(15.40 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Pokoušet se dnes obviňovat poslance ODS, že snahou o předložení tohoto pozměňovacího návrhu cokoli bojkotují, je snaha vyměnit bílou za černou, vyměnit ji jenom proto, aby byl zakryt ten jednoduchý fakt, který jsem tu uvedl. Sociální demokracie nepodporovala a stále nepodporuje záměr poslance Bendy a poslaneckého klubu ODS, částečně - zdůrazňuji slovo částečně, protože v plném rozsahu odškodnění těchto lidí stejně provedeno být nemůže - částečně odškodnit nejenom ty, kteří bojovali proti německému fašismu, ale i ty, kteří bojovali a trpěli v boji proti komunismu. Proč má sociální demokracie tento názor, je její věc. Není nepěkné v politice, že má někdo názor, je nepěkné se snažit tento názor zastřít, je nepěkné obviňovat svého politického konkurenta, který je veden korektními úmysly, z něčeho, co nemá s korektností co společného.

Dovolte mi, abych se zásadně ohradil proti interpretaci, o kterou se tady pokouší sociální demokracie, a řekl velmi jednoduše: ODS chce odškodnit odbojáře, ODS chce odškodnit politické vězně komunismu. Ti, co tomu brání - to není ODS. Účinně tomu již zabránila a stále brání sociální demokracie. (Potlesk části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Pan kolega Tlustý mluvil o korektnosti. Já korektně uvádím, že moje rodina má tuto historickou zkušenost. Ze strany otce i matky byli všichni v protifašistickém odboji, a to i ze strany matky, která je ze Slovenska. Pokud by prošel pozměňovací návrh pana kolegy Bendy, byla by moje rodina odškodněna, protože můj děda ze slovenské strany seděl v Leopoldově od roku 1950 do 1951, asi 18 měsíců. Nikdy jsem to neříkal, nepovažuji to za podstatné, nepovažuji za podstatné říkat to komukoliv, protože to je moje osobní rodinná zkušenost. Vedlejší věc pro jednání sněmovny.

A když tedy mám mluvit o korektnosti, tak korektní by bylo, kdyby se jasně řeklo, že tady existovaly zákon č. 403, zákon 87, zákon 229 a jiné restituční, rehabilitační zákony, ať už byly v období od ledna do června 1990, nebo jestli byly v období od června do června 1992, nebo jejich pozdější novely, ať už byly jakékoliv. To by bylo korektní. Na druhé straně by bylo korektní říci, jestli se kdykoli kterákoliv vláda, kterou ovládala ODS pokusila o to, co je dnes předloženo. A korektně odpovídám, protože jsem u toho minimálně od června do prosince 1992 byl, že se o to nepokusila. A také jsem u toho od roku 1996 a neviděl jsem minimálně do tzv. sarajevského atentátu, že by se vláda ODS pokusila tuto rehabilitaci, nebo chcete-li finanční odškodnění obětí fašismu realizovat. Prostě se o to nepokusila, nebyl to její politický záměr. Takže pokud mluvíme o korektnosti - a chtěl bych vzkázat prostřednictvím paní předsedající panu předsedovi Tlustému - že korektní by bylo: ano, nepokusili jsme se o to. Kdyby to řekl, mělo by to úplně jiný smysl než to, co tady vykládal předtím.

A podotýkám, že toto srovnání, které v pozměňovacím návrhu předložil pan kolega Benda, je pro mne nepřijatelné nikoliv kvůli tomu, že jsem člen KSČM, že se cítím být komunistou, že se za to nestydím a že mám ve své rodině vlastní historickou zkušenost. A je mi - s prominutím - tak jak řekl některý z předřečníků poměrně odporné, když se tady směšují dvě věci a neříká se úplná pravda. A já musím říci zcela otevřeně a bez obalu - jsem ochoten podpořit návrh předkladatelů a nejsem ochoten podpořit pozměňovací návrh pana kolegy Bendy, protože ty dvě věci vidím jako nesrovnatelné a finančně dokonce nevypořádatelné. Protože v tom nemám - a říkám to zcela upřímně - nemám jasno, kdy dojde ke dvojímu odškodnění podle jiných restitučních a rehabilitačních zákonů. A to by pan kolega Benda také měl přesně uznat. Pokud si to vypořádáme a řekneme si ano, toto jsou kategorie občanů, které nebyly rehabilitovány, nebyly odškodněny, tak o nich mluvme dál ve speciálním zákonu. A už jsem to říkal v tom minulém bodě a připomínám to znovu - pokud se Poslanecká sněmovna chce dál zabývat restitucemi a rehabilitacemi, je potřeba zcela jednoznačně - a podotýkám zcela jednoznačně - se zabývat minimálně restitucemi a rehabilitacemi od 30. 9. 1938. Jestli se pro to politicky rozhodne tato Poslanecká sněmovna, je to naše odpovědnost, naše odpovědnost za finanční nároky na státní rozpočet, naše odpovědnost vůči občanům, a chcete-li nebo nechcete-li, je to i možnost nebo nemožnost vypořádat se s dalším dílem historie pomocí zákona.

Ale také bychom se mohli bavit o tom, jakým způsobem ten majetek, který tady existoval v roce 1938, ten, který nabyl, ať už to bylo před r. 1918, respektive 1620 nebo po roce 1918. Jestli se máme zájem bavit například o první pozemkové reformě, o tom, proč nebyla dokončena - já se takové debatě opravdu nebráním, protože je to mým koníčkem. Zákony od roku 1811 jsou skutečně mým koníčkem a jsem ochoten o tom diskutovat kdykoliv a zejména otázky majetkových restitucí. Asi bychom se hodně divili, k čemu bychom dospěli v případě restitucí vztažených k 30. 9. 1938. Jestli to chceme přiznat, tak otevřme tuto debatu a já se nebráním tomu, uspořádat takovou debatu už na této schůzi.

Děkuji vám. (Potlesk části pléna).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci. Já zde mám celou řadu přihlášených. Není třeba se hlásit opakovaně, mám vás všechny zaznamenané. V tuto chvíli diskutují pouze ti, kteří mají právo přednostního vystoupení již delší dobu. Já bych vás chtěla všechny velice požádat o to, abychom se vrátili k projednávanému tématu zákona, aby se rozhodlo o prvním čtení tohoto návrhu. Samozřejmě nemohu nikomu slovo neudělit. Každému, kdo se přihlásí, slovo udělím, ale jsem přesvědčena o tom, že většina věcí, která zde měla padnout, už padla. Proto velice prosím, abyste všichni velice pečlivě zvažovali své přihlášky. Slovo má paní poslankyně Němcová jako zpravodajka.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dovolte pár vět na konto toho, co zde zaznělo z úst pana poslance Filipa. Velmi argumentoval slovem fér a korektnost - a tedy když fér, tak fér. Řekl, že nebude hlasovat pro návrh pana poslance Bendy v souvislosti s jeho některými nároky, a to zejména finančními, kde vidí nějaké nejasnosti. On tento návrh zatím neviděl, neví, co pan poslanec Benda předloží, ale dopředu nám říká - prosím, pamatujme si to - že pro něj hlasovat nebude. Férový přístup.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka, pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, vzkažte paní kolegyni Němcové, že vycházím ze zcela racionálních informací, které sdělil veřejnosti pan kolega Benda, a že ještě stále umím číst a že jsem jeho poslední pozměňovací návrh velmi dobře chápal jak z rozměru politického, tak finančního.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále byl přihlášen do rozpravy pan poslanec Chytka - pokud si přeje hovořit.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové. Dovolte mi učinit jednu faktickou poznámku, byť po dlouhé a vzrušené diskusi zde ve sněmovně.

Rád bych, paní předsedající, vaším prostřednictvím sdělil kolegovi Turkovi, že dne 26. 3. t. r. jsem byl v Ostravě zástupci Konfederace politických vězňů požádán, abych při projednávání tohoto zákona podpořil pozměňující návrh kolegy Marka Bendy, a z tohoto důvodu jsem podepsal veto pod § 90. Z tohoto důvodu budu podporovat ve druhém a ve třetím čtení pozměňující návrh kolegy Bendy a z žádných jiných důvodů. Osobně se domnívám, že boj proti komunismu a boj proti fašismu se oddělit nedá. Vždy půjde o boj proti zlu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Jičínský, připraví se pan poslanec Turek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP