s vojenským materiálem. To není soukromý podnik, to jsou podniky Ministerstva obrany. Dodnes to tak fungovalo. Nevidím důvod, proč by to tak nemohlo fungovat dále.

Skutečně bych se přimlouval za to, abychom to propustili do druhého čtení. Důvod je jasný. Veďme tyto debaty na výborech, protože tady asi těžko budeme moci tak do hloubky debatu vést. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Nyní pan poslanec Petr Nečas, poté pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já velmi vítám vystoupení pana ministra průmyslu a obchodu a velmi se těším na ten seznam a na ta čísla. Chtěl bych mu jen připomenout jednu malou poznámku - že tento zákon tehdy společně předkládalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo obrany, a jak si pan ministr průmyslu a obchodu vzpomene, tak tato dvě ministerstva nebyla v rukou představitelů ODS. To za prvé.

Za druhé. Až nám předložíte tento seznam, vážený pane ministře průmyslu a obchodu, aniž znám čísla, tak si dovolím předvídat, které firmy z něho budou mít největší prospěch. Budou to firmy Zenit, Omnipol a Omnix. Za těchto okolností nevím, pane ministře průmyslu a obchodu, nakolik vás pochválí za tento seznam například jeden z předsedů vašich koaličních stran nebo třeba jeden z prvních místopředsedů vaší vlastní strany. (Smích a potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě před panem poslancem Ransdorfem s přednostním právem pan ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, po panu poslanci Ransdorfovi pan poslanec Šulák.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci jasně říci, že mně je úplně jedno, jestli mě někdo bude chválit, nebo kritizovat. Prostě pokud tento stát díky zákonnému opatření, které bylo schváleno díky ODS, přišel o veřejné prostředky a přišel o ně zbytečně, tak nemám důvod čekat na pochvaly či kritiky kohokoliv z této sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Miloslav Ransdorf. Připraví se pan poslanec Petr Šulák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Pane předsedající, soudě podle vašeho slovního projevu i pro mě bude těžké být předskokanem poslance Šuláka. (Smích v sále.) Já se ale přece jen soustředím na projednávanou problematiku.

Statistiky bývají někdy výmluvné. Československo v roce 1988 podle statistické ročenky United States Statistical Abstracts bylo na čtvrtém místě na světě, pokud jde o vývoz zbraní. Před námi byly pouze USA, Sovětský svaz a Francie. Poté co v naší zemi na politické scéně zavládla pravda a láska, vítězící nad lží a nenávistí, šel logicky vývoz zbraní do útlumu a naše země je dnes na 21. místě na světě. Kdysi prosperující odvětví vývozu kleslo hluboko pod svoje možnosti a obor, který nám přinášel 1 až 2 mld. dolarů čistých příjmů do státní kasy ročně, je dnes zruinován.

Samozřejmě, je třeba říci, že my s kolegou Filipem jakožto pamětníci rozpočtového výboru, tehdy řízeného ve Federálním shromáždění Milošem Zemanem, můžeme potvrdit, že komunističtí poslanci byli vždy proti nepořádkům, které panovaly v této oblasti, proti prostředí, které paralyzovalo fungování zákonů v této oblasti, a požadovali jsme nápravu, o které dnes pan ministr mluví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP