Schválený pořad a stav projednávání 3. schůze

Od 6. 8. 2002 14:00 do 8. 8. 2002 18:00
Aktuální stav k 8. 8. 2002, 18:24


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry   

 2. 2.

  Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 3. 3.

  Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění možné korupce při zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zahraničních věcí v letech 1996-2002   

 4. 4.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 5. 5.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 6. 6.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 7. 7.

  Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 8. 8.

  Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   2. kolo volby ved. SDP do PS OBSE bude zařazeno na pořad další schůze   (odročeno, přerušeno)

 9. 9.

  Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2002   

 10. 10.

  Návrh na pověření orgánu Poslanecké sněmovny ke stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny   

 11. 11.

  Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání   

 12. 12.

  Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 13.

  Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001 /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 14.

  Návrh na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   Čt 8.8.

 2. 15.

  Ústní interpelace   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze