(Jednání pokračovalo ve 14.19 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Hana Marvanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, z pověření předsedy Poslanecké sněmovny zahajuji odpolední část našeho jednání a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami.

Nejdříve žádám předsedu volební komise poslance Pavla Hojdu, aby nás seznámil s výsledky tajných voleb k bodům 4 až 7 schváleného pořadu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky prvního kola tajných voleb.

 

Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (bod 4). Počet vydaných hlasovacích lístků 197. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 196, neodevzdán byl jeden hlasovací lístek. Počet platných hlasů pro navržené kandidáty 194.

Pro poslance Jana Klase bylo odevzdáno 153 platných hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byl zvolen poslanec Jan Klas. (Potlesk.)

 

Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR (bod 5). Počet vydaných hlasovacích lístků 197. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 197. Počet platných hlasů odevzdaných pro kandidáty 175.

Pro pana poslance Jiřího Bílého bylo odevzdáno 110 kladných hlasů, pro pana poslance Václava Franka 56 kladných hlasů. V prvém kole byl zvolen poslanec Jiří Bílý. (Potlesk.)

 

Volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství (bod 6). Počet vydaných hlasovacích lístků 197, odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 197. Počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty 196.

Pro pana poslance Tomáše Kladívka bylo odevzdáno 168 kladných hlasů. Konstatuji, že v prvním kole byl zvolen Tomáš Kladívko. (Potlesk.)

 

Volba předsedy stálé komise pro bankovnictví(bod 7). Počet vydaných hlasovacích lístků 197. Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 196, neodevzdán jeden hlasovací lístek. Počet platných hlasů odevzdaných pro navrženého kandidáta 196.

Pro poslance Miloslava Vlčka bylo odevzdáno 143 kladných hlasů. Konstatuji, že v prvém kole byl zvolen Miloslav Vlček. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP