(11.00 hodin)
(pokračuje Vávra)

Nenavrhuji zamítnutí tohoto tisku, ale navrhuji Poslanecké sněmovně přijmout dvě doprovodná usnesení.

První by znělo: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně rozbor činnosti všech subjektů státní správy, pracujících na prezentaci České republiky, v navazování spolupráce podnikatelů České republiky se zahraničními subjekty jak po stránce ekonomické, tak i personální, a sdělit, jaká je jejich součinnost.

Druhé usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o sdělení, jak se promítne do sloučení agentur pod jednu, a to CzechInvest, její počet pracovníků, nároky na státní rozpočet a nový seznam činností.

Obě doprovodná usnesení navrhuji předložit do konce června 2003. Jestliže Poslanecká sněmovna přijme tato dvě navrhovaná doprovodná usnesení, navrhuji prodloužit lhůtu na projednávání o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodajovi Eduardu Vávrovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku písemnou, ale vidím přihlášku pana ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana. V otevřené rozpravě jako první vystoupí ministr průmysl a obchodu ČR pan Milan Urban. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Především bych chtěl říci, že podporuji, aby tento zákon byl propuštěn do druhého čtení, tak aby ve druhém čtení mohl být předložen pozměňovací návrh, který by mohl navazovat na záměry Ministerstva průmyslu a obchodu, a to na záměry sloučit jednotlivé agentury.

Padla zde otázka, proč uvažuje Ministerstvo průmyslu a obchodu o sloučení těchto agentur. Velmi stručně. Je to z důvodu efektivity využívání finančních prostředků. Je to z důvodu zjednodušení celého mechanismu pomoci prostřednictvím těchto agentur českému podnikatelskému sektoru. Je to také z důvodu transparentnosti. Nepochybně a významně - a to podtrhuji - je to z důvodu využití strukturálních fondů Evropské unie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu může tento krok - sloučení agentur - činit i bez platnosti tohoto zákona. Na druhou stranu myslím, že je dobré, aby zákon navazoval na rozhodnutí exekutivy, tedy na rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu. Z tohoto důvodu budu velmi rád, když tento zákon bude propuštěn do druhého čtení a v rámci druhého čtení bude zpracován komplexní pozměňovací návrh, který by upravoval postup Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho záměry do budoucna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Urbanovi. Z místa se přihlásil pan poslanec Ladislav Býček. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Býček: Pane předsedající, děkuji za udělení slova. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat, aby na základě návrhu doprovodného usnesení pana kolegy Vávry byl položen v těch zprávách důraz na analýzu úspěšnosti. Neboť se domnívám, že právě ta úspěšnost, zejména firmy Flextronics, resp. firmy CzechInvest, v mém případě třeba ve vazbě na Flextronics v Brně, se nejeví jako dobrá.

Ve sdělovacích prostředcích byla uvedena skutečnost, že byla provedena tzv. analýza daňových pobídek zahraničním investorům, a z těch 142 schválených projektů, které představovaly investice za 5,4 miliardy dolarů, což představuje asi 160 miliard Kč, mělo být vytvořeno pouze 44 441 pracovních míst. Když si uvědomíme, že severní Morava má okolo sto tisíc nezaměstnaných, Jihomoravský kraj přes šedesát tisíc, a když se podíváme na ten problém, že daňové úlevy z těchto schválených projektů měly představovat 22 miliard Kč, pak jsou ta čísla velice zajímavá.

Žádám, aby zpracovatelé analýzy - těchto tří slučovaných institucí - se soustředili mimo jiné i na provedení analýzy finančních přínosů ve vztahu k daňovým úlevám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Býčkovi. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, ani nevidím, že by se někdo hlásil z místa. (Námitka.) Ano, vidím, pan kolega Vymětal, místopředseda hospodářského výboru. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl jenom říci, že je docela procedurální problém to, co navrhl kolega Vávra, protože nelze projednávat a schvalovat doprovodné usnesení k zákonu, který nebyl přijat. To znamená, že doprovodné usnesení by bylo možno projednávat až ve třetím čtení. Ale šance by byla, kdyby navrhl nový samostatný bod do programu sněmovny a tam uplatnil tyto záležitosti. Zcela určitě v prvním čtení to není možné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Karlu Vymětalovi, že mi zjednodušil situaci, protože nyní jsem se chtěl zeptat pana kolegy Vávry, zda to myslel jako návrh eventuální, resp. dodatečný podle § 63 odst. 6 písm. a) a b), který bychom mohli projednávat právě jenom v prvém čtení, a nikoli ve třetím čtení ke schválenému zákonu.

 

Poslanec Eduard Vávra: Já si myslím, že to uděláme drobátko jinak, že se domluvíme s panem ministrem a s vládou, a oni nám to sdělení do konce června dodají. Důvod 20 dnů prodloužení potom trvá i nadále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, beru to tak, že na doprovodném usnesení netrváte a na prodloužení lhůty ano. Pan ministr Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, já chci pouze sdělit na mikrofony, že Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží analýzu činnosti těchto agentur hospodářskému výboru pro projednávání tohoto zákona v hospodářském výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prosím, ještě pan zpravodaj kolega Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: To je ovšem ta druhá část. Já jsem dal dvě části, u té první části bych požádal příchozího pana předsedu vlády, jestli bychom se nedomluvili, já bych mu to předložil a on by nám mohl toto sdělení dát také do konce června.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nechám chviličku na poradu zpravodaje s panem ministrem a panem premiérem. (Děje se.) O slovo se hlásí pan předseda vlády ČR Vladimír Špidla. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh pana poslance Vávry je racionální, ale myslím si, že je možné jej ještě určitým způsobem modifikovat, a proto sděluji Poslanecké sněmovně, že pokud bude přijato usnesení v té původní podobě, to znamená, že se vyjde z návrhu ministra průmyslu, že podá hospodářskému výboru přehlednou informaci o situaci, uložím na jednání vlády ministrovi průmyslu a obchodu, aby tuto informaci zpracoval komplexně, to znamená, aby do ní včlenil i ostatní agentury, Ministerstvo zahraničních věcí, konzuláty atd. To je po mém soudu nejracionálnější postup, a proto jej navrhuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP