(10.50 hodin)

(pokračuje Brožík)

Doufám, že tu informaci jste všichni vzali na vědomí, a já bych nyní otevřel body 43 až 46, a prosím pana poslance Vidíma, aby se ujal své role předsedy volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Bod 43 je bodem, ve kterém budeme volit zástupce veřejného ochránce práv. V prvém kole zástupce veřejného ochránce práv 12. prosince nebyl zvolen nikdo a do druhého kola pak postoupili paní Anna Šabatová a Jan Voráček. Jedná se o tajnou volbu. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Domnívám se, že je možné, abych uvedl všechny body…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já se ještě omlouvám, já jsem uvedl body pod čísly 43 až 46, ale jsou to samozřejmě volba zástupce veřejného ochránce práv, volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, volba člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení a volba předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu.

Návrhy k těmto volbám jsme projednali na prosincové schůzi. Při vyhlášení výsledků prvních kol jsme rozhodli, že druhé kolo proběhne na této schůzi. Proto můžete odůvodnit všechny čtyři návrhy současně, protože budou probíhat většinou tajnou volbou.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Tedy bod 44. - Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Zde v prvém kole 12. prosince byli zvoleni paní Alena Macková a pan Petr Žantovský a do druhého kola pak postoupili paní a pánové Jan Becker, Zdena Hůlová, Václav Moravec a Daniel Novák. Jedná se o tajnou volbu dvou členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Hlasovací lístky jsou připraveny.

V bodě 45. - Volba člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení - mi dovolte konstatovat, že v prvém kole volby členů této dozorčí rady 12. prosince byli zvoleni pánové Jan Bláha, Jiří Patočka, Evžen Snítilý a Eduard Vávra a do druhého kola pak postoupili paní Miroslava Vlčková a pan Tomáš Kvapil. Jedná se opět o tajnou volbu jednoho člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Hlasovací lístky jsou připraveny.

A konečně bod 46. je volbou předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu. V prvém kole volby předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu 12. prosince nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola pak postoupili pánové Ladislav Korbel a Břetislav Petr. Tajná volba…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče, nyní bych chtěl poprosit…

 

Poslanec Jan Vidím: …je rovněž připravena. Jestli bych mohl dokončit, pane předsedající, jenom ještě jednu poznámku k problematice dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu.

Poslanecká sněmovna svým usnesením zvýšila počet členů dočasné komise pro otázky vnitřního trhu. Já jsem vyhlásil týž den, kdy Poslanecká sněmovna zvýšila ten počet, lhůtu pro podávání návrhů pro čtyři dosud neobsazená místa zástupci resortů do 10. ledna do 17.00 hodin. Konstatuji, že ve stanovené lhůtě poslaneckými kluby nebyl předložen žádný návrh, není možno tedy tuto volbu realizovat a proběhne poté, co organizační výbor zařadí tento bod do pořadu některé z následujících schůzí.

Pane předsedající, požádal bych vás, kdybyste otevřel rozpravu ke všem proběhnuvším informacím.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, já se vám přiznám, že mám ve svých materiálech, že rozpravu nebudeme otevírat, protože už rozprava byla ukončena při minulém projednávání. Jedná se pouze o druhé kolo voleb, takže přerušuji projednávání těchto bodů. Hlasovací lístky budou vydávány do 11.10 hodin. Poté vyhlašuji polední přestávku do 13.00 hodin.

Volební lístky jsou připraveny, volební komise je také připravena.

Jsou tady ještě technická sdělení, já bych prosil ještě chviličku o klid. Budeme mít dostatek času potom. Paní předsedkyně Jitka Kupčová - ústavně právní výbor, poté pan kolega Oldřich Vojíř. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Pane předsedající, je to mimo program. Já jenom pro členy ústavně právního výboru zpřesňuji začátek naší dnešní schůze na 11.30 hodin. v místnosti č. 23. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane kolega Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Je to také mimo program. Já bych poprosil klub ODS, aby se svolal do aktů 108 teď okamžitě, na tři minuty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Další sdělení nejsou. Vyhlašuji volební a polední přestávku.

 

(Jednání přerušeno v 10.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP