(11.20 hodin)

Poslanec Pavel Hönig: Děkuji za slovo. Chtěl bych navrhnout zkrácení doby k projednávání v souhlasu s panem ministrem na pět dnů. V případě, že tento návrh nebude přijat, na dvacet dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlas pana ministra vnímám jako že souhlasí za navrhovatele, protože byl pověřen jménem vlády. Nemusíme žádat stanovisko vlády. Prosím pan poslanec Petr Nečas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem přesvědčen o tom, že v souvislosti s projednáváním tohoto návrhu zákona by Poslanecká sněmovna měla dostat celou řadu odpovědí od vlády, odpovědí bezesporu, které podle mého názoru jsou důležité i pro veřejnost v České republice. Protože v tuto chvíli jednáme o věcech, které budou stát daňové poplatníky nejenom desítky nebo stovky milionů korun, ale jednáme o záležitostech, které se ve skutečnosti týkají desítek miliard korun.

Je tady několik zjevných skutečností. První skutečností je, že vláda rozjela po svém nastoupení k moci celou řadu finančně, a pro daňové poplatníky draze finančně náročných tendrů, nebo rádoby tendrů, a začala vypisovat jednu velkou armádní zakázku za druhou. Tyto věci dělala poměrně neprůhledným způsobem. Připomněl bych tady výběr stíhacích letounů. Jak zjišťujeme dnes, především za situace, kdy se dostáváme do velmi podivné pozice jako Česká republika. To znamená, že buďto budeme platit například zprostředkovatelské provize různým firmám, ať již státním nebo soukromým, a pak je tedy skutečně otázkou, proč vláda rozjížděla takto náročné tendry bez toho, aby měla vhodným způsobem připravené legislativní prostředí.

Myslím si, že právě projednávání tohoto zákona, žádosti o zkracování lhůt, žádosti o spěch, pro Poslaneckou sněmovnu jsou důkazem toho jak vláda postupuje nepřipraveně, nekoncepčně. Vláda napřed vypíše výběr nebo rádoby výběr za 20 miliard korun, aby teprve dodatečně v době, když již hoří různé termíny vyjednávání, začala vyjednávat legislativní rámec v Poslanecké sněmovně, tak aby zbytečně nemusela vynaložit desítky nebo stovky milionů korun. Jsem přesvědčen o tom, že na tyto věci by sněmovna měla dostat jasnou odpověď, proč tak vláda činí s takovým zpožděním, proč napřed rozjíždí jeden tendr za druhým, které se týkají částek, v případě stíhacích letounů 20 miliard, další desítky miliard za kolové obrněné transportéry, aby teprve ve chvíli, kdy se blíží k podpisu některých smluv, tak upravovala legislativní rámec. Přičemž tato skutečnost je známa již delší doba a vláda měla první upravit zákony, a teprve pak rozjíždět podobné pochybné tendry, které rozjíždí v současné době.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Konstatuji, že nemám další přihlášku do rozpravy. Pan ministr vnitra a místopředseda vlády Stanislav Gross se přihlásil do rozpravy v této věci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, přiznám se, že jsem docela překvapený z toho, že tento návrh vyvolává nějakou nelibost ke snaze vlády odstranit to, že prostě z peněz daňových poplatníků tečou peníze povinně ze zákona některým konkrétním soukromým firmám. Měl jsem pocit, že bychom tady všichni měli být vedeni snahou, aby se šetřily veřejné peníze. Nevidím chybu na tom, že stát, že vláda chce odstranit chybu, která se stala v roce 1994 tuším při projednávání tohoto zákona, že se dostalo do zákona, podle mého názoru v tuto chvíli, možná v té době to nějaké oprávnění mělo, nechci s tím polemizovat, ale v tuto chvíli zcela jistě ustanovení, které prostě neprospívá.

Jestliže stát má nakupovat od jiného státu zbrojní materiál, nevidím důvod, proč nějaká soukromá firma obchodující s vojenským materiálem na tom má vydělávat velké peníze. Tyto problémy byly již v minulosti. Mě teď napadají jenom dva projekty, které jistě byly v minulosti podle tohoto uskutečněny. Již v minulosti probíhaly tendry za miliardy korun, ať už šlo třeba o nákup štábního informačního systému, ať už šlo o projekt Pegas Matra, a mohli bychom jmenovat řadu dalších věcí. Nevidím důvod, proč má být povinnost ze zákona mít někoho, komu budete platit jenom za to, že je soukromou firmou.

Já bych tady skutečně poprosil o to, abychom se dívali z pohledu šetření peněz z veřejných prostředků. Můžeme se bavit o tom, že vláda mohla s tímto přijít před půl rokem, před rokem, to beru, ale teď tady návrh leží na stole a byl bych docela nerad, abychom tady nahráli, doufám nevědomě, těm, kteří vydělávají obrovské peníze z veřejných peněz na tom, že takovéto ustanovení v zákoně stále je. Tady bych apeloval skutečně na přístup věcný a byl bych velmi rád, kdyby do budoucna již skutečně v takovýchto případech mohl stát vyjednávat napřímo. Nejde jenom o nákupy. Jde i odprodeje. Jsou státy, které žádají o odprodej nadbytečného přebytečného majetku, zbrojního majetku, a my to prodáváme nikoliv státu, ale soukromé firmě, která to pak státu přeprodává. Jsou to zbytečné ztráty finančních prostředků, které bychom všichni jistě dokázali vymyslet, jak by se daly využít rozumněji.

Znovu říkám. Rozumím tomu, že tady může být kritika, že to tady neleželo před půl rokem, před rokem, před dvěma lety, to beru. Ale v tuto chvíli tady návrh je a určitě je veden dobrými úmysly, tak bychom neměli nahrávat těm, kteří prostě na zákoně tak, jak tady deset let nebo jak dlouho působí, vydělávají nekřesťanské peníze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra a místopředsedovi vlády Stanislavu Grossovi. Znovu se přihlásil pan kolega Nečas. Já bych také jenom podotkl, že konečně návrh je předložen. Omlouvám se, že jsem porušil jednací řád.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se především musím trošku podivit nad vystoupením pana ministra vnitra a místopředsedy vlády. Protože soukromým firmám, kterým v podstatě bezpracně dochází ke značným ziskům z hlediska provizí s obchodem s vojenským materiálem, napomáhá především tato vláda. Protože tato vláda tento návrh zákona měla předložit dávno předtím, než rozjíždí obrovské tendry za desítky miliard korun.

Naprosto souhlasím s panem ministrem nad jeho hodnocením některých minulých tendrů v resortu Ministerstva obrany a myslím si, že kdyby si kdokoliv z vás vyhledal má vyjádření z příslušné doby, tak by se můj názor od názoru pana ministra Grosse vůbec nijak nelišil. To je naprosto v pořádku.

V tuto chvíli, pane ministře, máte-li na mysli upřímně to, o čem tady mluvíte, to znamená zabránit bezpracným ziskům zprostředkovatelů, kteří jsou vsunováni do obchodů mezi dvěma vládami se zbrojním materiálem, tak je tady jedno velmi jednoduché řešení. Zastavte v tuto chvíli přípravy všech tendrů, jestliže nemáte připravené vhodné legislativní prostředí. V řádném termínu, v dobrých lhůtách, pečlivě projednejme takový zákon o obchodu s vojenským materiálem, který nebudeme muset novelizovat za nějakou dobu znovu, zákon, který bude vyhovovat mezinárodním standardům, zákon, který zamezí některým neprůhledným transakcím a některým neprůhledným například vydáváním licencí. K tomu se tady ještě zřejmě prostřednictvím interpelací v následujících týdnech dostaneme. V tuto chvíli je jeden velice jednoduchý způsob, jak to vyřešit, vážený pane ministře vnitra. Projednejme tento zákon v řádných termínech, v řádných lhůtách.

Občanská demokratická strana tento zákon podpoří, protože je také přesvědčena, že ono ustanovení o zprostředkovatelích je tam neoprávněně. My jsme dokonce přesvědčeni, že současné znění umožňovalo Ministerstvu obrany vyhnout se zprostředkování přes soukromé firmy. Je hrubou chybou Ministerstva obrany, že to v minulosti nedělalo, koneckonců i Ministerstva vnitra před vaším nástupem, pane ministře, abyste to nebral jako osobní útok. Projednejme tento zákon, schvalme ho, ale do té doby nechť nejsou činěny žádné kroky v oblasti gigantických tendrů, které probíhaly často za velmi podivných okolností.

Moje poslední poznámka. Vážený pane ministře vnitra, škoda, že jste takto přesvědčivě nepředstoupil jako ministr vnitra a člen minulé vlády, když jsme tady projednávali obchod s nadzvukovými letouny v hodnotě 80 miliard korun. Kde byla tehdy vaše starost o české daňové poplatníky? (Potlesk poslanců ODS.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP