Pořad 3. schůze

3. schůze (6., 7., 8. srpna 2002)


Zahájení schůze

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Projednávání, část č. 1 (6. srpna 2002)
Projednávání, část č. 2 (7. srpna 2002)
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4 (8. srpna 2002)

2. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (6. srpna 2002)

3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění možné korupce při zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zahraničních věcí v letech 1996-2002

Projednávání, část č. 1 (6. srpna 2002)
Projednávání, část č. 2 (8. srpna 2002)

4. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Projednávání, část č. 1 (7. srpna 2002)
Projednávání, část č. 2

5. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (7. srpna 2002)

6. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Projednávání (7. srpna 2002)

7. Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (7. srpna 2002)
Projednávání, část č. 2 (8. srpna 2002)
Projednávání, část č. 3

8. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (8. srpna 2002)

9. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2002

Projednávání (8. srpna 2002)

10. Návrh na pověření orgánu Poslanecké sněmovny ke stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Projednávání (8. srpna 2002)

11. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání

Projednávání (8. srpna 2002)

12. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Projednávání (8. srpna 2002)

13. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001 /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení

Projednávání (8. srpna 2002)

14. Návrh na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (8. srpna 2002)

15. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (8. srpna 2002)
Projednávání, část č. 2Přihlásit/registrovat se do ISP