(11.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování. V obecné rozpravě padl návrh pana poslance Gongola na zamítnutí tohoto projednávaného návrhu. V případě, že tento návrh nebude přijat, budeme hlasovat o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování.

Pokusím se přivolat všechny, kdo chtějí hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí… Přerušuji a ruším toto hlasování, neboť vidím z pléna žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Zopakuji pro ty, kteří přicházejí, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí projednávaného návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 351 z přítomných 163 poslanců 34 hlasovalo pro návrh, 119 poslanců proti návrhu. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistupujeme k hlasování o druhém návrhu pana poslance Gongola, což je návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 352 z přítomných 165 poslanců 38 hlasovalo pro návrh, 109 proti návrhu. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru a poté pan poslanec Karel Vymětal navrhl přikázání hospodářskému výboru. Nejdříve budeme hlasovat o přikázání k projednání rozpočtovému výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přikázáním rozpočtovému výboru, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 353 z přítomných 165 poslanců 155 hlasovalo pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru na návrh pana poslance Karla Vymětala.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 354 z přítomných 165 poslanců 112 hlasovalo pro návrh, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Táži se, zda je ještě jiný návrh na přikázání výboru. Není. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a rozpočtovému výboru.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pana zpravodaje na zkrácení lhůty k projednávání. Pan zpravodaj navrhl zkrácení o 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 355 z přítomných 165 poslanců 108 hlasovalo pro návrh, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a rozpočtovému výboru a lhůta pro projednávání byla zkrácena o 30 dní.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle naší ranní dohody nyní nastane blok voleb. Prosím předsedu volební komise, aby nás opakovaně seznámil s tím, jak budeme postupovat. Ještě předtím, než mu dám slovo, sděluji, že po volbách vyhlásím přestávku do 14 hodin. Budeme pokračovat bodem 91, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské dohodě. Zároveň si dovolím připomenout členům organizačního výboru, že po vyhlášení přestávky se v době deseti minut sejde organizační výbor.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dámy a pánové, jen bych chtěl připomenout, že se budou konat troje tajné volby, a to volba člena Rady České televize, dále volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a volba členů prezidia Pozemkového fondu České republiky.

U Rady České televize (bod 123) jen připomínám, že do druhého kola postoupily dvě kandidátky - Alena Svobodová a Jana Horváthová. Volí se pouze jeden člen. To je třeba připomenout.

Dále, u Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (bod 126) byli zvoleni tři členové, dohromady má být zvoleno 7 členů, čili ve druhém kole se volí 4 členové. Do druhého kola postoupili Michal Grega, Vladimír Just, Alena Müllerová, Marcela Pittermannová a Jiří Stránský. Z pěti budeme volit čtyři.

A konečně, volba členů prezidia Pozemkového fondu (bod 127). Do druhého kola postoupili dva kandidáti, a to Zuzana Moravčíková a František Střelečka. Volíme oba dva, čili je možno volit oba kandidáty.

Jen připomínám, že vydávat hlasovací lístky budeme po dobu 25 minut, čili předpokládané ukončení bude za pět minut dvanáct a kolem půl dám pokyn k vydávání lístků.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Spolu se lhůtou pro vydávání lístků pro tajné volby vyhlašuji polední přestávku. Odpoledne začněme ve 14 hodin. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání bylo přerušeno v 11.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP