(14.20 hodin)
(pokračuje Hojda)

Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Počet vydaných hlasovacích lístků 197, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 196, neodevzdán jeden hlasovací lístek. Počet platných hlasů odevzdaných pro navrženého kandidáta 193.

Pro poslance Karla Vymětala bylo odevzdáno 117 kladných hlasů. Konstatuji, že v prvém kole byl zvolen Karel Vymětal. (Potlesk).

 

Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. Počet vydaných hlasovacích lístků 197, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 197, počet platných hlasů odevzdaných pro navrženou kandidátku 192.

Pro poslankyni Květoslavu Čelišovou bylo odevzdáno 114 kladných hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byla zvolena Květoslava Čelišová. (Potlesk.)

 

Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Počet vydaných hlasovacích lístků 197, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 197, počet platných hlasů odevzdaných pro navrženou kandidátku 195.

Pro poslankyni Hanu Marvanovou bylo odevzdáno 73 kladných hlasů. Konstatuji, že v prvním kole nebyla zvolena.

Do druhého kola postupuje poslankyně Hana Marvanová.

 

Současně mi dovolte, paní předsedající, abych navrhl Poslanecké sněmovně, aby se druhé kolo volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky uskutečnilo současně s volbou vedoucích stálých delegací Parlamentu ČR zítra, a navrhuji Poslanecké sněmovně, aby se tato volba uskutečnila zítra ještě před polední přestávkou.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Děkuji panu poslanci Pavlu Hojdovi. A nyní budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě k prvému bodu našeho programu, tedy k žádosti vlády o vyslovení důvěry.

Hlásí se ještě pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Poprosil bych paní předsedající, kdyby se mohlo hlasovat o mém návrhu, aby se druhé kolo volby uskutečnilo zítra současně s volbou předsedů stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních delegací, a to zítra před polední přestávkou.

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Děkuji. Budeme hlasovat o tomto návrhu předsedy volební komise, a to v hlasování pořadové číslo 47.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 136 poslankyň a poslanců hlasovalo pro návrh 131, proti návrhu 3. Návrh byl přijat.

 

A nyní můžeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě k prvému bodu programu naší schůze, to je

 

1.
Žádost vlády o vyslovení důvěry

 

Do rozpravy jsou přihlášeni následující poslankyně a poslanci: Kateřina Konečná, Tomáš Teplík, Václav Exner, Jan Zahradil, Miroslav Opálka, Jiří Maštálka, Milan Cabrnoch, Václav Mencl, Ludvík Hovorka, Miroslava Němcová, Jozef Kubinyi a Michal Doktor. To jsou zatím všichni přihlášení do rozpravy.

Prosím poslankyni Kateřinu Konečnou, připraví se pan poslanec Tomáš Teplík.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP