(13.00 hodin)

Poslanec Miloslav Ransdorf: Ukáži, že je to faktická poznámka. Druhá věc, kde chci reagovat na kolegu Dostála, je to, že chci říci, že skutečně existuje pořád v této záležitosti jakýsi dvojí metr. Mohu se dovolávat jedné věci, která to dokumentuje. Mezi oběťmi poúnorového režimu byl také Vlado Clementis. Co vede současný režim k tomu, aby byla deska Vlada Clementise v Ministerstvu zahraničních věcí sundána? Co k tomu vede? Proč je tedy dvojí přístup v této otázce?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jsem tolerance sama. Pan kolega Ladislav Býček svou přihlášku stáhl. Vidím, že z místa se hlásí paní kolegyně Hana Orgoníková. Měl jsem ambici do 13 hodin ukončit.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Budu velice stručná. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, byla bych velice ráda, kdyby zde nebyla vzpomínána Milada Horáková s tím, že by chtěla přestoupit do komunistické strany. Ona to byla národní socialistka! Takže bych prosila, aby se toto neříkalo!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S faktickou poznámkou ještě kolega Ransdorf. Děkuji paní kolegyni Haně Orgoníkové.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Samozřejmě tento notoricky známý fakt vím. Ale ona konzultovala s Marií Švermovou to, zda nemá vstoupit přímo do komunistické strany. Dohodly se na tom, že zatím zůstane v národně socialistické straně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Ransdorfovi. Tentokrát opravdu dodržel podmínku. Ptám se sněmovny, protože na 13. hodinu jsem oznámil polední přestávku. Je 13.01. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Pokud pan navrhovatel a zpravodajka nemají zájem o závěrečná slova, mohli bychom to udělat tak, protože je jenom jeden návrh k hlasování, logicky odůvodněný, že když tak necháme hlasovat po přestávce. Pan navrhovatel nemá zájem? Paní zpravodajka nemá zájem?

Končím obecnou rozpravu s tím, že ještě pozvu všechny, kteří mají zájem hlasovat, do jednací síně. Odhlásím vás, tak abychom zjistili stav. Požádám vás o přihlášení vašimi identifikačními kartami.

Budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, respektive, jestli jsem správně pochopil kolegyni Gruntovou, jenom ke změně důvodové zprávy. Jestli jsem ji správně poslouchal, protože proti těm návrhům nic nenamítala. To je jediný návrh, který padl v obecné rozpravě. Jestli mě paní zpravodajka kontroluje, je to pravda? Takže pokud je po obecné rozpravě, tak jenom návrh na vrácení. Dobře.

Věřím, že už všichni, kteří chtěli hlasovat, přišli.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 96. Ptám se, kdo je pro vrácení návrhu navrhovatelům k přepracování, respektive k dopracování, abych byl úplně přesný. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 160 pro 37, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Paní zpravodajka navrhla přikázat stálé komisi pro rovné příležitosti, jestli jsem tomu správně rozuměl. Má někdo jiný návrh?

Petr Pleva, ano. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, organizační výbor zřejmě trpí ztrátou paměti, protože tímto zákonem se i v minulosti vždy zabýval výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Proto si dovoluji navrhnout přikázat tento tisk tomuto výboru, nikoliv dalším výborům. Co mají státní svátky společného se zdravotnictvím, chápu nějak dosti těžce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane kolego. Nemohu ale změnit rozhodnutí organizačního výboru. Vy to dobře víte. A samozřejmě, že pokud by šlo o státní svátek, tak by to k projednání v tomto výboru bylo, protože by to mělo ještě jiné důsledky.

Pan kolega Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, obávám se, že zákon nelze přikázat komisi, protože § 90 odst. 2 ukládá sněmovně, aby přikázala zákon k projednání výboru, popřípadě několika výborům, ale komise tam uvedena není. To ovšem nebrání tomu, aby komise iniciativně zákon neprojednala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozumím tomu. Teď pro všechny jenom na vysvětlenou svého postupu, jinak mě můžete odvolat z řízení schůze. Vždycky jsme se dohodli na tom, že některé návrhy jdou do stálé komise pro sdělovací prostředky. To je ten důvod, pro který jsem samozřejmě akceptoval návrh paní zpravodajky.

Ještě jsem viděl kolegu Karla Vymětala, ale ten mě chtěl doplnit. Děkuji.

Tento návrh nechám prohlasovat a bude samozřejmě záležet na sněmovně, jestli s ním budeme souhlasit.

 

Nejdříve požádám o souhlas s návrhem, který předložil organizační výbor, to znamená výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 97. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 97 pro 8, proti 159. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrh na výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 98. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 158 v hlasování pořadové číslo 98 pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání komisi pro rovné příležitosti.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 99. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 159 pro 47, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Takže končím projednávání. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru školskému, jak mu zkráceně říkáme, a ostatní výbory ho mohou projednat iniciativně.

Vzhledem k tomu, že jsem ukončil projednávání po 13. hodině, vyhlašuji polední přestávku do 14.05 hodin. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.08 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP