(15.20 hodin)

(pokračuje Benda)

Čili on to nejméně o 40 dní svým rozhodnutím, a týká se to samozřejmě obou kategorií, protože si nedělejme iluze, že vězni z 50. let neumírají také, že jejich zdraví nebylo v mnoha případech podlomeno daleko drastičtějším způsobem, pokud tam strávili ne 3 nebo 5, ale někdy 10, 15 i 20 let.

A druhá věc je, není přece pravda, že veto poslaneckého kubu odkládá projednávání této věci o půl roku. To je přeci zjevná nepravda. Veto poslaneckého klubu, jak říkám, může odložit věc o šest dní na této schůzi, anebo pokud to chceme seriózně projednat ve výborech, já bych to pokládal za rozumnější, pak to odkládá přesně o jeden měsíc na příští schůzi, kde můžeme návrh projednat a schválit. To mi nepřipadá jako nic tak strašlivého.

Kdyby pan kolega Turek byl ochoten se dohodnout předem, že předložíme návrh v oné společné verzi, možná že jsme se dnes nemuseli přít. Tato ochota tady nebyla a já se skoro domnívám, že pokus o použití § 90 není potřeba zrychleného projednávání, ale je potřeba zabránit přednesení pozměňovacích návrhů, se kterou já tedy zásadně nesouhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Zdeněk Škromach. Připraví se pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové. Já bych se, protože jsme o této záležitosti jednali, a hovořili jsme o tom i s panem poslancem Bendou, a možná, že prostřednictvím vás, paní předsedající, bych se zeptal pana poslance Bendy. Pane poslanče, vy jste byl v této sněmovně a jste tady jeden ze služebně nejstarších poslanců, ačkoliv věkem jste poměrně mlád.

Jak to, že za celou tu dobu jste nenašel trošku času na to, abyste podobnou novelu sám připravil a sám této sněmovně předložil? Já bych rozuměl tomu, kdyby tady byly dvě novely, které by se projednávaly společně, a myslím si, že by to chtělo jenom trošku úsilí a možná méně lenosti některých poslanců, aby také připravili svůj vlastní návrh a svoji vlastní představu, pokud vidí, že toto je problém.

A to upozornění je na to, že pokud tento návrh ve druhém čtení padne, pak bude nutné uvažovat o tom, že by tento zákon dále projednáván být neměl. Protože je pravda a určitě by bylo diskutabilní, zda tyto dva návrhy spolu skutečně souvisí. Z tohoto hlediska by bylo asi skutečně rovné a správné, pokud ten čas, který byl od minulého stažení tohoto zákona, byl využit a byly tady dva návrhy zákona, které by se mohly projednávat ve stejném čase. Tomu bych rozuměl. Ale tomu, co tady předvádíte, tomu opravdu nerozumím. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Zákon je pokračováním té celkem ostudné anabáze odškodnění příslušníků poslední části odbojářů, tzv. domácího odboje. Klub KSČM předlohu jednoznačně doporučuje, i když už procedurálně to je trochu mimo. Věřím, že odškodnění českých obětí války, podtrhuji nebo dávám do uvozovek, z vlastních zdrojů úspěšně tím domácím odbojem ukončíme.

V této souvislosti chci připomenout, aby vláda byla iniciativnější i v té jiné části odškodňování, odškodňování obětí války z Německa a z Rakouska, tedy z těch zdrojů, které utrpení občanů způsobily. Připomínám, a to souvisí i s tímto návrhem zákona, že třeba jenom z těch totálně nasazených, kterých je tak 60 až 70 tisíc, ještě snad to nepodali všichni, je nejmladšímu 77 let a z této kategorie umírá měsíčně na 3 tisíce lidí. Tak to se týká i této předlohy.

Já doslova prosím předkladatele, aby zvážili všechny možné lhůty, poněvadž tam je možné jedině po dohodě s předkladatelem, abychom už tuto etapu odškodňování měli za sebou. Byl bych velmi rád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Turek. Žádnou další přihlášku nemám a ani neregistruji.

 

Poslanec Radim Turek: Já jsem chtěl jenom ještě podotknout, že ani pan kolega Benda tedy nemluví zcela pravdu, protože my jsme opakovaně s kolegou Cisárem nabízeli, nakonec přidali se i další poslanci, a napříč politickými stranami spoluúčast na zákonu, který by tuto kategorii občanů samostatně řešil. Pan kolega byl k tomu opakovaně hluchý. Nás to velmi mrzí. Mrzí to, myslím si, že i takové osobnosti, které jsou nezpochybnitelné, a to jsou bratři Černínové, nejvyšší představitelé Československého svazu bojovníků proti fašismu, kteří horečně, i přes svůj pokročilý věk, intenzivně jednali a nebyli vyslyšeni.

Dodneška jsme ani já, ani kolega Cisár a tuším, že ani nikdo z vedení klubu nebyli osloveni Konfederací politických vězňů, což nás také mrzí, a získávám tím trošku dojem, že je to pouze lobbistická akce, nota bene člověka, který je na tom samozřejmě přímo zainteresován. Na druhou stranu, já jsem několikrát sdělil, ano, já bych byl oficiálně na tomto návrhu přímo zainteresován, neboť by se tento návrh týkal mého rodinného příslušníka, stejně sdělil ministr financí Mertlík, že i jeho přímého rodinného příslušníka by se tento návrh týkal, a prostě neuděláme to, protože se domníváme, že je to "podpásovka" a nehodí se to do této Poslanecké sněmovny, a je to velká škoda a mrzí nás to.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně Němcová má slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, prosím, věřte mi vy i všichni ostatní, že jsem chtěla udržet rozpravu k tomuto návrhu zákona v rovině co možná nejméně bouřlivé a co možná nejvíce věcné. Proto jsem ve svém úvodním zpravodajském slově se vystříhala upozornění velmi razantního a jasného, kdo zavinil, že předloha se musela octnout na parlamentní půdě podruhé, a spolkla jsem osočení od pana navrhovatele, od pana poslance Turka, že to bylo vinu ODS, byť ve mně vřela krev.

Po průběhu, který jsme zaznamenali v těchto minutách, musím říci, a to slovo nepoužívám a nepatří do mého slovníku, ale zopakuji pouze výraz pana poslance Turka, jestli na této půdě se objevila v této věci nějaké "podpásovka", tak to bylo přesně jeho vyjádření směrem k panu poslanci Marku Bendovi, a mně nezbývá, než doufat, že pan poslanec Turek v sobě najde tolik lidských charakterových vlastností, které mu dovolí, aby se teď sebral a panu poslanci Markovi (Bendovi) se šel privátně omluvit. Doufám v to.

Další mé poznámky se týkají toho, co zde řekl pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie, pan poslanec Škromach. On zde apeloval slovy "dobrá vůle" a říkal, jakoby v podtextu, že části Poslanecké sněmovny tato dobrá vůle chybí k tomu, aby se vyrovnala s následky, které postihly část našich spoluobčanů v době druhé světové války.

Ovšem tato jeho slova o dobré vůli se ve velmi krátké době zvrhla ve výhrůžky. Výhrůžky typu "nepřijmete-li nám zákon tak, jak jej navrhujeme, my vás upozorňujeme na to, že přidáte-li jakékoliv pozměňující návrhy, které nám se líbit nebudou, my tento návrh opět stáhneme". Já se potom ptám: Kdo má dobrou vůli odškodnit občany, kteří byli poškozeni, ať už jedním, nebo druhým režimem? Kdo se zamýšlí ve všech souvislostech nad těmito skutečnostmi?

Mně velmi vadí, že pan předseda poslaneckého klubu, který by to měl vědět nejlépe, bojkotuje to, co je na poslanecké práci a na práci sněmovny to nejzákladnější, totiž možnost anebo alespoň snahu vylepšit předlohu, kterou máme na stole, vylepšit ji tak, aby byla v realitě aplikovatelná, aby nepřinášela věci, které budou spíše bránit těm úmyslům, se kterými byla předložena, než je budou podporovat.

Hovořím-li o souvislostech, v této situaci si dovolím pouze odkázat vás, ne daleko, jenom na včerejší den, kdy jsme projednávali mediální zákon, do kterého sociální demokraté předložili pozměňující návrh, který byl dle mého názoru a dle názoru mnoha mých kolegů z ODS velmi nedobrým pozměňujícím návrhem, tj. 200 mil. za prodloužení licence provozovatelům televizního vysílání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP