(13.00 hodin)

(pokračuje Langer)

Prosím vás o hlasování o procedurálním návrhu. Ano, zapomínám, že ještě je tady jedna písemná interpelace na pana ministra Mertlíka. Samozřejmě, to bylo schváleno.

 

Prosím o podporu procedurálního návrhu, kterým bychom zařadili bod č. 50 za bod č. 38 jako druhý bod odpoledního jednání Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování číslo 107. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Odpoledne zahájíme své jednání bodem 38, následovat bude bod č. 50.

 

Prosím předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, v tomto okamžiku Poslanecká sněmovna zařadila bod

 

94.
Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

 

Čtvrtého dubna t. r. rezignoval na funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny poslanec Stanislav Gross. Dříve než přistoupíme k volbě nového místopředsedy Poslanecké sněmovny, navrhuji přijmout usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vezme na vědomí rezignaci poslance Stanislava Grosse na funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny ke dni 4. dubna 2000.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Moje otázka zní, zda se chce někdo vyjádřit k rezignaci místopředsedy Stanislava Grosse. Nikdo se vyjádřit nechce. Přistoupíme k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci poslance Stanislava Grosse ke dni 4. dubna 2000.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 108 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 109, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Ve stanovené lhůtě byly volební komisi poslaneckými kluby předloženy tyto návrhy: poslanec František Brožík - ČSSD, poslanec Vojtěch Filip - KSČM, poslankyně Vlasta Parkanová - KDU-ČSL. Všechny návrhy byly zaslány 4. dubna na vědomí všem poslaneckým klubům. Jedná se o volbu jednoho místopředsedy Poslanecké sněmovny, který se podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny volí tajným hlasováním. Volební lístky jsou připraveny a volba může kdykoli být zahájena.

Pane předsedající, prosím, abyste zahájil rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo se hlásí. Pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, máme před sebou ojedinělou možnost zjistit skutečnou politickou orientaci této ctihodné sněmovny. Budeme volit ze tří kandidátů rozprostřených v politickém spektru extrémní levice, levice a pravý střed. Jistě nejen já, ale celá široká veřejnost se těší na výsledek, jaká je skutečná politická orientace této sněmovny. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Chci se jen ujistit, zda jste hovořil o politické orientaci Poslanecké sněmovny? Politické orientaci, dobře. (Pobavení v sále.) Děkuji. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Nikdo, obecnou rozpravu končím.

Vyhlašuji první kolo této volby, která proběhne tajným hlasováním. Hlasovací lístky budou vydávány do 13.20 hodin. Pokračovat budeme ve 14.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP