(10.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu, ponese číslo 82. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 82 končí. Z přítomných 187 pro se vyslovilo 115, proti 34. Návrh byl přijat a tyto body jsme pevně zařadili tak, jak bylo řečeno.

 

Nyní nechám hlasovat o návrhu pana poslance Ladislava Mlčáka a ten návrh zněl na sloučení obecné rozpravy k bodům číslo 32 a 33, tedy k tiskům 313 a 314, k následujícím dvěma bodům našeho jednání.

Toto hlasování bude mít pořadové číslo 83 a zahajuji je. Táži se vás, kdo je pro, abychom tyto body projednávali ve sloučené obecné rozpravě. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 83 skončilo. Z přítomných 187 pro se vyslovilo 148, proti byl jeden. Návrh byl přijat.

 

Budeme se tedy věnovat zákonům, tak jak jsme si právě schválili. Nejprve uvádím bod číslo 32, kterým je

 

32.
Vládní návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
/sněmovní tisk 313/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský a potřetí jej prosím, aby se v úvodu zákona ujal slova.

(Ve sněmovně je veliký hluk.)

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o klid v jednací síni. Důrazně žádám o klid v jednací síni. Prosím všechny, kteří nechtějí věnovat pozornost panu místopředsedovi vlády, aby urychleně odešli z jednací síně. Očekávám, že ti, kteří v ní zůstanou, se budou věnovat pouze tomu, co zde budeme projednávat. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Takže ještě jednou. Vážená Poslanecká sněmovno, již před více než půl rokem jsem jménem vlády České republiky před tuto komoru Parlamentu předstoupil s návrhem zákonné úpravy, která měla vyřešit zabezpečení hlavy státu po skončení výkonu této funkce. Řadu měsíců se Poslanecká sněmovna tímto návrhem zabývala, plynule jej propouštěla z jednoho do druhého čtení, až došlo k tomu, že ve třetím čtení nezískal dostatečný počet hlasů a nebyl přijat. Protože se domnívám, že je věcí kulturní úrovně každého národa, jaký má vztah k těm, kteří podle ústavy byli hlavou jeho státu, předkládá vláda tento návrh znovu.

Podrobně jsme analyzovali průběh projednávání předchozího návrhu jak v plénu, tak ve výborech sněmovny, a snažili jsme se rozpoznat, co vedlo poslance k tomu, že návrh nepodpořili. Došli jsme k závěru, že to byly dvě skutečnosti. Jednak námitky, že návrh na zabezpečení prezidenta republiky byl systematicky zařazen mezi státní funkce, mezi ústavní funkce, do zákona o platech představitelů státu, a přitom se skutečně právem dalo namítat, že skončí-li mandát prezidenta, přestává být představitelem státu, že tedy systematizace takové právní úpravy nepatří do tohoto zákona. Musím ovšem říci, že se zdá, že byl ještě jeden motiv pro hlasování, respektive nehlasování pro minulý návrh, a to byla výše navrhovaných požitků pro bývalé hlavy státu.

To, co vám nyní předkládáme, tedy reaguje na oba závěry této analýzy a musím říci, že jsme se dostali, alespoň podle mého soudu, na samotnou spodní mez, spodní mez únosnosti, spodní mez důstojnosti. Jak dobře víte, s výjimkou Rakouska všechny evropské země přiznávají, a nejen evropské, svým bývalým prezidentům zabezpečení většinou na stejné úrovni, jaké požívali, když byli ve funkci prezidenta. V Rakousku tak nečiní. Docela sympatické mi je, že na druhé straně každého, kdo byl v Rakousku alespoň jeden den ministrem, zajišťují tak, že už má celý život plat ministra. To vám vláda nenavrhuje.

To, co vám navrhujeme, je zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, který je velmi jednoduchý. Navrhujeme, aby ten, kdo byl hlavou České republiky, měl po skončení funkce nárok na rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně. Navrhujeme, aby takový činitel, tj. bývalý činitel, měl nárok na to, aby mu stát nahradil náklady, které má spojené s provozem kanceláře, telefony, nájemným, sekretářkou a asistentem, a to opět v úhrnné výši 50 000 Kč měsíčně. Musím říci, že jsem přesvědčen, že se těžko dá za 50 000 Kč zaplatit plat jednoho až dvou lidí a ještě nájemné. Jdeme tedy skutečně na samotnou únosnou mez. Navrhujeme, aby bývalý prezident, pokud nebude mít podle jiných právních předpisů zabezpečenu ochranu s řidičem, měl nárok na státní vozidlo s řidičem či bez řidiče. Víc nenavrhujeme. Navrhujeme jenom, aby o tyto požitky přišel, bude-li odsouzen, nebo navrhujeme, aby o ně přišel, vrátí-li se do nějaké ústavní funkce.

Myslím si, že by bylo nedůstojné tento vládní návrh nepropustit do druhého čtení, a podle mého soudu dokonce nepokusit se znovu vést vážnou diskusi o tom, jaká má být výše těchto návrhů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Václavek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, podstata návrhu zákona byla vysvětlena předkladatelem a myslím, že je zbytečné něco příliš dodávat. Tímto zákonem nebo respektive návrhem se zabýváme už podruhé během tří měsíců a musím připustit, že vláda respektovala naprostou většinu připomínek, které k tomuto zákonu padly v naší sněmovně. A to včetně výše renty, o které tady pan předkladatel hovořil.

Dá se předpokládat ovšem, že ještě dojde k určitým změnám. Z debat, které se ve sněmovně vedou, to vypadá, že v rámci druhého čtení bude podán ještě návrh na rentu pro bývalého premiéra, a to za podobných podmínek, jako bude nebo je navrhována renta pro bývalého prezidenta.

Dámy a pánové, bylo už o tom řečeno poměrně dost. Předpokládám, že ještě nějaká rozprava bude. Pokud jde o mne, doporučuji tento návrh propustit do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji zpravodaji k tomuto tisku panu poslanci Jiřímu Václavkovi.

Přerušuji nyní projednávání bodu číslo 32, tisku 313, a zahajuji projednávání bodu číslo 33, tisku číslo 314, kterým je

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
/sněmovní tisk 314/ - prvé čtení

 

Prosím, aby se z pověření vlády opět ujal slova místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP